Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Japan
Japan

jpy/usd

0.9557
Live Rate
0 (0.03%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 00:32:04
0 (1.09%)
Αλλαγή / 3 μήνες
1 (10,067.02%)
Αλλαγή / 6 μήνες
1 (10,176.34%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

4,666
Live Rate
21 (0.45%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 10:01:26
245 (4.99%)
Αλλαγή / 3 μήνες
424 (10.00%)
Αλλαγή / 6 μήνες
798 (20.63%)
Ετήσια διακύμανση

JASDAQ 20

170
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 10:01:20
11 (6.61%)
Αλλαγή / 3 μήνες
25 (17.32%)
Αλλαγή / 6 μήνες
10 (6.18%)
Ετήσια διακύμανση

Japan

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Japan 1M -0.174 - -0.089 -0.174 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 15:01
Japan 3M -0.087 - -0.087 -0.094 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 15:01
Japan 6M -0.089 - -0.089 -0.104 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 15:01
Japan 9M -0.214 - -0.129 -0.214 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 15:01
Japan 1Y -0.138 - -0.138 -0.138 0.00 -1.43% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 2Y -0.123 - -0.123 -0.123 0.00 -0.81% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 3Y -0.13 - -0.13 -0.13 0.00 -0.77% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 4Y -0.125 - -0.124 -0.131 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 15:01
Japan 5Y -0.098 - -0.098 -0.098 0.00 -2.00% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 6Y -0.094 - -0.094 -0.094 0.00 -1.05% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 7Y -0.08 - -0.079 -0.092 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 14:30
Japan 8Y -0.041 - -0.041 -0.041 0.00 -2.44% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 9Y 0.005 - 0.005 0.005 0.00 20.00% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 10Y 0.037 - 0.037 0.037 0.00 5.71% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 15Y 0.266 - 0.266 0.266 0.00 0.38% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 20Y 0.413 - 0.413 0.413 0.00 0.48% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 30Y 0.639 - 0.639 0.639 0.00 0.16% 2020/10/31 χρόνος 0:30
Japan 40Y 0.657 - 0.657 0.657 0.00 0.15% 2020/10/31 χρόνος 0:30