Ηλεκτρονικό Φόρουμ
India
India

inr/usd

0.0134
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 23:29:06
0 (0.00%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (2.29%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (4.96%)
Ετήσια διακύμανση

Nifty 100

25
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 14:01:12
1 (2.31%)
Αλλαγή / 3 μήνες
9 (27.17%)
Αλλαγή / 6 μήνες
8 (52.04%)
Ετήσια διακύμανση

India

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
India 3M 3.23 - 3.19 3.23 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 12:31
India 6M 3.39 - 3.34 3.39 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 12:31
India 1Y 3.473 - 3.473 3.616 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 2Y 4.19 - 4.19 4.258 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 3Y 4.628 - 4.628 4.696 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 4Y 4.942 - 4.922 4.955 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 5Y 5.165 - 5.141 5.185 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 6Y 5.755 - 5.739 5.762 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 7Y 5.824 - 5.82 5.853 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 8Y 5.983 - 5.956 5.993 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 9Y 5.969 - 5.951 5.979 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 10Y 5.881 - 5.855 5.883 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 11Y 6.131 - 6.118 6.175 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 12Y 6.255 - 6.255 6.288 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 13Y 6.281 - 6.263 6.333 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 14Y 6.234 - 6.194 6.234 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 13:31
India 15Y 6.349 - 6.334 6.359 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 19Y 6.557 - 6.523 6.566 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 24Y 6.67 - 6.67 6.67 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01
India 30Y 6.636 - 6.636 6.696 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 17:01