Ηλεκτρονικό Φόρουμ
China
China

cny/usd

0.1494
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 23:29:06
0 (4.18%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (5.73%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (5.14%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

298
Live Rate
1 (0.34%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 10:01:26
29 (8.87%)
Αλλαγή / 3 μήνες
18 (6.43%)
Αλλαγή / 6 μήνες
48 (19.20%)
Ετήσια διακύμανση

S&P/CITIC50

4,156
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 15:01:12
113 (2.79%)
Αλλαγή / 3 μήνες
733 (21.41%)
Αλλαγή / 6 μήνες
770 (22.73%)
Ετήσια διακύμανση

China

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
IGW Emerging Growth Fund 2.764 - 2.764 2.764 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund 1.054 - 1.054 1.054 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
BOC 30 Days Financial Management Bond Fund B 1.008 - 1.008 1.008 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
E Fund SSE50 Index 2.27 - 2.27 2.27 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
GF Tech Pioneer Alloc 1.353 - 1.353 1.353 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
MinSheng XinXiang Bd A 1.201 - 1.201 1.201 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
E Fund YuXiang Return Bd 1.547 - 1.547 1.547 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
GF Innovation Upgr Bal Fd 2.945 - 2.945 2.945 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
HuaAn medium Internet mix 2.273 - 2.273 2.273 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
CMF CSI white spirit Index 1.085 - 1.085 1.085 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
CMF CSI white spirit Index A 1.008 - 0.982 1.008 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
CMF CSI white spirit Index B 1.162 - 1.162 1.24 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
HFT Alpha Hedge Balance Fund 1.153 - 1.153 1.153 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
BOCOM Schroders New Life Allco 3.02 - 3.02 3.02 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Foresight Growth Value Alloc A 1.907 - 1.907 1.907 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
GF Double Engine Upgrade Alloc 3.13 - 3.13 3.13 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Yinhua Wealth Theme Stock Fund 5.791 - 5.791 5.791 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
AEGON-Industrial New View Intrv 1.782 - 1.782 1.782 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 101.954 - 101.954 101.954 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
E Fund Stable Income Bond Fund A 1.345 - 1.345 1.345 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
E Fund Stable Income Bond Fund B 1.348 - 1.348 1.348 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Fullgoal Tianli Growth Bond Fund 1.348 - 1.348 1.348 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Huaan Shanghai SSE180 Index Fund 3.909 - 3.909 3.909 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
GF Small-Cap Growth Stock Fd(LOF) 3.214 - 3.182 3.214 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
GF Stable Growth Mixed Assets Fund 1.753 - 1.753 1.753 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Industrial Trend Investment Hybrid Securities Inve 0.9 - 0.9 0.912 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
CCB Principal HengRui 1-Y Intrvl Bd 1.052 - 1.052 1.052 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund 2.449 - 2.449 2.449 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
First State Cinda New Energy Ind Stk Fd 3.405 - 3.405 3.405 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
E Fund Global Medical Industry Alloc CNY 1.281 - 1.281 1.281 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mixed A 3.318 - 3.318 3.398 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Zhong Ou China New Blue Chip Alloc Hyb E 1.925 - 1.925 1.925 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Zhongou Medical and Health Hybrid Fund A 3.093 - 3.093 3.093 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Zhongou Medical and Health Hybrid Fund C 3.072 - 3.072 3.072 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)C 2.1 - 2.1 2.1 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)E 2.159 - 2.159 2.159 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
ChinaAMC Return Securities Investment Fund A 1.806 - 1.806 1.806 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
ChinaAMC Return Securities Investment Fund H 1.806 - 1.806 1.806 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A 1.734 - 1.734 1.734 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
GF JuXin Bond Fund A 1.492 - 1.492 1.492 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
GF JuXin Bond Fund C 1.487 - 1.487 1.487 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
ICBCCS Industrial Bond Fund A 1.552 - 1.552 1.552 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
ICBCCS Industrial Bond Fund B 1.515 - 1.515 1.515 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
China Southern CSI500 Index Fd ETF Fdr A 1.59 - 1.59 1.63 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
China Universal Consumer Industries Fund 7.25 - 7.25 7.25 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
BOCOM Schroders Alpha Core Equity FundACE 3.301 - 3.301 3.301 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
AEGON-Industrial Herun Structured Mixed Fd A 1.496 - 1.495 1.496 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
AEGON-Industrial Herun Structured Mixed Fd B 2.019 - 2.019 2.026 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Lombarda China New Blue Chip Flexible Allocation B 1.917 - 1.917 1.917 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Penghua Emerging Industry Stock Securities Investm 4.233 - 4.233 4.233 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Lion Growth Fund 1.634 - 1.582 1.634 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
