Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Nigeria
Nigeria

ngn/usd

0.0026
Live Rate
0 (7.69%)
Αλλαγή
19 June 2020
χρόνος 15:52:05
0 (0.00%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.00%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (7.14%)
Ετήσια διακύμανση

NSE All Share

1,319
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 18:01:56
266 (25.28%)
Αλλαγή / 3 μήνες
332 (33.66%)
Αλλαγή / 6 μήνες
249 (23.29%)
Ετήσια διακύμανση

Nigeria

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Nigeria 3M 0.356 - 0.356 0.356 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 19:31
Nigeria 6M 0.62 - 0.62 0.62 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Nigeria 1Y 0.611 - 0.611 0.611 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Nigeria 2Y 2.244 - 2.244 2.244 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Nigeria 4Y 2.801 - 2.801 2.801 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Nigeria 7Y 3.664 - 3.664 3.664 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Nigeria 10Y 4.154 - 4.154 4.154 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Nigeria 20Y 4.899 - 4.899 4.899 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01