Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Saudi Arabia
Saudi Arabia

sar/usd

0.2666
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 09:17:06
0 (0.04%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.23%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (0.00%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

169
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
24 October 2020
χρόνος 10:01:49
4 (2.31%)
Αλλαγή / 3 μήνες
15 (9.74%)
Αλλαγή / 6 μήνες
35 (26.12%)
Ετήσια διακύμανση

Tadawul All Share

1,133
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
23 October 2020
χρόνος 20:01:38
122 (12.03%)
Αλλαγή / 3 μήνες
224 (24.60%)
Αλλαγή / 6 μήνες
1,133 (inf%)
Ετήσια διακύμανση

Saudi Arabia

Δείκτης αξία Κεφάλαιο Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Saudi Aramco 34.1 7.06T - 34.1 34.2 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 16:34
SABIC 92.6 277.80B - 92.4 93.1 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
STC 103 206.00B - 101.4 103 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Al Rajhi 66 165.00B - 65.8 66.1 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
National Com Bnk 39.45 117.97B - 39.45 39.6 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Saudi Electric. 20.3 84.58B - 19.56 20.3 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
samba 28.1 56.20B - 27.85 28.1 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
RIBL 18.6 55.80B - 18.6 18.78 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Almarai 54 53.41B - 53.7 54.8 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
SABB 24.6 50.55B - 24.6 24.78 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
MAADEN 38.55 47.44B - 38.45 39 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
BSFR 31.5 37.78B - 31.5 31.6 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Dr Sulaiman 96.3 33.95B - 95.5 96.3 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 16:34
SAFCO 79.3 33.04B - 79 79.8 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
YANSAB 58.5 32.91B - 58.4 58.5 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Alinma 15.92 31.84B - 15.76 15.92 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Jabal Omar 32.8 30.48B - 32.3 32.8 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
ARNB 19.9 29.85B - 19.88 20.14 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Kingdom 7.4 27.42B - 7.3 7.4 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Savola Group 48.7 26.00B - 48.7 49.05 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 16:34
Alawwal Bank 19.58 22.38B - 19.58 19.58 0.00 0.00% 2019/06/15 χρόνος 0:00
Etihad Etisalat 28.9 22.25B - 28.65 28.9 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Jarir 182 21.84B - 181 182.8 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
ALBILAD 23.8 17.85B - 23.7 23.96 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Bahri 39.3 15.47B - 39.05 39.3 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Saudi Kayan 10.28 15.42B - 10.1 10.28 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Bupa Arabia 120.4 14.45B - 120.4 121.2 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Mouwasat 132.2 13.22B - 132.2 134.2 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Petrochem 27.5 13.20B - 27.35 27.65 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Advanced 58 12.56B - 57.9 58 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Arabian Centres 25.5 12.30B - 25.2 25.5 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 16:34
Petro Rabigh 13.98 12.25B - 13.8 13.98 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
A.Othaim Market 133.2 11.99B - 132.2 133.8 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
Sipchem 15.9 11.66B - 15.58 15.9 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
ZAIN KSA 12.88 11.58B - 12.3 12.88 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 16:34
BJAZ 13.56 11.12B - 13.36 13.64 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
saib 16 10.80B - 16 16.02 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 16:34
Tawuniya 82.7 10.34B - 80.9 82.7 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
MCDC 60 9.89B - 59.6 60.2 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33
spcc 69.9 9.79B - 68.9 70.6 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:33