E Fund Mid Small Cap 7.769 - 7.769 7.769 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
E Fund Consumer Sector 4.255 - 4.255 4.255 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Fullgoal Credit Bond Fund A 1.114 - 1.114 1.114 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Fullgoal Credit Bond Fund C 1.106 - 1.106 1.106 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
E Fund Great-Return Bond Fund 1.984 - 1.984 1.984 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
E Fund Stable Value Bond Fund A 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
E Fund Stable Value Bond Fund B 1.911 - 1.911 1.911 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 101.738 - 101.738 101.738 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund 1.583 - 1.583 1.583 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Galaxy Innovation Growth Stock Fund 5.349 - 5.349 5.349 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B 1.601 - 1.601 1.601 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 4.78 - 4.78 4.78 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
E Fund High-Rating Credit Bond Fund A 1.112 - 1.112 1.112 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Wanjia Indestry Selection Equity Fund LOF 2.001 - 1.992 2.001 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
ChinaAMC Asia Bond China Bond Index Fund A 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
ChinaAMC Asia Bond China Bond Index Fund C 1.131 - 1.131 1.131 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)A 2.149 - 2.149 2.184 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A 1.643 - 1.643 1.643 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
China Universal Selective Mixed Securities Investm 3.506 - 3.506 3.506 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 7:01
MinSheng XinXiang Bd C 1.189 - 1.189 1.189 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
BOC International AnJin Bd A 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
BOC International AnJin Bd C 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Industrial Herun Structured Mixed Securities Inves 1.829 - 1.829 1.829 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
CIB TianRong Bond 1.072 - 1.072 1.072 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 20:03
ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd 1.075 - 1.075 1.075 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 20:03
CCB Principal HengAn 1-Y Intrvl Bd 1.052 - 1.052 1.052 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 22:31
Wanjia XinAn Pure Fd A 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 20:02
Wanjia XinAn Pure Fd C 1.073 - 1.073 1.073 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 20:02
China Life AMP AnKang Pure Bond 1.073 - 1.073 1.073 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 20:02
GF ZhengLi Double Bond Fund A 1.188 - 1.188 1.188 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:31
GF ZhengLi Double Bond Fund C 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:31
E Fund High-Rating Credit Bond Fund C 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:31
CMF ZhaoSheng Pure Bd A 1.119 - 1.119 1.119 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:02
CMF ZhaoSheng Pure Bd C 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:02
CCB Principal HengYuan 1-Y Intrvl Bd 1.054 - 1.054 1.054 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:02
Bosera Stable–Gain Bond Fund A 1.254 - 1.254 1.254 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:31
Bosera Stable–Gain Bond Fund C 1.225 - 1.225 1.225 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:31
China Universal 30 Days Cash-Management Fund A 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 22:30
Harvest Ultra Short-term Bond 1.049 - 1.049 1.049 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 16:31
Bosera FuXin Pure Bond 1.013 - 1.013 1.013 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 19:31
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fund A 1.003 - 1.003 1.003 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 19:31
Bosera JuLi Pure Bond 1.011 - 1.011 1.011 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 19:31
China Universal ChangLi Interval Bd C 1.011 - 1.011 1.011 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 19:31
CR Yuanta RunXin Bd A 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 16:31
Everbright Pramerica HengLi Pure Bd 1.003 - 1.003 1.003 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 16:31
BOC 30 Days Financial Management Bond Fund A 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% 2020/10/19 χρόνος 22:31
China Universal ChangLi Interval Bd A 1.014 - 1.014 1.014 0.00 0.00% 2020/10/19 χρόνος 19:31
Bosera Theme Industry Stock FdLOF 1.916 - 1.916 1.916 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 15:01
Industrial Business Model Select Investment Equity 3.365 - 3.365 3.365 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 15:01
CIB YuHeng Bond 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:00
E Fds FengHe Bd 1.342 - 1.342 1.342 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:00
China Universal Focus Growth Fund 3.369 - 3.369 3.369 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:00
Orient Secs SHS Flex Alloc 2.547 - 2.547 2.547 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 19:31
ChangAn Xinyi Enhanced mix C 1.236 - 1.236 1.236 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 19:31
Harvest Emerging Industry Eq 4.941 - 4.941 4.941 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 19:31
Bosera Medical&Hlth Care Set Secs Invt A 4.155 - 4.155 4.155 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 19:31
CMF Industrial Bond A 1.51 - 1.51 1.51 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 16:30
CMF Industrial Bond C 1.463 - 1.463 1.463 0.00 0.00% 2020/10/15 χρόνος 16:31
ChangAn Xinyi Enhanced mix A 1.27 - 1.27 1.27 0.00 0.00% 2020/10/13 χρόνος 19:31
