Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Portugal
Portugal

PSI 20

3,138
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 20:31:34
124 (3.80%)
Αλλαγή / 3 μήνες
261 (9.07%)
Αλλαγή / 6 μήνες
117 (3.59%)
Ετήσια διακύμανση

Portugal

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Portugal 3M 0.008 - -0.562 0.008 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 23:01
Portugal 6M -0.599 - -0.59 -0.6 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 21:01
Portugal 1Y -0.572 - -0.562 -0.572 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
Portugal 2Y -0.565 - -0.557 -0.572 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 22:01
Portugal 3Y -0.03 -0.477 -0.03 -0.477 0.44 -93.67% 2020/10/27 χρόνος 4:30
Portugal 4Y -0.451 - -0.451 -0.451 0.01 -3.10% 2020/10/27 χρόνος 4:01
Portugal 5Y -0.605 -0.344 -0.344 -0.605 0.27 -45.12% 2020/10/27 χρόνος 4:30
Portugal 6Y -0.253 - -0.23 -0.268 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 22:01
Portugal 7Y -0.125 - -0.111 -0.145 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 21:01
Portugal 8Y -0.048 - -0.025 -0.075 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 22:01
Portugal 9Y 0.014 - -0.003 0.037 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
Portugal 10Y 0.155 - 0.126 0.166 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 22:01
Portugal 15Y 0.514 - 0.486 0.528 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 22:01
Portugal 20Y 0.532 - 0.506 0.544 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 22:01
Portugal 30Y 0.857 - 0.83 0.88 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 22:01