Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Denmark
Denmark

dkk/usd

0.1565
Live Rate
0 (0.06%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 00:32:04
0 (1.14%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (7.27%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (4.89%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

285
Live Rate
1 (0.35%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 10:01:26
10 (3.39%)
Αλλαγή / 3 μήνες
15 (5.56%)
Αλλαγή / 6 μήνες
47 (19.75%)
Ετήσια διακύμανση

OMX Copenhagen Benchmark

1,847
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 20:01:28
70 (3.95%)
Αλλαγή / 3 μήνες
275 (17.49%)
Αλλαγή / 6 μήνες
378 (25.76%)
Ετήσια διακύμανση

Denmark

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
BankInvest Danske Aktier Akk A 162.64 - 162.64 162.64 0.07 0.04% 2020/10/31 χρόνος 7:00
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 355.16 - 355.16 355.16 12.50 3.52% 2020/10/31 χρόνος 7:00
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1363.53 - 1363.53 1363.53 10.80 0.79% 2020/10/31 χρόνος 7:00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 669.44 - 669.44 669.44 6.94 1.04% 2020/10/31 χρόνος 7:00
ValueInvest Global KL 195.88 - 195.88 195.88 1.12 0.57% 2020/10/31 χρόνος 2:01
BankInvest Danske Aktier A 107.84 - 107.84 107.84 0.04 0.04% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nordea Invest Stabile Aktier 98.67 - 98.67 98.67 0.08 0.08% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nordea Invest Emerging Markets 143.79 - 143.79 143.79 0.93 0.65% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 105.13 - 105.13 105.13 0.07 0.07% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 115.47 - 115.47 115.47 0.15 0.13% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 255.76 - 255.76 255.76 1.37 0.54% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 29603.53 - 29603.53 29603.53 415.45 1.40% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 97.09 - 97.09 97.09 0.14 0.14% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 105.67 - 105.67 105.67 0.13 0.12% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 104.05 - 104.05 104.05 0.17 0.16% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Danske Invest Mix KL 161.85 - 161.85 161.85 0.55 0.34% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Maj Invest Value Aktier 128.39 - 128.39 128.39 0.22 0.17% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nordea Invest Global Stars 117.02 - 117.02 117.02 0.66 0.56% 2020/10/31 χρόνος 2:01
C WorldWide Globale Aktier KL 750.13 - 750.13 750.13 12.69 1.69% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Danske Invest Global Indeks KL 99.74 - 99.74 99.74 1.00 1.00% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Jyske Invest Globale Aktier KL 85.08 - 85.08 85.08 0.94 1.10% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nordea Invest HøjrenteLande Inc 112.78 - 112.78 112.78 0.32 0.28% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Jyske Invest Lange Obligationer KL 100.6 - 100.6 100.6 0.07 0.07% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nykredit Invest Korte Obligationer 100.02 - 100.02 100.02 0.04 0.04% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Inc 230.76 - 230.76 230.76 2.45 1.06% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 87.91 - 87.91 87.91 0.02 0.02% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 110.17 - 110.17 110.17 0.33 0.30% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 107.47 - 107.47 107.47 0.08 0.07% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 94.34 - 94.34 94.34 0.05 0.05% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 102.54 - 102.54 102.54 0.12 0.12% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nordea Invest Basis 2 Acc 150.8 - 150.8 150.8 0.50 0.33% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nordea Invest Basis 3 Acc 151.68 - 151.68 151.68 0.73 0.48% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nykredit Invest Balance Moderat 239.18 - 239.18 239.18 0.73 0.31% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nykredit Invest Balance Defensiv 229.85 - 229.85 229.85 0.31 0.13% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Nykredit Invest Lange obligationer 185.73 - 185.73 185.73 0.22 0.12% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 105.36 - 105.36 105.36 0.07 0.07% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 122.78 - 122.78 122.78 0.70 0.57% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 103.27 - 103.27 103.27 0.04 0.04% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 100.97 - 100.97 100.97 0.01 0.01% 2020/10/31 χρόνος 2:01
LD Vælger 331.01 - 331.01 331.01 0.46 0.14% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Formuepleje Safe 165.75 - 165.75 165.75 0.30 0.18% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Formuepleje Penta 220.42 - 220.42 220.42 0.40 0.18% 2020/10/31 χρόνος 1:30
PFA Invest Balance A 111.62 - 111.62 111.62 0.24 0.22% 2020/10/31 χρόνος 1:30
PFA Invest Balance B 129.66 - 129.66 129.66 0.65 0.50% 2020/10/31 χρόνος 1:30
LD Aktier & Obligationer 215.41 - 215.41 215.41 0.30 0.14% 2020/10/31 χρόνος 1:30