CIB Tianli Bond 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% 2020/10/10 χρόνος 7:00
Hwabao WP Listed MMKt A 100 - 100 100 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 22:30
E Fund Money Market Fund E 100 - 100 100 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 22:30
Harvest Organization Express MMkt H 100 - 100 100 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 22:30
HuaAn Liquidity Money Market Fund H 100 - 100 100 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 22:30
Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E 100 - 100 100 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 22:30
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkt H 100 - 100 100 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 22:30
CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H 100 - 100 100 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 22:30
China Southern Finance Exchange MMkt H 100 - 100 100 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 22:30
Rongtong Easy-Pay Money Market Fd E 100 - 100 100 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 19:31
China Life AMP Money Market E 100 - 100 100 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 16:30
E Fund Emerging Growth Fund 4.165 - 4.165 4.165 0.00 0.00% 2020/09/30 χρόνος 19:31
China Universal Income Express Money Market Fund A 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% 2020/09/24 χρόνος 7:01
China Universal Income Express Money Market Fund B 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% 2020/09/24 χρόνος 7:01
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/07/23 χρόνος 7:01
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/07/23 χρόνος 7:01
BOCOM Schroders TianXin Box MMkt Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/07/23 χρόνος 7:01
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/07/22 χρόνος 7:01
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/07/22 χρόνος 7:01
IGW Jingfeng Moneny Market B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/24 χρόνος 7:00
Gfund Jintengtong Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/24 χρόνος 7:00
CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/24 χρόνος 7:00
WL TianTianFu MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/23 χρόνος 7:01
GF Purse Money Market Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/23 χρόνος 6:02
TianHong Hongyunbao MMkt B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/23 χρόνος 6:02
Bosera HeXin Money Market Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/23 χρόνος 6:02
MANULIFE TEDA JingYuanB MMF B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/23 χρόνος 6:02
Fullgoal Income Plus MMkt Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/23 χρόνος 6:02
Galaxy Yinfu Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/23 χρόνος 6:02
Changxin Interest Income Open-ended Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/23 χρόνος 6:02
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/22 χρόνος 6:02
Harvest Flexible Wallet MMkt Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/22 χρόνος 6:02
Ping An Principal Exchaged MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/22 χρόνος 6:02
China Universal Hejubao Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/22 χρόνος 6:02
WL TianTianFu MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/21 χρόνος 6:03
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/21 χρόνος 6:03
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/21 χρόνος 6:03
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/21 χρόνος 6:03
Harvest Flexible Wallet MMkt Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/21 χρόνος 6:03
Rongtong Easy Pay Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/19 χρόνος 6:03
Rongtong Easy Pay Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/10/28 χρόνος 6:01
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/09/10 χρόνος 11:03
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/09/10 χρόνος 11:03
CaiTong ZGX Managed MMkt A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/20 χρόνος 7:01
CaiTong ZGX Managed MMkt B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/20 χρόνος 7:01
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/20 χρόνος 7:01
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/20 χρόνος 7:01
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkt A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/05 χρόνος 7:02
Fullgoal Wallet Full Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/26 χρόνος 10:05
E Fund Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/21 χρόνος 7:02
Yinhua Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/21 χρόνος 7:02
Yinhua Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/20 χρόνος 7:01
E Fund Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/20 χρόνος 7:01
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% 2019/04/16 χρόνος 13:04
Penghua Tianlibao MMkt 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
Bosera Cash Income Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
Bosera Cash Income Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
Hwabao WP Listed MMKt B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
Ping An Fortune MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
ChinaAMC Cash Income MMF B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
Great Wall Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
Great Wall Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
Great Wall Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
E Fund E Wealth Management Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
BOC Huo Qi Bao Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
AXA SPDB RiRiXin Money Market Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
China Southern Daily Income MMKt A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
