Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Crude Oil WTI

Crude Oil WTI
τελευταίος: 79.58 0.53
Energy CFDs

τελευταίος : 79.58 0.53

Μονάδα : Barrel

τελευταίος : 79.58 0.53

Νόμισμα : USD

Χώρα : United States

Κατηγορία : Energy CFDs

Μονάδα : Barrel

Τύπος αγοράς : World Market

  • -->
    101