Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Βασικά Μέταλλα

Θέμα Τιμές Αλλαγή Χαμηλός Υψηλός χρόνος
Aluminum 2627 (0%) 0 2590 2627 17 May
Lead 2307 (0%) 0 2287 2312 17 May
Zinc 3045 (0%) 0 2959.5 3045 17 May
Copper 10724 (0%) 0 10376 10724 17 May
Θέμα Τιμές Αλλαγή Χαμηλός Υψηλός χρόνος
Nickel 21137 (0%) 0 20719.5 21374 17 May
Cobalt 50592 (0%) 0 50592 50592 6 Dec
Tin 34251 (2.65%) 885 33366 34251 12:56:39
Copper 5.0825 (0%) 0 5.075 5.0865 18 May

Copper

 • Last : 10,724
 • High : 10,724
 • Low : 10,376
 • Max Fluctuation : -
 • Max Fluctuation % : -
 • Open : -
 • Time : 17 May
 • Yesterday : 10,724
 • Change % : -%
 • Change : -
 • Change type compared to yesterday : -
Σήμερα Τιμές χρόνος
Σήμερα, δεν έχει υποβληθεί καμία τιμή για τον ευρετήριο

Aluminum

 • Last : 2,627
 • High : 2,627
 • Low : 2,590
 • Max Fluctuation : -
 • Max Fluctuation % : -
 • Open : -
 • Time : 17 May
 • Yesterday : 2,627
 • Change % : -%
 • Change : -
 • Change type compared to yesterday : -
Σήμερα Τιμές χρόνος
Σήμερα, δεν έχει υποβληθεί καμία τιμή για τον ευρετήριο

Lead

 • Last : 2,307
 • High : 2,312
 • Low : 2,287
 • Max Fluctuation : -
 • Max Fluctuation % : -
 • Open : -
 • Time : 17 May
 • Yesterday : 2,307
 • Change % : -%
 • Change : -
 • Change type compared to yesterday : -
Σήμερα Τιμές χρόνος
Σήμερα, δεν έχει υποβληθεί καμία τιμή για τον ευρετήριο

Zinc

 • Last : 3,045
 • High : 3,045
 • Low : 2,959.5
 • Max Fluctuation : -
 • Max Fluctuation % : -
 • Open : -
 • Time : 17 May
 • Yesterday : 3,045
 • Change % : -%
 • Change : -
 • Change type compared to yesterday : -
Σήμερα Τιμές χρόνος
Σήμερα, δεν έχει υποβληθεί καμία τιμή για τον ευρετήριο
Ποσό Από Προς την Αποτέλεσμα
Αποτέλεσμα
Αποτέλεσμα

15 ημερών

 • Μέσος όρος 15 ημερών: 10,181

 • Αλλαγή / 15 ημέρες: 543 USD

 • Αλλαγή / 15 ημέρες%: 5.33%

1 Μήνας Διάγραμμα

 • 1 μήνας Μέσος όρος: 10,038

 • Αλλαγή / 1 Μήνας: 686 USD

 • Αλλαγή / 1 Μήνας%: 6.83%

Χρονοδιάγραμμα 3 μηνών

 • Μέσος όρος 3 μηνών: 9,347

 • Αλλαγή / 3 μήνες: 1,377 USD

 • Αλλαγή / 3 Μήνας%: 14.73%

Χάρτης 6 μηνών

 • 6 μήνες Μέσος όρος: 8,869

 • Αλλαγή / 6 μήνες: 1,855 USD

 • Αλλαγή / 6 μήνες%: 20.92%

Αμερικανικές Αγορές Τιμές Αλλαγή Χαμηλός Υψηλός χρόνος
Iron Ore 62% Fe CFR 117.02 (0.15%) 0.17 116.85 117.02 13:07:35
Aluminum 2570.75 (0%) 0 2550 2576 17 May
Uranium 90.95 (0.33%) 0.3 90.65 90.95 13:11:56
US Steel Coil 800 (0%) 0 798 800 18 May
 • -->
  101