Ηλεκτρονικό Φόρουμ
France
France

18 Karat Gold

38
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
20 October 2020
χρόνος 09:01:40
1 (2.56%)
Αλλαγή / 3 μήνες
4,518 (99.17%)
Αλλαγή / 6 μήνες
3,752 (99.00%)
Ετήσια διακύμανση

CAC All-Tradable

6,176
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
23 October 2020
χρόνος 19:31:09
67 (1.10%)
Αλλαγή / 3 μήνες
769 (14.22%)
Αλλαγή / 6 μήνες
648 (9.50%)
Ετήσια διακύμανση

France

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
France 1M -0.625 - -0.625 -0.656 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 15:30
France 3M -0.692 - -0.687 -0.712 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 18:31
France 6M -0.665 - -0.662 -0.674 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 18:31
France 9M -0.66 - -0.659 -0.669 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 19:01
France 1Y -0.637 - -0.636 -0.638 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 19:01
France 2Y -0.705 - -0.705 -0.719 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 20:30
France 3Y -0.721 - -0.721 -0.721 0.00 -0.42% 2020/10/24 χρόνος 0:30
France 4Y -0.697 - -0.697 -0.697 0.00 -0.14% 2020/10/24 χρόνος 0:30
France 5Y -0.662 - -0.662 -0.662 0.00 -0.15% 2020/10/24 χρόνος 0:30
France 6Y -0.623 - -0.603 -0.624 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 21:01
France 7Y -0.5495 - -0.529 -0.5495 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 20:30
France 8Y -0.492 - -0.467 -0.492 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 20:30
France 9Y -0.381 - -0.353 -0.381 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 20:30
France 10Y -0.306 - -0.279 -0.306 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 20:30
France 15Y -0.141 - -0.114 -0.141 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 20:30
France 20Y 0.12 - 0.12 0.149 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 20:30
France 25Y 0.215 - 0.215 0.243 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 20:30
France 30Y 0.381 - 0.381 0.407 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 20:30
France 50Y 0.448 - 0.446 0.475 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 20:30