Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Greece
Greece

FTSE/Athex 20

596
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 19:31:33
30 (4.81%)
Αλλαγή / 3 μήνες
30 (4.82%)
Αλλαγή / 6 μήνες
276 (31.68%)
Ετήσια διακύμανση

Greece

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Greece 1M -0.316 - -0.316 -0.316 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 11:01
Greece 3M -0.267 - -0.232 -0.277 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:02
Greece 6M -0.202 - -0.191 -0.202 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 15:31
Greece 5Y 0.226 - 0.195 0.236 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 21:01
Greece 10Y 0.927 - 0.879 0.929 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 22:01
Greece 15Y 1.119 - 1.088 1.126 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 21:01
Greece 20Y 1.149 - 1.126 1.17 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 22:01
Greece 25Y 1.262 - 1.231 1.269 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 21:01