Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Zew Economic Sentiment Index

  • Ζωντανά δεδομένα Δείκτης

  • Πρόβλεψη Δείκτης

Country Last Time Previous Range Metric

Euro area

52.30 20 Oct 73.9 -63.7 : 89.9

France

42.30 20 Oct 64.3 -63.9 : 79.8

Germany

56.10 20 Oct 77.4 -63.9 : 89.6

Italy

38.90 20 Oct 52.4 -61.6 : 80.4

Switzerland

26.20 20 Sep 45.6 -91.1 : 65

United Kingdom

7.40 20 Oct 35.1 -80.6 : 61
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Euro area

52.30 20 Oct 4 19 14 2

France

42.30 20 Oct 2 14 12 1

Germany

56.10 20 Oct 1 15 11 2

Italy

38.90 20 Oct 1 12 8 2

Switzerland

26.20 20 Sep 18 16 12 15

United Kingdom

7.40 20 Oct 5 2 9 2