Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Greece
Greece

FTSE/Athex 20

570
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 19:31:01
48 (7.79%)
Αλλαγή / 3 μήνες
59 (9.35%)
Αλλαγή / 6 μήνες
311 (35.31%)
Ετήσια διακύμανση

Ask یونان

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα