Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Tajikistan
Tajikistan

tjs/usd

0.0968
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
20 October 2020
χρόνος 04:07:13
0 (0.21%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.82%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (6.11%)
Ετήσια διακύμανση

Ask تاجیکستان

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
USD/TJS 10.356 - 10.3125 10.356 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 23:57
TJS/USD 0.0968 - 0.0968 0.0968 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 4:07
TJS/RUB 7.3795 - 7.3606 7.3795 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 0:49
EUR/TJS 12.29 12.2159 12.1827 12.29 0.11 0.88% 2020/10/25 χρόνος 5:00