Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Kuwait
Kuwait

kwd/usd

3.2734
Live Rate
0 (0.04%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 13:08:05
0 (0.12%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (1.25%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (0.60%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

13
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
22 September 2020
χρόνος 15:01:45
1 (7.14%)
Αλλαγή / 3 μήνες
2 (18.18%)
Αλλαγή / 6 μήνες
3 (30.00%)
Ετήσια διακύμανση

Kuwait

Δείκτης αξία Κεφάλαιο Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
National Bank Of Kuwait Sak 845 5.74T - 845 845 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Kuwait Finance House 662 5.02T - 662 662 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Mobile Telecom 586 2.54T - 586 586 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Boubyan Bank K.S.C 598 1.81T - 598 598 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
Agility Public Warehousing 666 1.27T - 666 666 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Commercial Bank Of Kuwait 500 965.33B - 500 500 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 19:04
Mabanee 648 716.10B - 648 648 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Gulf Bank Of Kuwait 221 641.85B - 221 221 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Burgan Bank 207 542.43B - 207 207 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
Ahli United Bank KSC 277 540.16B - 277 277 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
Kuwait Telecm Co 860 429.46B - 860 860 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Warba Bank 238 374.85B - 238 238 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Human Soft Holding 2919 355.11B - 2919 2919 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Al-Ahli Bank Of Kuwait 200 321.18B - 200 200 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
National Mobile Telecom 620 310.72B - 620 620 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Qurain Petrochemical 294 300.28B - 294 294 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Kuwait Projects 155 280.92B - 155 155 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
Boubyan Petrochemical 540 272.35B - 540 540 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
National Industries 181 258.44B - 181 181 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Kuwait Int Bank 207 211.05B - 207 207 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Salhiah RE 400 197.75B - 400 400 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Mezzan Holding Co 617 187.90B - 617 617 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 19:03
Commercial RE 101 182.26B - 101 101 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 19:03
Kuwait Cement 223 158.99B - 223 223 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Aviation Lease&Finance 160 152.33B - 160 160 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Gulf Cable&Electrical 630 132.26B - 630 630 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Gulf Insurance 614 114.34B - 614 614 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
Jazeera Airways 568 113.60B - 568 568 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
National Petroleum Svcs 1150 111.55B - 1150 1150 0.00 0.00% 2020/10/18 χρόνος 19:04
National Real Estate 74 111.37B - 74 74 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
National Investments Co 136 108.51B - 136 136 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05
Al-Tamdeen Investment 300 102.55B - 300 300 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 19:05
Tamdeen RE 254 102.14B - 254 254 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
Alimtiaz Investment 98 101.21B - 98 98 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
Commercial Facilities 180 91.41B - 180 180 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
Advanced Technology 600 90.00B - 600 600 0.00 0.00% 2020/10/13 χρόνος 19:05
Kuwait Real Estate Co 98.6 88.27B - 98.6 98.6 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
Al-Ahleia Insurance 425 87.61B - 425 425 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:04
Integrated Holding 368 80.96B - 368 368 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:06
Portland Cement 781 78.27B - 781 781 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:05