Ηλεκτρονικό Φόρουμ

USD/CAD Ask

USD/CAD Ask
τελευταίος: 1.3612 -
Ask

τελευταίος : 1.3612 -

Μονάδα :

τελευταίος : 1.3612 -

Νόμισμα : -

Χώρα : United States

Κατηγορία : Ask

Μονάδα :

Τύπος αγοράς : World Market