Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Αγορά πολύτιμων μετάλλων

Θέμα Τιμές Αλλαγή Χαμηλός Υψηλός χρόνος
Gold 1,879.01 (0.01%) 0.10 1,877.35 1,879.38 00:31:04
Silver 23.62 (0.14%) 0.03 23.62 23.69 00:31:04
Platinum 847.10 (0.2%) 1.70 847.10 849.45 00:29:47
Palladium 2,215.70 (0.01%) 0.30 2,215.70 2,220.10 00:31:04
Θέμα Τιμές Αλλαγή Αλλαγή % Χαμηλός Υψηλός χρόνος
Χρυσό / Οζ 1879.01 0.1000 0.0100 1879.38 1877.35 00:31:04
Χρυσό / γραμμάριο 60.41 0.0032 0.0003 60.42 60.36 00:31:04
Χρυσό / κιλό 60411.53 3.2151 0.3215 60423.43 60358.16 00:31:04
Χρυσό / Τούλα 704.63 0.0375 0.0038 704.77 704.01 00:31:04
Θέμα Τιμές Αλλαγή Αλλαγή % Χαμηλός Υψηλός χρόνος
Χρυσό / Οζ 23.62 0.0300 0.1400 23.69 23.62 00:31:04
Χρυσό / γραμμάριο 0.76 0.0010 0.0045 0.76 0.76 00:31:04
Χρυσό / κιλό 759.40 0.9645 4.5011 761.65 759.40 00:31:04
Χρυσό / Τούλα 8.86 0.0113 0.0525 8.88 8.86 00:31:04
Θέμα Τιμές Αλλαγή Αλλαγή % Χαμηλός Υψηλός χρόνος
Χρυσό / Οζ 847.10 1.7000 0.2000 849.45 847.10 00:29:47
Χρυσό / γραμμάριο 27.23 0.0547 0.0064 27.31 27.23 00:29:47
Χρυσό / κιλό 27234.88 54.6562 6.4301 27310.43 27234.88 00:29:47
Χρυσό / Τούλα 317.66 0.6375 0.0750 318.54 317.66 00:29:47
Θέμα Τιμές Αλλαγή Αλλαγή % Χαμηλός Υψηλός χρόνος
Χρυσό / Οζ 2215.70 0.3000 0.0100 2220.10 2215.70 00:31:04
Χρυσό / γραμμάριο 71.24 0.0096 0.0003 71.38 71.24 00:31:04
Χρυσό / κιλό 71236.36 9.6452 0.3215 71377.82 71236.36 00:31:04
Χρυσό / Τούλα 830.89 0.1125 0.0038 832.54 830.89 00:31:04

Gold

 • Last : 1,879.01
 • High : 1,879.38
 • Low : 1,877.35
 • Max Fluctuation : 0.69
 • Max Fluctuation % : 0.07%
 • Open : 1,878.84
 • Time : 00:31:04
 • Yesterday : 1,878.86
 • Change % : 0.01%
 • Change : 0.15
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
Σήμερα Τιμές χρόνος
1,879.01 USD 00:31:04
1,879.33 USD 00:30:07
1,879.38 USD 00:29:47
1,879.02 USD 00:29:04
1,878.6 USD 00:27:46
1,878.55 USD 00:27:03
1,878.19 USD 00:26:04
1,878.22 USD 00:25:46
1,878.53 USD 00:25:04
1,878.12 USD 00:24:05
1,878.09 USD 00:23:47
1,878.12 USD 00:23:04
1,878.13 USD 00:21:46
1,877.93 USD 00:21:03
1,877.35 USD 00:20:05
1,877.38 USD 00:19:46
1,877.76 USD 00:19:04
1,878.45 USD 00:18:04
1,878.49 USD 00:17:03
1,878.63 USD 00:15:04
1,878.99 USD 00:14:05
1,878.89 USD 00:13:46
1,878.78 USD 00:13:03
1,878.59 USD 00:11:49
1,878.56 USD 00:11:06
1,878.69 USD 00:10:06
1,878.68 USD 00:09:04
1,878.89 USD 00:08:04
1,878.93 USD 00:07:46
1,878.97 USD 00:07:04
1,879.09 USD 00:05:49
1,879.08 USD 00:05:06
1,879.08 USD 00:05:06
1,878.84 USD 00:04:29

