Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Norway
Norway

nok/usd

0.1078
Live Rate
0 (0.37%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 13:50:42
0 (1.28%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (14.19%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (0.92%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

418
Live Rate
1 (0.24%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 11:01:44
5 (1.21%)
Αλλαγή / 3 μήνες
18 (4.13%)
Αλλαγή / 6 μήνες
90 (27.44%)
Ετήσια διακύμανση

Oslo OBX

848
Live Rate
11 (1.34%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 13:31:36
8 (0.90%)
Αλλαγή / 3 μήνες
109 (14.82%)
Αλλαγή / 6 μήνες
55 (6.10%)
Ετήσια διακύμανση

Norway

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
DNB OBX 70.42 70.4 70.4 70.52 0.94 1.33% 2020/10/26 χρόνος 13:31
XACT Derivative Bear 28.62 28.54 28.5 28.62 0.66 2.36% 2020/10/26 χρόνος 13:31
XACT Derivative Bull 139.7 140.2 139.7 140.6 3.60 2.58% 2020/10/26 χρόνος 13:31
XACT OBX NOK 70.78 - 70.78 70.78 1.22 1.72% 2020/10/26 χρόνος 13:01