China Southern Daily Income MMKt B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
CMF ZhaoQianBao Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
CMF ZhaoQianBao Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
HuaAn Liquidity Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
HuaAn Liquidity Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
ICBC Credit Suisse Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
CCB Principal Cash Tianli Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
CCB Principal Cash Tianli Money Market B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
ChinaAMC Cash Income Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
Ping An Daily -Increase Money-Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 7:02
TianHong Income Box Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 0:31
UBS SDIC income Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/11 χρόνος 6:04
UBS SDIC income Money Market B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/11 χρόνος 6:04
Lion Daily Treasure Money Market Fd C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/11 χρόνος 6:04
DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/11 χρόνος 6:04
DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/11 χρόνος 6:04
AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/03 χρόνος 6:05
AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/03 χρόνος 6:05
Penghua Zengzhibao Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/03 χρόνος 6:05
Lion Daily Treasure Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/03 χρόνος 6:05
Lion Daily Treasure money market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/03 χρόνος 6:05
Lion Daily Treasure Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/01/03 χρόνος 6:05
China Universal Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
China Universal Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
China Universal Money Market Fund D 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
GF Daily Income B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/29 χρόνος 7:03
GF Daily Income A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/26 χρόνος 7:02
Rongtong Huicaibao MMKt A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Rongtong Huicaibao MMKt B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
TianHong Yunshangbao MMkt 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Penghua Anying Bao MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Zhongjia Money Market Fd C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd D 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd F 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Zhongrong Cash Income MMF A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
Zhongrong Cash Income MMF C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
China Southern Cash Express Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
China Southern Cash Express Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
China Southern Cash Express Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
China Southern Cash Express Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
China Universal Cash Treasure Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:32
IGW Jingyi MMKt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:02
IGW Jingyi MMKt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:02
Harvest Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:02
Harvest Money Market B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:02
Harvest Money Market E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:02
ICBCCS Cash Express MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:02
Harvest Organization Express MMkt A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:02
Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 11:02
CIB WenTianYing MMFd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
CIFM Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
CIFM Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
AXA SPDB Money Market Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
AXA SPDB Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
AXA SPDB Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
Bosera Cash Money Market Fd C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
CCB Principal Cash Income MMF 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
AEGON-Industrial Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
Bosera Cash Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
Bosera Cash Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
China Life Salary Sec Box MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
GF Daily Income Money Market Fd E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
China Southern Cash Income Fund - A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
China Southern Cash Income Fund - B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
China Southern Cash Income Fund - E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
China Southern Cash Income Fund - F 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
GF Daily Income Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
GF Daily Income Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
ChinaAMC Fortune Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
E Fund Day Wealth Mgmt Money Market A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
E Fund Day Wealth Mgmt Money Market B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
E Fund Day Wealth Mgmt Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
Min Sheng Royal Cash Treasure MMkt Fd A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
China Universal Total Amount Treasure Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/22 χρόνος 7:03
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/15 χρόνος 15:33
China Universal 30 Days Cash-Management Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/01/14 χρόνος 0:00