Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Ukraine Ukraine
Ukraine

Ukraine

Ukraine (Ukrainian: Україна, romanized: Ukrayina, pronounced [ʊkrɐˈjinɐ] (listen); Russian: Украина, tr. Ukraina, IPA: [ʊkrɐˈinə]) is a country in Eastern Europe. It is bordered by Russia to the east and north-east; Belarus to the north; Poland, Slovakia and Hungary to the west; and Romania, Moldova, and the Black Sea to the south. Ukraine also borders the Crimean Peninsula to its south, which Russia annexed from Ukraine in 2014, though Ukraine still continues to claim the territory. Including the Crimean Peninsula, Ukraine has an area of 603,628 km2 (233,062 sq mi), making it the second-largest country by area in Europe after Russia, and the 46th-largest country in the world. Excluding Crimea, Ukraine has a population of about 42 million, making it the seventh or eighth-most populous country in Europe, and the 34th-most populous country in the world. Its capital and largest city is Kyiv. Ukrainian is the official language and its alphabet is Cyrillic. The dominant religion in the country is Eastern Orthodoxy. The territory of modern Ukraine has been inhabited since 32,000 BC. During the Middle Ages, the area was a key centre of East Slavic culture, with the powerful state of Kyivan Rus' forming the basis... [Περισσότερο]
 • τελευταίος : 500.13
 • Υψηλός : 500.13
 • Χαμηλός : 500.13
 • Μέγιστη διακύμανση : -
 • Μέγιστη διακύμανση% : -
 • Ανοιξε : 500.13
 • χρόνος : 18:01:56
 • Εχθές : 501.02
 • Αλλαγή % : 0.18%
 • Αλλαγή : 0.89
 • τελευταίος : 1,552.79 (UAH)
 • Υψηλός : 1,552.79
 • Χαμηλός : 1,552.79
 • Μέγιστη διακύμανση : -
 • Μέγιστη διακύμανση% : -
 • Ανοιξε : -
 • χρόνος : 12:35:26
 • Εχθές : 1,552.79
 • Αλλαγή % : 0%
 • Αλλαγή : 0
 • τελευταίος : 33.326 (UAH)
 • Υψηλός : 33.359
 • Χαμηλός : 33.1994
 • Μέγιστη διακύμανση : 0.13
 • Μέγιστη διακύμανση% : 0.38%
 • Ανοιξε : 33.2285
 • χρόνος : 23:28:10
 • Εχθές : 33.2285
 • Αλλαγή % : 0.29%
 • Αλλαγή : 0.0975
 • τελευταίος : 28.551 (UAH)
 • Υψηλός : 28.551
 • Χαμηλός : 28.401
 • Μέγιστη διακύμανση : 0.15
 • Μέγιστη διακύμανση% : 0%
 • Ανοιξε : 28.475
 • χρόνος : 23:29:07
 • Εχθές : 28.4564
 • Αλλαγή % : 0.33%
 • Αλλαγή : 0.0946

Ukraine Currency Markets

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
USD/UAH Ask 28.551 28.401 28.401 28.551 0.09 0.33% 2020/10/30 χρόνος 23:29
DKK/UAH Ask 4.4628 4.4672 4.458 4.4803 0.01 0.28% 2020/10/30 χρόνος 23:28
UAH/DKK Ask 0.2233 0.2243 0.2233 0.2245 0.00 0.40% 2020/10/30 χρόνος 23:28
EUR/UAH Ask 33.326 33.2562 33.1994 33.359 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 23:28
GBP/UAH Ask 36.783 37.0021 36.7201 37.019 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 23:28

Ukraine Indices

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
PFTS 500.13 - 500.13 500.13 0.89 0.18% 2020/10/30 χρόνος 18:01

Ukraine Stocks

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Tsentrenergo 5.45 - 5.45 5.45 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:33
Ukrnafta 129 - 129 129 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:33
Krukov Vag Zav 19 - 19 19 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:33
Ukrtelecom 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 1:33
MHP DRC 174.5 - 174.5 174.5 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 22:33

Ukraine Bonds

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Ukraine 1Y 10.19 10.275 10.19 10.275 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Ukraine 2Y 11.045 - 11.045 11.595 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 22:31
Ukraine 3Y 11.495 - 11.495 12.125 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 22:31

