Ηλεκτρονικό Φόρουμ

USD/CHF Ask

USD/CHF Ask
τελευταίος: 0.9094 -
Ask

τελευταίος : 0.9094 -

Μονάδα :

τελευταίος : 0.9094 -

Νόμισμα : -

Χώρα : United States

Κατηγορία : Ask

Μονάδα :

Τύπος αγοράς : World Market

  • -->
    101