Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Venezuela
Venezuela

Venezuela

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Venezuela 2Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% 2018/08/13 χρόνος 22:03
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% 2019/01/21 χρόνος 21:04
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% 2019/01/18 χρόνος 22:04
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% 2019/01/21 χρόνος 21:04