Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Canada
Canada

cad/usd

0.7587
Live Rate
0 (0.36%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 12:57:35
0 (1.87%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (6.96%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (0.94%)
Ετήσια διακύμανση

S&P/TSX MidCap

973
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
24 October 2020
χρόνος 00:30:57
12 (1.30%)
Αλλαγή / 3 μήνες
99 (11.38%)
Αλλαγή / 6 μήνες
9 (0.92%)
Ετήσια διακύμανση

Canada

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
RBC Emerging Markets Equity Adv Series 18.484 - 18.484 18.484 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 7:00
Fidelity Canadian Bond Sr F 15.357 - 15.357 15.357 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Monthly Income Sr F5 14.487 - 14.487 14.487 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Monthly Income Sr F8 11.184 - 11.184 11.184 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Monthly Income Series B 17.1 - 17.1 17.1 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Monthly Income Series F 17.11 - 17.11 17.11 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Global Balanced Portfolio B 15.052 - 15.052 15.052 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Global Balanced Portfolio F 15.14 - 15.14 15.14 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Canadian Growth Company Sr A 81.861 - 81.861 81.861 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Canadian Growth Company Sr B 82.951 - 82.951 82.951 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Canadian Growth Company Sr F 92.093 - 92.093 92.093 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Global Balanced Portfolio F5 11.821 - 11.821 11.821 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Global Balanced Portfolio F8 7.719 - 7.719 7.719 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Fidelity Canadian Growth Company Ser E1 18.478 - 18.478 18.478 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 13:01
Investors Dividend U 10.366 - 10.366 10.366 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
Investors Dividend TU 9.271 - 9.271 9.271 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
TD Mgd Income Portfolio I 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
TD Mgd Income Portfolio P 12.49 - 12.49 12.49 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
Manulife Strategic Income Fund Series F 12.48 - 12.48 12.48 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
Manulife Strategic Income Fund Series F 9.489 - 9.489 9.489 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.507 - 13.507 13.507 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.273 - 10.273 10.273 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
Manulife Monthly High Income Fund Series F 13.988 - 13.988 13.988 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 10.756 - 10.756 10.756 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 10.728 - 10.728 10.728 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.371 - 12.371 12.371 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:01
Desjardins Canadian Bond 6.067 - 6.067 6.067 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Desjardins Canadian Bond C 10.983 - 10.983 10.983 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Desjardins Canadian Bond F 11.152 - 11.152 11.152 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.636 - 10.636 10.636 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.618 - 10.618 10.618 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Emerging Markets Equity Sr A 18.521 - 18.521 18.521 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Emerging Markets Equity Sr A 14.099 - 14.099 14.099 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Emerging Markets Equity Sr D 19.061 - 19.061 19.061 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 26.834 - 26.834 26.834 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 27.273 - 27.273 27.273 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 26.643 - 26.643 26.643 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 22.079 - 22.079 22.079 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 22.01 - 22.01 22.01 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 22.441 - 22.441 22.441 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Global Portfolio Series A 26.936 - 26.936 26.936 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Global Portfolio Series B 27.19 - 27.19 27.19 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Global Portfolio Series F 26.746 - 26.746 26.746 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 22.032 - 22.032 22.032 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 21.997 - 21.997 21.997 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 22.171 - 22.171 22.171 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 66.94 - 66.94 66.94 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 66.923 - 66.923 66.923 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 52.26 - 52.26 52.26 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 68.65 - 68.65 68.65 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
TD Comfort Balanced Portfolio Investor Series 17.35 - 17.35 17.35 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 41.697 - 41.697 41.697 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 31.741 - 31.741 31.741 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 43.934 - 43.934 43.934 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 34.916 - 34.916 34.916 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PH N Bond F 11.135 - 11.135 11.135 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PH&N Bond D 11.082 - 11.082 11.082 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Bond Adv 7.348 - 7.348 7.348 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Bond Sr A 7.185 - 7.185 7.185 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Bond Sr D 7.237 - 7.237 7.237 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Bond Sr F 7.419 - 7.419 7.419 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
