Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Capital Flows

  • Ζωντανά δεδομένα Δείκτης

  • Πρόβλεψη Δείκτης

Country Last Time Previous Range Metric

Albania

0 20 Jun -186 -1087 : 358

Angola

-2083.20 20 Dec -1297 -6880 : 8447

Argentina

2521.16 20 Jun -755 -9626 : 7623

Armenia

0 19 Dec -11.1 -694 : 99.3

Australia

-18636.00 20 Jun -10849 -18636 : 24576

Austria

0 20 Mar 1732 -4752 : 7260

Azerbaijan

0 20 Mar -490 -2980 : 4414

Bahrain

491.70 19 Dec 1534 -1248 : 1534

Bangladesh

0 20 Jun 3.26 -12.72 : 680

Belarus

0 20 Jun -1780 -3108 : 938

Belgium

0 20 Jun 3215 -7418 : 8066

Bolivia

-210.80 20 Jun -132 -1613 : 849

Bosnia and Herzegovina

0 20 Jun -216 -806 : 120

Brazil

2372.30 20 Aug 1331 -13679 : 4095

Bulgaria

0 20 Aug -63.5 -2826 : 990

Canada

0.00 20 Jun -48 -672 : 4632

Cape Verde

0 20 Jun -302 -9432 : 2518

Chile

1161.77 20 Jun -1908 -5843 : 13891

China

-1196.00 20 Jun 111 -1306 : 760

Colombia

-2278.72 20 Jun -2378 -6194 : 360

Costa Rica

-555.10 20 Jun 832 -2431 : 832

Croatia

0 20 Jun -802 -2553 : 3846

Cyprus

0 20 Jun -589 -1363 : 1702

Czech Republic

0 20 Aug 22176 -69223 : 181364

Denmark

0 20 Jul 57 -706 : 4975

Dominican Republic

0 20 Mar -527 -2144 : 3231

Ecuador

0 20 Jun 368 -5562 : 2077

Egypt

-1143.50 20 Mar 4576 -4588 : 11280

El Salvador

-1028.96 20 Jun -257 -1029 : 925

Estonia

0 20 Jun 227 -642 : 639

Euro area

-5.01 20 Jul 48.67 -63.95 : 86.72

Finland

0 20 Aug -1523 -10347 : 7922

France

0 20 Aug -21578 -31626 : 36458

Gambia

0 19 Dec 22.32 -53.96 : 77.73

Georgia

0 19 Dec -6.75 -6.75 : 965

Germany

36331.44 20 Aug 20617 -28680 : 46828

Ghana

437.30 20 Jun 1376 -622 : 3068

Greece

1900.21 20 Jul -1751 -3705 : 6038

Guatemala

0 20 Mar 11.4 -1423 : 968

Honduras

1100.80 19 Dec -51.5 -480 : 1188

Hong Kong

-88805.00 20 Jun 38249 -103753 : 38249

Hungary

0 20 Jun 250 -2847 : 4965

Iceland

0 20 Jun 34140 -418160 : 414266

India

-780.34 20 Jun -19.36 -822 : 767

Indonesia

0 20 Jun -2932 -9456 : 15904

Ireland

0 20 Jun -28958 -109945 : 15240

Italy

25255.00 20 Aug 2319 -27550 : 25255

Jamaica

312.35 20 Mar -490 -689 : 2188

Japan

0 20 Aug 20680 -26928 : 51996

Jordan

0 20 Jun 137 -1048 : 1534

Kazakhstan

0 20 Jun -1059 -5858 : 11178

Kenya

-4169.50 20 May -5666 -7041 : 2284

Kosovo

0 20 Jun -79.7 -278 : 123

Kuwait

0 19 Dec -7389 -22337 : 21172

Latvia

0 20 Jun 475000 -1383970 : 1032590

Lebanon

0 19 Sep 4410 -2086 : 5756

Libya

0 19 Dec -3873 -23905 : 515

Lithuania

0 20 Aug 344 -756 : 862

Luxembourg

0 20 Jun 832 -2496 : 4610

Macau

0 19 Dec 139587 -19806 : 149652

Macedonia

0 20 Jun -11.4 -240 : 134

Malawi

0 19 Dec 1265 87.58 : 1343

Malaysia

0 20 Jun -13369 -71537 : 51436

Maldives

-1217.60 19 Dec -1835 -1835 : -59.5

Malta

0 20 Mar -182773 -565388 : 698867

Mauritius

0 19 Sep 6400 -14837 : 42379

Mexico

-5.50 20 Jun -9.5 -3458 : 12080

Moldova

0 20 Mar -218 -371 : 449

Mongolia

0 20 Aug 26.56 -1701 : 340

Montenegro

0 20 Jun -312621 -337621 : 542738

Morocco

-5731.80 20 Jun -3108 -22709 : 26593

Mozambique

0 20 Jun -920 -1980 : 2701

Namibia

5217.80 20 Jun 1348 -7180 : 5218

Netherlands

0 20 Jun 23381 -21722 : 38121

New Zealand

4753.00 20 Jun -7892 -7892 : 7235

Nicaragua

0 19 Mar 159 -603 : 2373

Niger

0 18 Dec -182 -515 : 764

Nigeria

4146.35 20 Jun -6300 -15440 : 20303

Norway

0 20 Jun 141931 -149083 : 189108

Oman

