Ηλεκτρονικό Φόρουμ

GBP/USD Ask

GBP/USD Ask
τελευταίος: 1.2704 -
Ask

τελευταίος : 1.2704 -

Μονάδα :

τελευταίος : 1.2704 -

Νόμισμα : -

Χώρα : United Kingdom

Κατηγορία : Ask

Μονάδα :

Τύπος αγοράς : World Market