Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Brazil
Brazil

brl/usd

0.1741
Live Rate
0 (0.17%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 05:08:05
0 (9.28%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (1.58%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (30.11%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

256
Live Rate
1 (0.39%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 11:01:41
14 (5.79%)
Αλλαγή / 3 μήνες
38 (17.43%)
Αλλαγή / 6 μήνες
114 (80.28%)
Ετήσια διακύμανση

Tag Along

15,388
Live Rate
60 (0.39%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 00:30:51
1,425 (8.48%)
Αλλαγή / 3 μήνες
2,370 (18.20%)
Αλλαγή / 6 μήνες
2,169 (12.35%)
Ετήσια διακύμανση

Brazil

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.324 - 1.324 1.324 0.00 0.08% 2020/10/31 χρόνος 8:01
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FUNDO DE INVESTIME 12.359 - 12.359 12.359 0.00 0.03% 2020/10/31 χρόνος 8:01
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND 5.415 - 5.415 5.415 0.01 0.09% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 2.248 - 2.248 2.248 0.00 0.04% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 2.238 - 2.238 2.238 0.00 0.09% 2020/10/31 χρόνος 7:30
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE 25.412 - 25.412 25.412 0.01 0.02% 2020/10/31 χρόνος 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 17.198 - 17.198 17.198 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 7:30
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 39.306 - 39.306 39.306 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 14.973 - 14.973 14.973 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.407 - 2.407 2.407 0.00 0.12% 2020/10/31 χρόνος 7:30
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 454.609 - 454.609 454.609 0.14 0.03% 2020/10/31 χρόνος 7:30
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11.687 - 11.687 11.687 0.09 0.80% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.584 - 4.584 4.584 0.00 0.02% 2020/10/31 χρόνος 7:30
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.631 - 4.631 4.631 0.00 0.06% 2020/10/31 χρόνος 7:30
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 2.913 - 2.913 2.913 0.01 0.17% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BB RENDA FIXA 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 21.602 - 21.602 21.602 0.00 0.00% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30 MIL FUNDO DE I 16.06 - 16.06 16.06 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 36.519 - 36.519 36.519 0.02 0.05% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 20.085 - 20.085 20.085 0.00 0.00% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 20.233 - 20.233 20.233 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO REND 7.421 - 7.421 7.421 0.01 0.07% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 23.606 - 23.606 23.606 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 31.745 - 31.745 31.745 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 2.538 - 2.538 2.538 0.00 0.04% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.622 - 1.622 1.622 0.00 0.06% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 9.597 - 9.597 9.597 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.07 - 6.07 6.07 0.00 0.02% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 8.825 - 8.825 8.825 0.00 0.02% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 3.513 - 3.513 3.513 0.00 0.03% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 3.252 - 3.252 3.252 0.00 0.03% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRASILPREV RT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 1.882 - 1.882 1.882 0.00 0.05% 2020/10/31 χρόνος 7:30
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 5.264 - 5.264 5.264 0.03 0.50% 2020/10/31 χρόνος 7:30
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 19.148 - 19.148 19.148 0.01 0.03% 2020/10/31 χρόνος 7:30
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 168.75 - 168.75 168.75 0.02 0.01% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 4.601 - 4.601 4.601 0.00 0.02% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 1.871 - 1.871 1.871 0.00 0.05% 2020/10/31 χρόνος 7:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 4.536 - 4.536 4.536 0.00 0.02% 2020/10/31 χρόνος 7:30
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES 24.454 - 24.454 24.454 0.01 0.04% 2020/10/31 χρόνος 7:30
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE INVESTIMENTO E 20.248 - 20.248 20.248 0.01 0.04% 2020/10/31 χρόνος 7:30
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 48.649 - 48.649 48.649 0.00 0.00% 2020/10/31 χρόνος 7:30
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 24.128 - 24.128 24.128 0.00 0.00% 2020/10/31 χρόνος 7:30
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 33.712 - 33.712 33.712 0.00 0.00% 2020/10/31 χρόνος 7:30
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 36.689 - 36.689 36.689 0.00 0.00% 2020/10/31 χρόνος 7:30
ITAU FRANCES RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 3446.376 - 3446.376 3446.376 0.02 0.00% 2020/10/31 χρόνος 1:30
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 251.92 - 251.92 251.92 0.34 0.13% 2020/10/31 χρόνος 1:30
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVIEDO RENDA FIXA 55.949 - 55.949 55.949 0.07 0.13% 2020/10/31 χρόνος 1:30
FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO 194.558 - 194.558 194.558 1.02 0.53% 2020/10/31 χρόνος 1:30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.118 - 2.118 2.118 0.00 0.05% 2020/10/31 χρόνος 1:30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 4.77 - 4.77 4.77 0.00 0.02% 2020/10/31 χρόνος 1:30
SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND 323.137 - 323.137 323.137 0.27 0.08% 2020/10/31 χρόνος 1:30
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 246.91 - 246.91 246.91 0.04 0.01% 2020/10/31 χρόνος 1:30
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 3.974 - 3.974 3.974 0.01 0.13% 2020/10/31 χρόνος 1:30
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 4.666 - 4.666 4.666 0.00 0.04% 2020/10/31 χρόνος 1:30
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 262.763 - 262.763 262.763 0.04 0.01% 2020/10/31 χρόνος 1:30
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 186.591 - 186.591 186.591 0.01 0.01% 2020/10/31 χρόνος 1:30
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 21.521 - 21.521 21.521 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 21.047 - 21.047 21.047 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 72.041 - 72.041 72.041 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 4.066 - 4.066 4.066 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 383.804 - 383.804 383.804 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT 21.256 - 21.256 21.256 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 1.791 - 1.791 1.791 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 8:01