Προβλέψεις οικονομικών δεικτών

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Balance of Trade

-267.30 20 Aug -817 -2365 : 688 Monthly Aug/20

Bank Lending Rate

11.46 20 Aug 11.74 11.46 : 53.4 Monthly

Banks Balance Sheet

0 20 Aug 2155594 374154 : 2161542 Monthly

Business Confidence

0 20 Sep 90.8 72 : 140 Quarterly

CPI Transportation

100.30 20 Sep 102 94.2 : 114 Monthly

Capital Flows

0 20 Mar -2344 -6044 : 6964 Quarterly

Cement Production

0 17 Nov 874 112 : 1560 Monthly Thousands of Tonnes

Central Bank Balance Sheet

0 20 Aug 1287843 197215 : 1295226 Monthly

Changes in Inventories

0 20 Jun -83667 -86427 : 57512 Quarterly

Competitiveness Index

0 19 Dec 57.03 3.9 : 57.03 Yearly

Competitiveness Rank

0 19 Dec 83 69 : 89 Yearly

Consumer Confidence

0 20 Sep 76.3 41.1 : 107 Monthly

Consumer Credit

182231.29 20 Aug 179631 33310 : 186088 Monthly

Consumer Price Index Cpi

289.20 20 Sep 99.8 98.2 : 385 Monthly

Consumer Spending

439734.00 20 Jun 498567 41310 : 609161 Quarterly

Core Consumer Prices

103.10 20 Sep 103 100 : 147 Monthly

Core Inflation Rate

3.10 20 Sep 3.2 0 : 47.1 Monthly

Coronavirus Cases

0 20 Oct 348924 337410 : 355601 Daily Oct/20

Coronavirus Deaths

0 20 Oct 6464 6289 : 6590 Daily Oct/20

Coronavirus Recovered

0 20 Oct 142537 0 : 145336 Daily Oct/20

Corporate Tax Rate

18.00 20 Dec 18 18 : 30 Yearly

Corruption Index

0 19 Dec 32 15 : 32 Yearly

Corruption Rank

0 19 Dec 120 69 : 152 Yearly

Credit Rating

0 20 Oct : Monthly 26

Crude Oil Production

0 20 Jun 34 26 : 67 Monthly

Currency

28.44 20 Oct 28.36 1.74 : 33 Daily

Current Account

370.00 20 Aug -147 -2498 : 2218 Monthly

Current Account to GDP

-3.60 18 Dec -2.2 -8.7 : 10.6 Yearly Dec/18

Deposit Interest Rate

4.58 20 Aug 5.11 4.8 : 329 Monthly

Ease of Doing Business

0 19 Dec 71 64 : 152 Yearly

Electricity Production

0 17 Nov 13106 11371 : 19300 Monthly Gigawatt-hour

Employed Persons

0 20 Jun 15781 15226 : 19466 Quarterly Jun/20

Employment Rate

0 20 Jun 67.9 63.3 : 69 Quarterly Jun/20

Export Prices

0 20 Aug 99.6 79.2 : 127 Monthly

Exports

4214.40 20 Aug 3720 1215 : 7617 Monthly

External Debt

0 20 Jun 120334 23811 : 142079 Quarterly

Fiscal Expenditure

0 20 Aug 776334 6879 : 1370113 Monthly

Food Inflation

1.30 20 Sep 2.3 -5 : 53.7 Monthly

Foreign Direct Investment

0 20 Mar 1466 -3200 : 6502 Quarterly

Foreign Exchange Reserves

26530.00 20 Sep 29050 4629 : 38352 Monthly

GDP

153.78 19 Dec 131 31.26 : 183 Yearly

GDP Annual Growth Rate

-11.40 20 Jun -1.3 -19.6 : 14.3 Quarterly

GDP Constant Prices

551057.00 20 Jun 536988 96169 : 698297 Quarterly

GDP From Agriculture

24747.00 20 Jun 19112 6803 : 92961 Quarterly

GDP From Construction

18821.00 20 Jun 10441 2757 : 27053 Quarterly

GDP From Manufacturing

69594.00 20 Jun 67219 22049 : 83423 Quarterly

GDP From Mining

28935.00 20 Jun 29063 10871 : 30832 Quarterly

GDP From Public Administration

30630.00 20 Jun 29164 11925 : 31015 Quarterly

GDP From Services

89756.00 20 Jun 82875 27971 : 90756 Quarterly

GDP From Transport

32488.00 20 Jun 34133 16741 : 44449 Quarterly

GDP From Utilities

1820.00 20 Jun 1654 611 : 2063 Quarterly

GDP Growth Rate

-9.90 20 Jun -0.7 -9.9 : 3.9 Quarterly Jun/20

GDP Per Capita Ppp

12810.30 19 Dec 12338 6701 : 15752 Yearly

