Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Brazil
Brazil

brl/usd

0.1741
Live Rate
0 (0.46%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 23:15:06
0 (10.30%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (1.58%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (30.64%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

257
Live Rate
1 (0.39%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 10:01:33
17 (7.08%)
Αλλαγή / 3 μήνες
40 (18.43%)
Αλλαγή / 6 μήνες
116 (82.27%)
Ετήσια διακύμανση

Tag Along

15,337
Live Rate
489 (3.19%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 23:01:26
1,811 (10.56%)
Αλλαγή / 3 μήνες
2,291 (17.56%)
Αλλαγή / 6 μήνες
2,428 (13.67%)
Ετήσια διακύμανση

Brazil

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Brazil 3M 2.08 2.1 2.08 2.1 0.01 0.48% 2020/10/30 χρόνος 22:01
Brazil 6M 2.205 2.215 2.195 2.215 0.00 0.14% 2020/10/30 χρόνος 22:01
Brazil 9M 2.553 2.545 2.53 2.553 0.01 0.39% 2020/10/30 χρόνος 22:01
Brazil 1Y 3.12 3.103 3.103 3.12 0.01 0.22% 2020/10/30 χρόνος 22:01
Brazil 2Y 4.035 3.973 3.973 4.035 0.02 0.37% 2020/10/30 χρόνος 22:01
Brazil 3Y 5.903 5.803 5.793 5.903 0.08 1.41% 2020/10/30 χρόνος 22:01
Brazil 5Y 6.58 6.46 6.46 6.58 0.06 0.84% 2020/10/30 χρόνος 22:01
Brazil 8Y 7.215 - 7.215 7.215 0.02 0.25% 2020/10/30 χρόνος 2:30
Brazil 10Y 7.572 7.452 7.452 7.572 0.15 1.95% 2020/10/30 χρόνος 22:01