BRASILPREV RT FIX X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 1.739 - 1.739 1.739 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 8:01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P 2.303 - 2.303 2.303 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 8:01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 3.133 - 3.133 3.133 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 2.372 - 2.372 2.372 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 7:30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 9.591 - 9.591 9.591 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 7.774 - 7.774 7.774 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 7:30
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUN 11.59 - 11.59 11.59 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 24.139 - 24.139 24.139 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 2.818 - 2.818 2.818 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.668 - 1.668 1.668 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.744 - 8.744 8.744 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 3.769 - 3.769 3.769 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 4.492 - 4.492 4.492 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 2.692 - 2.692 2.692 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:30
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 4.688 - 4.688 4.688 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:30
BRASILPREV RT FIX VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 1.927 - 1.927 1.927 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:30
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 4.462 - 4.462 4.462 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:30
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 2 - 2 2 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 19:31
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 4.959 - 4.959 4.959 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 7:30
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.671 - 4.671 4.671 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 3.059 - 3.059 3.059 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 2.599 - 2.599 2.599 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 7:30
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.262 - 1.262 1.262 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 7:30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 2.536 - 2.536 2.536 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 1:30
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO 10.026 - 10.026 10.026 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 1:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.219 - 2.219 2.219 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 1:30
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 2.037 - 2.037 2.037 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 5.982 - 5.982 5.982 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:30
BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 35.313 - 35.313 35.313 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 16:30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.876 - 1.876 1.876 0.00 0.00% 2020/10/15 χρόνος 16:31
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 1.912 - 1.912 1.912 0.00 0.00% 2020/10/15 χρόνος 16:31
BB RENDA FIXA LP AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO 4.026 - 4.026 4.026 0.00 0.00% 2020/10/15 χρόνος 7:30
BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 1.359 - 1.359 1.359 0.00 0.00% 2020/10/14 χρόνος 8:01
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE 4.647 - 4.647 4.647 0.00 0.00% 2020/10/14 χρόνος 7:30
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 3.715 - 3.715 3.715 0.00 0.00% 2020/10/10 χρόνος 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.209 - 2.209 2.209 0.00 0.00% 2020/09/23 χρόνος 7:30
IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 394.323 - 394.323 394.323 0.00 0.00% 2020/09/23 χρόνος 7:30
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 3.512 - 3.512 3.512 0.00 0.00% 2020/09/23 χρόνος 7:30
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.00% 2020/09/23 χρόνος 7:30
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 3.167 - 3.167 3.167 0.00 0.00% 2020/09/18 χρόνος 14:30
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF 3.094 - 3.094 3.094 0.00 0.00% 2020/09/18 χρόνος 7:01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN 5.926 - 5.926 5.926 0.00 0.00% 2020/09/17 χρόνος 17:31
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FUNDO 4.909 - 4.909 4.909 0.00 0.00% 2020/09/10 χρόνος 8:30
ITAÚ TOP DI II RENDA FIXA REFERENCIADO FICFI 15.744 - 15.74 15.744 0.00 0.00% 2020/08/08 χρόνος 7:31
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.791 - 1.791 1.791 0.00 0.00% 2020/08/08 χρόνος 7:02
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 12.243 - 12.243 12.243 0.00 0.00% 2020/07/04 χρόνος 7:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 18.099 - 18.098 18.099 0.00 0.00% 2020/06/06 χρόνος 20:30
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D 25.329 - 25.327 25.329 0.00 0.00% 2020/06/06 χρόνος 20:30
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO 6.379 - 6.379 6.379 0.00 0.00% 2020/05/14 χρόνος 7:00
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 26.836 - 26.821 26.836 0.00 0.00% 2020/05/09 χρόνος 7:30
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO 211.894 - 211.827 211.894 0.00 0.00% 2020/05/09 χρόνος 7:30
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 5.744 - 5.742 5.744 0.00 0.00% 2020/05/09 χρόνος 7:30
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR 202.302 - 202.234 202.302 0.00 0.00% 2020/05/09 χρόνος 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.617 - 2.617 2.617 0.00 0.00% 2020/05/06 χρόνος 2:30
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MILHOES FUNDO DE I 10.454 - 10.454 10.454 0.00 0.00% 2020/05/02 χρόνος 7:00
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 294.674 - 294.674 294.674 0.00 0.00% 2020/05/02 χρόνος 7:00
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU 3.53 - 3.53 3.53 0.00 0.00% 2020/05/02 χρόνος 7:00
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.942 - 6.942 6.942 0.00 0.06% 2020/04/04 χρόνος 7:00
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 196.87 - 196.87 196.87 0.00 0.00% 2020/03/28 χρόνος 7:00
RAVI MAE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.806 - 1.806 1.806 0.03 1.55% 2020/03/25 χρόνος 20:01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ 926.219 - 926.219 926.219 0.00 0.00% 2020/02/29 χρόνος 6:00
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA 74901.563 - 74901.563 74901.563 0.00 0.00% 2020/02/23 χρόνος 6:01
PACIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.691 - 5.691 5.691 0.00 0.00% 2020/02/19 χρόνος 19:03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.728 - 1.727 1.728 0.00 0.00% 2020/02/15 χρόνος 22:02
SANTANDER FIC FI SELECT RENDA FIXA REFERENCIADO DI 14.475 - 14.475 14.475 0.00 0.00% 2020/01/11 χρόνος 6:02
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RE 3.741 - 3.741 3.741 0.00 0.00% 2020/01/04 χρόνος 6:32
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 18.689 - 18.689 18.689 0.00 0.00% 2019/12/28 χρόνος 6:02
SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 2.495 - 2.495 2.495 0.00 0.00% 2019/12/26 χρόνος 6:03