GDP per capita

3224.94 19 Dec 3106 1687 : 4244 Yearly

Gasoline Prices

0.77 20 Sep 0.8 0.37 : 1.35 Monthly

Gold Reserves

0 20 Jun 25.2 13.4 : 42.61 Quarterly

Government Budget

-2.10 19 Dec -1.9 -7 : 5.1 Yearly

Government Budget Value

41186.59 20 Aug 51195 -72030 : 78050 Monthly

Government Debt

0 20 Aug 878600223 14428106 : 889846456 Monthly

Government Debt to GDP

50.30 19 Dec 60.9 12.3 : 81 Yearly Dec/19

Government Revenues

0 20 Aug 747542 4637 : 1289780 Monthly

Government Spending

110650.00 20 Jun 91991 25043 : 128189 Quarterly

Gross Fixed Capital Formation

94054.00 20 Jun 78608 14356 : 206683 Quarterly

Housing Index

0 20 Jun 7 2.2 : 7.9 Quarterly

IP Addresses

0 17 Mar 5119604 538459 : 5566708 Quarterly

Import Prices

0 20 Aug 97.5 86 : 117 Monthly

Imports

4481.70 20 Aug 4537 1025 : 8823 Monthly

Industrial Production

-4.40 20 Sep -5.3 -33.8 : 17.6 Monthly

Industrial Production Mom

-1.10 20 Sep -0.1 -19.7 : 16.6 Monthly

Inflation Rate

2.30 20 Sep 2.5 -1.2 : 530 Monthly Sep/20

Inflation Rate Mom

0.50 20 Sep -0.2 -1.8 : 285 Monthly

Interbank Rate

8.44 20 Oct 8.42 3.59 : 32.16 Daily

Interest Rate

6.00 20 Oct 6 6 : 300 Daily Oct/20

Internet Speed

0 17 Mar 12439 1281 : 12941 Quarterly

Labor Force Participation Rate

0 20 Jun 63.7 61.2 : 65.3 Quarterly Jun/20

Living Wage Family

0 18 Dec 6110 6110 : 6610 yearly

Living Wage Individual

0 18 Dec 4420 4210 : 4690 yearly

Loans To Private Sector

0 20 Aug 719578 99820 : 935460 Monthly

Manufacturing Production

0 20 Jul -6.2 -32.3 : 9.9 Monthly

Military Expenditure

0 18 Dec 3648 302 : 4401 Yearly

Minimum Wages

4173.00 19 Jan 3723 90 : 4173 Yearly Jan/19

Mining Production

0 20 Jul -4.9 -29.1 : 10.6 Monthly

Money Supply M0

0 20 Sep 470475 2600 : 475074 Monthly

Money Supply M1

0 20 Aug 893584 4400 : 908804 Monthly

Money Supply M2

0 20 Aug 1607837 6514 : 1663283 Monthly

Money Supply M3

0 20 Sep 1676923 6594 : 1723180 Monthly

Personal Income Tax Rate

18.00 20 Dec 18 13 : 20 Yearly

Population

41.98 19 Dec 42.22 41.98 : 51.87 Yearly Dec/19

Producer Prices

361.70 20 Sep 356 119 : 377 Monthly

Producer Prices Change

-7.50 20 Jul -4.6 -7.5 : 9667 Monthly

Remittances

0 20 Mar 3220 1218 : 3220 Quarterly

Retail Sales MoM

-0.50 20 Sep 2.2 -33.4 : 22.2 Monthly

Retail Sales YoY

11.60 20 Sep 8.7 -31.3 : 32.9 Monthly

Retirement Age Men

60.00 18 Dec 60 60 : 60 Yearly Dec/18

Retirement Age Women

58.50 18 Dec 58 55 : 58.5 Yearly Dec/18

Sales Tax Rate

20.00 20 Dec 20 20 : 20 Yearly

Social Security Rate

22.00 19 Dec 22 22 : 53.3 Yearly

Social Security Rate For Companies

22.00 19 Dec 22 22 : 49.7 Yearly

Social Security Rate For Employees

0.00 19 Dec 0 0 : 3.6 Yearly

Steel Production

0 20 Sep 1827 1325 : 3917 Monthly

Stock Market

501.02 20 Oct 501 16.52 : 1209 Daily

Terms of Trade

0 20 Aug 102 86.9 : 109 Monthly

Terrorism Index

0 18 Dec 6.05 0.15 : 7.2 Yearly

Unemployed Persons

0 20 Sep 474 10 : 1234 Monthly Sep/20

Unemployment Rate

9.90 20 Jun 8.6 6.3 : 10.6 Quarterly Jun/20

Wage Growth

12.27 20 Aug 7.59 -2.64 : 44.89 Monthly Sep/20

Wages

11998.00 20 Aug 11804 115 : 12264 Monthly Sep/20

Wages High Skilled

0 18 Dec 4210 3260 : 5720 yearly

Wages Low Skilled

0 18 Dec 2740 2060 : 3680 Yearly

