Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Nasdaq

Nasdaq
τελευταίος: 16,685.97 -
Major Indices

τελευταίος : 16,685.97 -

Μονάδα :

τελευταίος : 16,685.97 -

Νόμισμα : -

Χώρα : United States

Κατηγορία : Major Indices

Μονάδα :

Τύπος αγοράς : World Market