Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Russia
Russia

rub/usd

0.0131
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 18:08:53
0 (6.43%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (2.24%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (16.56%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

3,455
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 17:01:45
161 (4.89%)
Αλλαγή / 3 μήνες
400 (13.09%)
Αλλαγή / 6 μήνες
1,172 (51.34%)
Ετήσια διακύμανση

RTS 2

4,552
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 19:31:33
471 (9.37%)
Αλλαγή / 3 μήνες
83 (1.87%)
Αλλαγή / 6 μήνες
410 (8.26%)
Ετήσια διακύμανση

Russia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Russia Overnight 4.23 - 4.23 4.23 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 15:01
Russia 1W 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 13:31
Russia 2W 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.00% 2020/10/19 χρόνος 13:31
Russia 1M 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.00% 2020/10/19 χρόνος 13:31
Russia 2M 4.19 - 4.19 4.19 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 13:31
Russia 3M 4.17 - 4.17 4.17 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 13:31
Russia 6M 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 13:31
Russia 1Y 4.125 - 4.055 4.215 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:02
Russia 2Y 4.54 - 4.53 4.55 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:01
Russia 3Y 4.605 - 4.575 4.71 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
Russia 5Y 5.32 - 5.295 5.32 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:01
Russia 7Y 5.63 - 5.61 5.635 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:31
Russia 10Y 5.99 - 5.98 6 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 17:01
Russia 15Y 6.305 - 6.29 6.31 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:01
Russia 20Y 6.38 - 6.375 6.4 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:02