Ηλεκτρονικό Φόρουμ

AUD/USD Ask

AUD/USD Ask
τελευταίος: 0.6693 -
Ask

τελευταίος : 0.6693 -

Μονάδα :

τελευταίος : 0.6693 -

Νόμισμα : -

Χώρα : Australia

Κατηγορία : Ask

Μονάδα :

Τύπος αγοράς : World Market