LI Obligationer Europa 99.52 - 99.52 99.52 0.08 0.08% 2020/10/31 χρόνος 1:30
LI Obligationer USA KL 107.11 - 107.11 107.11 0.49 0.46% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Formuepleje LimiTTellus 171.25 - 171.25 171.25 0.68 0.40% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Sydinvest Balanceret Udb A 102.73 - 102.73 102.73 0.58 0.56% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Danske Invest Engros USA KL 107.69 - 107.69 107.69 1.00 0.93% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nykredit Alpha Alternativer 124.52 - 124.52 124.52 0.03 0.02% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Sydinvest Konservativ Udb A 101.12 - 101.12 101.12 0.26 0.26% 2020/10/31 χρόνος 1:30
BankInvest Optima 55 Akk. KL 160.46 - 160.46 160.46 0.94 0.59% 2020/10/31 χρόνος 1:30
BLS Invest Globale Aktier KL 1859.67 - 1859.67 1859.67 9.47 0.51% 2020/10/31 χρόνος 1:30
BLS Invest Globale Aktier Akk 1839.67 - 1839.67 1839.67 27.25 1.48% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nordea Invest Global Enhanced 113.52 - 113.52 113.52 1.24 1.09% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Jyske Portefølje Stabil Akk KL 135.69 - 135.69 135.69 0.24 0.18% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 177.22 - 177.22 177.22 1.21 0.68% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nordea Invest Portefølje Aktier 136.58 - 136.58 136.58 0.96 0.70% 2020/10/31 χρόνος 1:30
LI Obligationer Emerging Markets 93.17 - 93.17 93.17 0.10 0.11% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Danske Invest Mix Obligationer KL 103.33 - 103.33 103.33 0.04 0.04% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Jyske Portefølje Balanceret Akk KL 159.21 - 159.21 159.21 0.52 0.33% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nordea Invest Portefølje Flexibel 182.14 - 182.14 182.14 1.33 0.73% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nykredit Invest Taktisk Allokering 171.21 - 171.21 171.21 0.03 0.02% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nordea Invest Portefølje Lange obligationer 110.47 - 110.47 110.47 0.02 0.02% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 142.71 - 142.71 142.71 1.15 0.81% 2020/10/31 χρόνος 1:30
PFA Invest Mellemlange Obligationer 102.02 - 102.02 102.02 0.03 0.03% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nordea Invest North America Enhanced 127.98 - 127.98 127.98 1.75 1.37% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 113.32 - 113.32 113.32 0.02 0.02% 2020/10/31 χρόνος 1:30
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 177.1 - 177.1 177.1 0.92 0.52% 2020/10/31 χρόνος 1:30
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 108.89 - 108.89 108.89 0.11 0.10% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 100.1 - 100.1 100.1 0.06 0.06% 2020/10/31 χρόνος 1:30
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 197.36 - 197.36 197.36 0.18 0.09% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 114.49 - 114.49 114.49 0.83 0.72% 2020/10/31 χρόνος 1:30
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 114.64 - 114.64 114.64 0.07 0.06% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 122.98 - 122.98 122.98 0.06 0.05% 2020/10/31 χρόνος 1:30
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 253.55 - 253.55 253.55 3.67 1.45% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 149.32 - 149.32 149.32 1.78 1.19% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 103.8 - 103.8 103.8 0.01 0.01% 2020/10/31 χρόνος 1:30
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 164.14 - 164.14 164.14 0.77 0.47% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 109.46 - 109.46 109.46 0.86 0.79% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 102.28 - 102.28 102.28 0.05 0.05% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 124.51 - 124.51 124.51 0.08 0.06% 2020/10/31 χρόνος 1:30
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 159.2 - 159.2 159.2 1.90 1.19% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 105.81 - 105.81 105.81 0.02 0.02% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 103.56 - 103.56 103.56 0.03 0.03% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 110.19 - 110.19 110.19 0.03 0.03% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 158.05 - 158.05 158.05 1.24 0.78% 2020/10/31 χρόνος 1:30
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 151.45 - 151.45 151.45 1.56 1.03% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 133.72 - 133.72 133.72 0.21 0.16% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Sparinvest INDEX OMX C25 KL 271.627 - 271.627 271.627 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Sparinvest Value Aktier KL A 412.687 - 412.687 412.687 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 100.613 - 100.613 100.613 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Sparinvest Korte Obligationer KL A 112.572 - 112.572 112.572 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1014.13 - 1014.13 1014.13 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 952.62 - 952.62 952.62 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 134.53 - 134.53 134.53 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG 123.55 - 123.55 123.55 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 97.93 - 97.93 97.93 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 2:01
