Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Canada
Canada

cad/usd

0.7509
Live Rate
0 (0.01%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 00:29:04
0 (0.50%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (4.73%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (1.15%)
Ετήσια διακύμανση

S&P/TSX MidCap

929
Live Rate
6 (0.6%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 00:30:51
34 (3.57%)
Αλλαγή / 3 μήνες
45 (5.14%)
Αλλαγή / 6 μήνες
54 (5.50%)
Ετήσια διακύμανση

Canada

Δείκτης αξία Κεφάλαιο Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Shopify Inc 1231 150.27B - 1231 1231 8.70 0.71% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Shopify Inc 1228.23 149.59B - 1228.23 1228.23 12.40 1.02% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Canadian National Railway 132.4 94.07B - 132.4 132.4 0.59 0.45% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Enbridge H Cum Redeemable Prf 12.15 74.34B - 12.15 12.15 0.05 0.41% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Enbridge Cumulative Red B Prf 11.2 74.34B - 11.2 11.2 0.08 0.71% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Enbridge D Cum Redeemable Prf 12.44 74.34B - 12.44 12.44 0.03 0.24% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Enbridge F Cum Redeemable Prf 13.22 74.34B - 13.22 13.22 0.18 1.38% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Newmont Goldcorp 83.64 67.29B - 83.64 83.64 0.05 0.06% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Bank of Nova Scotia Pref D 25 67.17B - 25 25 0.00 0.00% 2020/04/24 χρόνος 21:05
Bank of Nova Scotia 55.36 67.17B - 55.36 55.36 0.38 0.69% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Bank of Nova Scotia Pref F 24.87 67.17B - 24.87 24.87 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:06
Bank of Nova Scotia Pref G 25.45 67.17B - 25.45 25.45 0.02 0.08% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Bank of Nova Scotia Pref H 25.28 67.17B - 25.28 25.28 0.01 0.04% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Bank of Nova Scotia Pref E 25.27 67.17B - 25.27 25.32 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 23:05
Bank Of Nova Scotia Non Cm 30 Prf 25 67.17B - 25 25 0.00 0.00% 2020/04/24 χρόνος 21:05
BNS Pref 40 20.28 67.17B - 20.28 20.28 0.17 0.85% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Bnk Of Nva 3.70% Five Rst 32 Prf 24.9 67.17B - 24.9 24.9 0.01 0.04% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Barrick Gold 35.61 63.30B - 35.61 35.61 0.53 1.51% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Management 39.59 59.84B - 39.59 39.59 0.30 0.76% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Management Pref C 8.01 59.84B - 8.01 8.01 0.19 2.37% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Management Pref K 8.01 59.84B - 8.01 8.01 0.14 1.75% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Management Pref E 12.75 59.84B - 12.75 12.75 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Management Inc Pref 46 24.7 59.84B - 24.7 24.7 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:06
Brookfield Asset Management Pref M 21.94 59.84B - 21.94 21.94 0.08 0.36% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Management Pref A 37 22.95 59.84B - 22.95 23.3 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 23:06
Brookfield Asset Management Pref R 12.74 59.84B - 12.74 12.74 0.01 0.08% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Management Pref A 40 15.75 59.84B - 15.75 15.75 0.07 0.45% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Management Pref A 42 15 59.84B - 15 15 0.09 0.60% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Management 39.66 59.84B - 39.66 39.66 0.43 1.10% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brkfld Asst Mgnt 28 Cl A Cum Prf 10.65 59.84B - 10.65 10.65 0.13 1.24% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Management Pref A 38 14.34 59.84B - 14.34 14.43 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 23:05
Brookfield Asset Management Pref G 11.26 59.84B - 11.26 11.26 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 23:05
Brookfield Asset Management Pref A 44 25.06 59.84B - 25.06 25.06 0.24 0.97% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfld Ast Mgt Cl A 30 Cum Prf 16.34 59.84B - 16.34 16.34 0.02 0.12% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfld Ast Man 34 Cl A Cum Prf 15.4 59.84B - 15.4 15.4 0.06 0.39% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Mgmt 2 Cl A Prf 7.95 59.84B - 7.95 7.95 0.20 2.52% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Cl A 36 Cum Prf 22.4 59.84B - 22.4 22.4 0.13 0.58% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Cl A 32 Cum Prf 16.98 59.84B - 16.98 16.98 0.14 0.83% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brokfld Aset Mgt Cl A 26 Cum Prf 12.91 59.84B - 12.91 12.91 0.05 0.39% 2020/10/31 χρόνος 2:04
Brookfield Asset Managemnt 18 Prf 21.85 59.84B - 21.85 21.85 0.07 0.32% 2020/10/31 χρόνος 2:04