Ηλεκτρονικό Φόρουμ

EUR/USD Ask

EUR/USD Ask
τελευταίος: 1.0871 -
Ask

τελευταίος : 1.0871 -

Μονάδα :

τελευταίος : 1.0871 -

Νόμισμα : -

Χώρα : Euro Zone

Κατηγορία : Ask

Μονάδα :

Τύπος αγοράς : World Market