Weapons Sales

0 19 Dec 195 82 : 1501 Yearly
Δείκτης Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Balance of Trade -267.30 -970 -1000 -1050 -970 -830 Aug/20
Bank Lending Rate 11.46 12.91 12.91 12.91 16.62 16.62
CPI Transportation 100.30 104 106 105 110 116
Consumer Credit 182231.29 158068 165142 193486 159922 165200
Consumer Price Index Cpi 289.20 104 106 105 113 118
Consumer Spending 439734.00 554337 453696 543438 250691 258964
Core Consumer Prices 103.10 109 109 108 117 121
Core Inflation Rate 3.10 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5
Corporate Tax Rate 18.00 18 18 18 18 18
Currency 28.44 28.75 28.94 29.13 28.57 29.51
Current Account 370.00 -120 -1000 -1000 -180 -350
Current Account to GDP -3.60 -3 -3 -3 -2.8 -3 Dec/18
Deposit Interest Rate 4.58 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91
Exports 4214.40 4000 3450 3450 3830 4100
Food Inflation 1.30 5.5 5.5 5.5 5.2 5.7
Foreign Exchange Reserves 26530.00 22500 22500 22500 22500 23500
GDP 153.78 142 142 142 115 142
GDP Annual Growth Rate -11.40 -9 9 5 -9 7
GDP Constant Prices 551057.00 635450 488659 585317 299321 309199
GDP From Agriculture 24747.00 84595 17392 20832 40357 41689
GDP From Construction 18821.00 24618 9501 11381 9970 10299
GDP From Manufacturing 69594.00 75915 61169 73269 31369 32404
GDP From Mining 28935.00 28057 26447 31679 12954 13382
GDP From Public Administration 30630.00 28224 26539 31789 14314 14786
GDP From Services 89756.00 82588 75416 90334 35292 36457
GDP From Transport 32488.00 40449 31061 37205 22787 23539
GDP From Utilities 1820.00 1779 1505 1803 767 792
GDP Growth Rate -9.90 1.2 1 0.9 1.6 0.8 Jun/20
GDP Per Capita Ppp 12810.30 12100 12100 12100 11000 12100
GDP per capita 3224.94 3100 3100 3100 2750 3100
Gasoline Prices 0.77 0.7 0.67 0.64 0.91 0.86
Government Budget -2.10 -6 -6 -6 -7.5 -6
Government Budget Value 41186.59 24884 24884 24884 24884 25006
Government Debt to GDP 50.30 60 60 60 62 60 Dec/19
Government Spending 110650.00 116652 83712 100270 71699 74065
Gross Fixed Capital Formation 94054.00 188082 71533 85683 77457 80013
Imports 4481.70 5000 4500 4500 4900 5100
Industrial Production -4.40 7.5 12 6.5 -2.8 4.1
Industrial Production Mom -1.10 1 1 1 1 1.1
Inflation Rate 2.30 5 4.5 4 4.3 3.5 Sep/20
Inflation Rate Mom 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Interbank Rate 8.44 8.5 8.5 8.5 18.13 18.13
Interest Rate 6.00 6 6 6 6 6 Oct/20
Minimum Wages 4173.00 4250 4250 4250 4250 4400 Jan/19
Personal Income Tax Rate 18.00 18 18 18 18 18
Population 41.98 40.56 40.56 40.56 41.84 41.65 Dec/19
Producer Prices 361.70 351 365 363 533 629
Producer Prices Change -7.50 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6
Retail Sales MoM -0.50 13.5 -0.8 -0.8 16.5 17.6
Retail Sales YoY 11.60 1.5 4.9 4.9 4.8 6.1
Retirement Age Men 60.00 60 60 60 60 60 Dec/18
Retirement Age Women 58.50 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 Dec/18
Sales Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate For Companies 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate For Employees 0.00 0 0 0 0 0
Stock Market 501.02 482 472 463 491 444
Unemployment Rate 9.90 11.2 10.9 10.9 11 10.1 Jun/20
Wage Growth 12.27 14 14 14 14 12 Sep/20
Wages 11998.00 13981 13048 11890 12328 13068 Sep/20