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 166.93 - 166.93 166.93 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 2:01
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.56 - 98.56 98.56 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 161.63 - 159.57 161.63 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Danske Invest Teknologi KL 141.9 - 141.9 144.49 0.00 0.00% 2020/10/15 χρόνος 22:30
Maj Invest Globale Obligationer 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 7:01
Danica Balance 100% Offensiv 26589.67 - 26589.67 26589.67 0.00 0.00% 2020/10/08 χρόνος 1:30
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 203.47 - 203.47 203.47 0.00 0.00% 2020/10/06 χρόνος 22:31
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 108.771 - 108.771 108.771 0.00 0.00% 2020/10/06 χρόνος 13:31
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 102.28 - 102.28 102.28 0.00 0.00% 2020/09/24 χρόνος 22:31
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 137.24 - 137.24 137.24 0.00 0.00% 2020/09/18 χρόνος 23:31
Handelsinvest Nordamerika 251.61 - 251.61 251.61 3.91 1.55% 2020/09/09 χρόνος 2:30
Handelsinvest Danske Obligationer 104.49 - 104.49 104.49 0.03 0.03% 2020/09/09 χρόνος 2:30
Danske Invest Danmark Fokus 343.95 - 343.95 343.95 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Danske Invest Engros Global KL 179.18 - 179.18 179.18 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
BankInvest Basis Globale Aktier A 305.85 - 305.85 305.85 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Nordea Invest Globale Obligationer 104.5 - 104.5 104.5 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 139.31 - 139.31 139.31 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 611.76 - 611.76 611.76 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Danske Invest Global StockPicking NOK 205.56 - 205.56 205.56 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 89.7 - 89.7 89.7 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 102.6 - 102.6 102.6 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 79.42 - 79.42 79.42 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 140.35 - 140.35 140.35 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 228.05 - 228.05 228.05 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1094.65 - 1094.65 1094.65 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 60.45 - 60.45 60.45 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 136.47 - 136.47 136.47 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 110.19 - 110.19 110.19 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 120.7 - 120.7 120.7 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 102.95 - 102.95 102.95 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 104.51 - 104.51 104.51 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1170.09 - 1170.09 1170.09 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 14:31
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1450.13 - 1450.13 1450.13 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 14:31
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.79 - 9.79 9.79 0.00 0.00% 2020/08/31 χρόνος 23:31
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 106.42 - 106.42 106.42 0.00 0.00% 2020/08/12 χρόνος 23:31
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 558972.74 - 558972.74 558972.74 0.00 0.00% 2020/08/07 χρόνος 23:32
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 149.37 - 149.37 149.37 0.00 0.00% 2020/07/09 χρόνος 23:31
Sydinvest Fjernøsten KL 164.76 - 164.76 164.76 0.00 0.00% 2020/06/10 χρόνος 2:30
Danske Invest USA KL DKK d 50.03 - 50.03 50.03 0.00 0.00% 2020/06/10 χρόνος 2:30
Danske Invest Europa Indeks KL 91.81 - 91.81 91.81 0.00 0.00% 2020/06/10 χρόνος 2:30
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 76.3 - 76.3 76.3 0.00 0.00% 2020/06/10 χρόνος 2:30
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 97.55 - 97.55 97.55 0.00 0.00% 2020/06/10 χρόνος 2:30
Investin Balanced Risk Allocation 142.48 - 142.48 142.48 0.00 0.00% 2020/06/03 χρόνος 23:31
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 101.24 - 101.24 101.24 0.00 0.00% 2020/05/05 χρόνος 23:31
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL 80.27 - 80.27 80.27 1.22 1.54% 2020/03/26 χρόνος 2:00
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 91.321 - 90.329 91.321 0.00 0.00% 2020/03/18 χρόνος 19:01
Formuepleje Epikur 208.24 - 208.24 208.24 0.00 0.00% 2020/03/06 χρόνος 1:00
ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 116.07 - 116.07 116.07 0.00 0.00% 2020/02/22 χρόνος 1:01
Danske Invest USA KL NOK 271.2 - 271.2 271.2 0.00 0.00% 2020/01/30 χρόνος 6:03
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 - 117.26 117.26 0.00 0.00% 2020/01/18 χρόνος 11:35
Nykredit Alpha Mira 224.66 - 224.66 224.66 0.00 0.00% 2020/01/16 χρόνος 1:02
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 - 138.05 138.05 0.00 0.00% 2019/12/28 χρόνος 6:02