0 19 Dec 2949 -2411 : 4741

Pakistan

0 20 Jun -360 -5364 : 1620

Panama

-1160.61 20 Mar -770 -2441 : 2196

Papua New Guinea

0 20 Mar -3330 -6969 : 1881

Paraguay

0 20 Jun -301 -611 : 663

Philippines

0 20 Jun 5.23 -35.31 : 93.66

Poland

0 20 Aug 2709 -4729 : 5831

Portugal

1184.02 20 Aug 887 -2462 : 2266

Puerto Rico

-5142.70 17 Dec -3730 -9326 : 8489

Qatar

0 20 Jun -4089 -227805 : 15937

Russia

676.49 20 Jun 22281 -47790 : 32995

Rwanda

0 18 Dec -397 -815 : 427

Saudi Arabia

0 20 Jun 1071 -49295 : 102296

Senegal

0 18 Dec -720 -1063 : 1852

Serbia

0 20 Jul -356 -705 : 103

Seychelles

0 19 Sep -27.1 -104 : 457

Singapore

-26495.30 20 Jun 9062 -26495 : 55758

Slovakia

0 20 Aug -909 -3997 : 2844

Slovenia

0 20 Aug 102 -1368 : 1698

South Korea

0 20 Aug 9587 -6323 : 12351

Spain

0 20 Jul 3708 -11176 : 14085

Sudan

0 20 Jun 835 -964 : 1741

Suriname

0 20 Jun -40.5 -168 : 384

Sweden

0 20 Jun 54.7 -149 : 163

Switzerland

0 20 Jun 4034 -31816 : 44348

Taiwan

0 20 Jun 21570 -1029 : 27936

Tanzania

0 20 Jun -392 -1327 : 1606

Tunisia

0 20 Jun 2883 -1148 : 6302

Turkey

-3711.00 20 Jul 6719 -15701 : 15220

Uganda

0 20 Jun -649 -1051 : 6684

Ukraine

0 20 Mar -2344 -6044 : 6964

United Kingdom

28806.00 20 Jun 797 -12725 : 41086

United States

86348.00 20 Aug -89483 -194622 : 317076

Uruguay

259.50 20 Mar -292 -1618 : 1918

Vietnam

309.00 20 Jun 1241 -5250 : 10710

Yemen

0 13 Dec 962 -527 : 1800 USD Million

Zambia

200.00 20 Mar 193 -903 : 2111
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Angola

-2083.20 20 Dec -1300 -1300 -1300 -1600

Argentina

2521.16 20 Jun -2100 -1700 -2000 -1800

Australia

-18636.00 20 Jun 1300 4000 6000 -5000

Bahrain

491.70 19 Dec -500 -330 -330 -500

Bolivia

-210.80 20 Jun -590 -590 -590 -825

Brazil

2372.30 20 Aug 300 -500 -600 700

Canada

0.00 20 Jun -25 10 15 -10

Chile

1161.77 20 Jun -1700 -1900 -2050 -1500

China

-1196.00 20 Jun 320 450 220 620

Colombia

-2278.72 20 Jun -2900 -2800 -2700 -2500

Costa Rica

-555.10 20 Jun -180 -180 -425 250

Egypt

-1143.50 20 Mar 4100 2300 3000 2500

El Salvador

-1028.96 20 Jun -200 -100 -50 -500

Euro area

-5.01 20 Jul 22 18 15 -8

Germany

36331.44 20 Aug 10800 9500 14500 14800

Ghana

437.30 20 Jun -500 2000 1700 850

Greece

1900.21 20 Jul -680 550 420 -1200

Honduras

1100.80 19 Dec 780 780 780 780

Hong Kong

-88805.00 20 Jun -46000 -46000 -46000 -46000

India

-780.34 20 Jun 29 100 -75 -230

Italy

25255.00 20 Aug 1980 2420 2500 -3600

Jamaica

312.35 20 Mar -140 -120 -110 -160

Kenya

-4169.50 20 May -4700 -5200 -6500 -6000

Maldives

-1217.60 19 Dec -280 -280 -280 -280

Mexico

-5.50 20 Jun -30 -25 -19 -30

Morocco

-5731.80 20 Jun -7724 -7856 -5700 -9550

Namibia

5217.80 20 Jun 1300 300 -1000 -1000

New Zealand

4753.00 20 Jun 1200 1000 1300 4900

Nigeria

4146.35 20 Jun 1200 -3600 -3000 -6050

Panama

-1160.61 20 Mar -1300 -1300 -1300 -1300

Portugal

1184.02 20 Aug 250 180 460 -220

Puerto Rico

-5142.70 17 Dec -4900 -4900 -4900 -4900

Russia

676.49 20 Jun 14200 14200 14200 14200

Singapore

-26495.30 20 Jun 10000 12500 14000 15500

Turkey

-3711.00 20 Jul -1840 -780 1250 -1870

United Kingdom

28806.00 20 Jun 21900 18900 16400 9900

United States

86348.00 20 Aug 62000 40200 47000 -22000

Uruguay

259.50 20 Mar -380 -380 -380 -380

Vietnam

309.00 20 Jun 1700 2100 2000 1500

Zambia

200.00 20 Mar 80 -100 280 -300