Silver

 • Last : 23.624
 • High : 23.688
 • Low : 23.624
 • Max Fluctuation : 0.03
 • Max Fluctuation % : 0.05%
 • Open : 23.67
 • Time : 00:31:04
 • Yesterday : 23.669
 • Change % : 0.19%
 • Change : 0.045
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
Σήμερα Τιμές χρόνος
23.624 USD 00:31:04
23.636 USD 00:30:07
23.648 USD 00:29:47
23.655 USD 00:29:04
23.653 USD 00:27:46
23.651 USD 00:27:03
23.654 USD 00:25:46
23.651 USD 00:25:04
23.642 USD 00:24:05
23.647 USD 00:23:47
23.651 USD 00:23:04
23.644 USD 00:22:05
23.645 USD 00:21:46
23.636 USD 00:21:03
23.626 USD 00:19:46
23.636 USD 00:19:04
23.667 USD 00:18:04
23.669 USD 00:17:46
23.672 USD 00:17:03
23.678 USD 00:15:04
23.676 USD 00:13:46
23.673 USD 00:13:04
23.678 USD 00:12:04
23.679 USD 00:11:49
23.678 USD 00:11:06
23.685 USD 00:10:06
23.687 USD 00:09:47
23.682 USD 00:08:04
23.681 USD 00:07:04
23.688 USD 00:05:49
23.685 USD 00:05:06
23.685 USD 00:05:06
23.67 USD 00:04:29

Platinum

 • Last : 847.1
 • High : 849.45
 • Low : 847.1
 • Max Fluctuation : 0.7
 • Max Fluctuation % : 0.06%
 • Open : 848.95
 • Time : 00:29:47
 • Yesterday : 849
 • Change % : 0.22%
 • Change : 1.9
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
Σήμερα Τιμές χρόνος
847.1 USD 00:29:47
847.3 USD 00:29:05
847.3 USD 00:29:04
847.6 USD 00:28:05
848.3 USD 00:27:46
847.6 USD 00:27:03
847.9 USD 00:25:46
848 USD 00:25:04
847.95 USD 00:23:04
847.95 USD 00:23:04
847.45 USD 00:21:46
847.5 USD 00:21:04
847.5 USD 00:21:04
847.65 USD 00:20:05
848 USD 00:19:46
848.65 USD 00:19:04
848.65 USD 00:19:04
849.15 USD 00:17:04
849.15 USD 00:17:03
849.25 USD 00:15:05
849.25 USD 00:15:04
848.8 USD 00:14:05
849.2 USD 00:13:04
849.2 USD 00:13:04
849.3 USD 00:11:49
849.45 USD 00:11:05
849.4 USD 00:07:46
849.35 USD 00:07:04
849.35 USD 00:07:04
849.4 USD 00:05:49
848.9 USD 00:05:06
848.95 USD 00:04:29

Palladium

 • Last : 2,215.7
 • High : 2,220.1
 • Low : 2,215.7
 • Max Fluctuation : 3.5
 • Max Fluctuation % : 0.2%
 • Open : 2,218.7
 • Time : 00:31:04
 • Yesterday : 2,215.4
 • Change % : 0.01%
 • Change : 0.3
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
Σήμερα Τιμές χρόνος
2,215.7 USD 00:31:04
2,215.7 USD 00:31:04
2,217.35 USD 00:29:47
2,217.55 USD 00:29:05
2,217.55 USD 00:29:04
2,219.9 USD 00:25:04
2,217.95 USD 00:23:04
2,217.95 USD 00:23:04
2,220.1 USD 00:15:47
2,216.6 USD 00:05:49
2,218.7 USD 00:05:06

Μετατροπέας

Ποσό Από Προς την Αποτέλεσμα
Αποτέλεσμα

Ιστορικά δεδομένα

Αποτέλεσμα

15 ημερών

 • Μέσος όρος 15 ημερών: 1,898
 • Αλλαγή / 15 ημέρες: 18.99 USD
 • Αλλαγή / 15 ημέρες%: 1.01%

1 Μήνας Διάγραμμα

 • 1 μήνας Μέσος όρος: 1,902
 • Αλλαγή / 1 Μήνας: 22.99 USD
 • Αλλαγή / 1 Μήνας%: 1.22%

Χρονοδιάγραμμα 3 μηνών

 • Μέσος όρος 3 μηνών: 1,931
 • Αλλαγή / 3 μήνες: 51.99 USD
 • Αλλαγή / 3 Μήνας%: 2.77%

Χάρτης 6 μηνών

 • 6 μήνες Μέσος όρος: 1,849
 • Αλλαγή / 6 μήνες: 30.01 USD
 • Αλλαγή / 6 μήνες%: 1.62%
Αμερικανικές Αγορές Τιμές Αλλαγή Χαμηλός Υψηλός χρόνος
Gold 1878.8 (0.06%) 1.1 1877.4 1879.9 05:51:04
Silver 23.715 (0.02%) 0.005 23.646 23.72 05:51:04
Platinum 847 (0.24%) 2 847 849.4 05:51:04
Palladium 2215.7 (0.15%) 3.3 2215.4 2221 05:51:04
Gold mini-sized 1879.9 (0.02%) 0.4 1878.6 1879.9 01:47:04
Silver mini-sized 23.646 (0.12%) 0.029 23.646 23.675 01:47:04
Gold Kilo 1351.1 (0%) 0 1351.1 1353.4 07:17:04