TD Canadian Bond - F 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Balanced Portfolio Series A 22.89 - 22.89 22.89 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Balanced Portfolio Series F 24.266 - 24.266 24.266 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PIMCO Monthly Income A 13.885 - 13.885 13.885 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PIMCO Monthly Income F 13.885 - 13.885 13.885 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PIMCO Monthly Income M 13.885 - 13.885 13.885 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PIMCO Monthly Income O 13.885 - 13.885 13.885 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Balanced Portfolio Series T5 24.764 - 24.764 24.764 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PH N Total Return Bond A 12.333 - 12.333 12.333 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PH N Total Return Bond D 12.339 - 12.339 12.339 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PH N Total Return Bond F 12.356 - 12.356 12.356 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Balanced Portfolio Series A 30.069 - 30.069 30.069 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Balanced Portfolio Series F 31.877 - 31.877 31.877 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Balanced Portfolio Series Adv 30.512 - 30.512 30.512 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Canadian Dividend Fund Series D 51.688 - 51.688 51.688 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Canadian Dividend Fund Series F 53.186 - 53.186 53.186 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Conservative Portfolio Series F 17.985 - 17.985 17.985 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
TD Canadian Core Plus Bond - F 12.64 - 12.64 12.64 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 9.993 - 9.993 9.993 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 9.993 - 9.993 9.993 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 9.993 - 9.993 9.993 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 9.993 - 9.993 9.993 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Canadian Dividend Fund Series D 67.9 - 67.9 67.9 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Canadian Dividend Fund Series F 69.868 - 69.868 69.868 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Conservative Portfolio Series F 23.626 - 23.626 23.626 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Canadian Dividend Fund Series I 68.578 - 68.578 68.578 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Growth Portfolio Series A 25.152 - 25.152 25.152 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Growth Portfolio Series A 33.041 - 33.041 33.041 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Growth Portfolio Series F 25.361 - 25.361 25.361 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Growth Portfolio Series F 33.315 - 33.315 33.315 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Growth Portfolio Series T5 26.544 - 26.544 26.544 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 33.688 - 33.688 33.688 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 11.41 - 11.41 11.41 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 10.145 - 10.145 10.145 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 13.327 - 13.327 13.327 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 26.506 - 26.506 26.506 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 20.177 - 20.177 20.177 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 33.444 - 33.444 33.444 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 45.867 - 45.867 45.867 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 11.17 - 11.17 11.17 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
RBC Emerging Markets Equity Sr F 14.526 - 14.526 14.545 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 10:01
RBC Emerging Markets Equity Sr D 14.42 - 14.237 14.42 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 10:03
RBC Emerging Markets Equity Sr F 18.96 - 18.96 18.96 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:00
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 12.63 - 12.63 12.63 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:00
TD Tactical Monthly Income A 12.793 - 12.793 12.793 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
TD Tactical Monthly Income F 13.57 - 13.57 13.57 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
TD Tactical Monthly Income H 14.7 - 14.7 14.7 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
TD Tactical Monthly Income I 12.78 - 12.78 12.78 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
TD Tactical Monthly Income S 16.2 - 16.2 16.2 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
TD Tactical Monthly Income T 14.69 - 14.69 14.69 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
TD Tactical Monthly Income Ser D 11.09 - 11.09 11.09 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 20.481 - 20.481 20.481 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 20.388 - 20.388 20.388 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
TD Tactical Monthly Income Fund - K Series 13.93 - 13.93 13.93 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 11.92 - 11.92 11.92 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:01
Mawer International Equity Fund Class A 67.482 - 67.079 67.482 0.00 0.00% 2020/09/12 χρόνος 8:01
RBC Emerging Markets Equity Adv Series 13.343 - 13.343 13.343 0.00 0.00% 2020/08/22 χρόνος 7:01
PH N Total Return Bond Adv 12.602 - 12.602 12.602 0.00 0.00% 2020/08/05 χρόνος 11:06
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 24.713 - 24.713 24.713 0.00 0.00% 2020/08/05 χρόνος 11:06
RBC Select Balanced Portfolio Series Adv 22.537 - 22.537 22.537 0.00 0.00% 2020/08/05 χρόνος 11:06
TD Monthly Income - A 19.15 - 19.15 19.27 0.00 0.00% 2020/07/08 χρόνος 8:01
TD Monthly Income - H 10.77 - 10.77 10.84 0.00 0.00% 2020/07/08 χρόνος 8:01
TD Monthly Income - I 20.3 - 20.3 20.42 0.00 0.00% 2020/07/08 χρόνος 8:01
TD Monthly Income - S 11.33 - 11.33 11.4 0.00 0.00% 2020/07/08 χρόνος 8:01
TD Monthly Income - F 14.01 13.83 13.83 14.01 0.66 4.94% 2020/06/04 χρόνος 8:01
TD Monthly Income - T 10.95 - 10.95 10.95 0.45 4.29% 2020/06/04 χρόνος 7:01
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 31.015 - 31.015 31.015 0.00 0.00% 2020/05/06 χρόνος 7:00
TD Global Low Volatility F 17.84 - 17.84 17.84 0.00 0.00% 2020/05/06 χρόνος 7:00
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 13.57 - 13.57 13.57 0.00 0.00% 2020/04/18 χρόνος 7:00
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 11.51 - 11.51 11.51 0.00 0.00% 2020/04/11 χρόνος 7:00
Fidelity Canadian Balanced Series B 21.105 - 21.105 21.257 0.00 0.00% 2020/04/04 χρόνος 14:00
Fidelity Canadian Balanced Series S5 9.677 - 9.677 9.746 0.00 0.00% 2020/04/04 χρόνος 14:00
TD Dividend Growth - I 68.04 - 68.04 69.07 0.00 0.00% 2020/04/04 χρόνος 8:00
CI Signature High Income 10.46 10.622 10.46 10.622 0.01 0.09% 2020/04/04 χρόνος 8:00
Fidelity Canadian Balanced Series F 21.182 - 20.874 21.182 0.00 0.00% 2020/03/26 χρόνος 14:00
Fidelity Canadian Balanced Series S8 6.115 - 6.115 6.115 0.00 0.00% 2020/03/26 χρόνος 14:00
Fidelity Canadian Balanced Series F5 12.363 - 12.184 12.363 0.00 0.00% 2020/03/26 χρόνος 11:00
Fidelity Canadian Balanced Series F8 9.87 - 9.87 9.87 0.00 0.00% 2020/03/26 χρόνος 11:00
TD Dividend Growth - S 10.22 - 10.22 10.22 0.00 0.00% 2020/03/09 χρόνος 13:01
TD Dividend Growth Fund - Premium series 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% 2020/03/09 χρόνος 13:01
TD Dividend Growth - F 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% 2020/03/06 χρόνος 7:00
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.761 - 62.761 62.761 0.00 0.00% 2019/01/26 χρόνος 7:05