Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Ireland
Ireland

FTSE Ireland

6,524
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
22 October 2020
χρόνος 19:31:31
250 (3.99%)
Αλλαγή / 3 μήνες
1,261 (23.96%)
Αλλαγή / 6 μήνες
1 (0.02%)
Ετήσια διακύμανση

Ireland

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class B JPY Acc 30901.961 - 30901.961 30901.961 875.33 2.83% 2020/10/23 χρόνος 1:30
Comgest Growth Japan JPY Acc 1638 - 1638 1638 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 23:01
SPARX Japan Inst 28722 - 28722 28722 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 23:01
Comgest Growth Japan EUR R Acc 13.36 - 13.36 13.36 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 23:01
Russell Investments Japan Equity FA 30486.23 - 30486.23 30486.23 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 23:01
Russell Investments Japan Equity FB 2010.85 - 2010.85 2010.85 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 23:01
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 495.129 - 495.129 495.129 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 23:01
Morant Wright Funds (Ireland) plc - Morant Wright 9.193 - 9.193 9.193 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 23:01
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 174.719 - 174.719 174.719 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 23:01
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 24.2 - 24.2 24.2 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 23:01
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2907.86 - 2907.86 2907.86 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 23:01
BlackRock Active Selection Fund Global Aggregate e 1029.356 - 1029.356 1029.356 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 22:31
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 218.845 - 218.845 218.845 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 22:31
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 180.619 - 180.619 180.619 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 22:31
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 184.121 - 184.121 184.121 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 22:31
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund A 256.184 - 256.184 256.184 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 19:31
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund B 268.474 - 268.474 268.474 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 19:31
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 31616.718 - 31616.718 31616.718 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 19:31
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E 256.096 - 256.096 256.096 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 19:31
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G 234.83 - 234.83 234.83 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 19:31
Findlay Park American USD 146.96 - 146.96 146.96 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 13:31
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.95 - 13.95 13.95 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 10:31
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17.36 - 17.36 17.36 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 10:31
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.64 - 15.64 15.64 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 10:31
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 10:31
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.26 - 32.26 32.26 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 10:31
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.06 - 33.06 33.06 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 10:31
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 35.11 - 35.11 35.11 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 10:31
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.53 - 16.53 16.53 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 10:31
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 14.89 - 14.89 14.89 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.83 - 10.83 10.83 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 15.97 - 15.97 15.97 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 11.75 - 11.75 11.75 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 14.24 - 14.24 14.24 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 168.157 - 168.157 168.157 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 23.71 - 23.71 23.71 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17.01 - 17.01 17.01 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.4 - 9.4 9.4 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.78 - 13.78 13.78 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.53 - 11.53 11.53 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 26.98 - 26.98 26.98 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 20.43 - 20.43 20.43 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.93 - 11.93 11.93 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.34 - 11.34 11.34 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 18.19 - 18.19 18.19 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.8 - 16.8 16.8 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.24 - 33.24 33.24 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 23.18 - 23.18 23.18 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.31 - 14.31 14.31 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.4 - 12.4 12.4 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.71 - 14.71 14.71 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.69 - 27.69 27.69 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.53 - 19.53 19.53 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.92 - 13.92 13.92 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.14 - 12.14 12.14 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.34 - 10.34 10.34 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul 165.212 - 165.212 165.212 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 111.058 - 111.058 111.058 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 119.305 - 119.305 119.305 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Vanguard Global Bond Index Fund Investor USD Hedge 123.284 - 123.284 123.284 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR 11.307 - 11.286 11.307 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 16:31
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Instituti 21.669 - 21.629 21.669 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 16:31
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.96 - 9.96 9.96 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.93 - 9.93 9.93 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.21 - 31.21 31.21 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 17.12 - 17.12 17.12 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.39 - 20.39 20.39 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 35.64 - 35.64 35.64 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 34.59 - 34.59 34.59 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25.65 - 25.65 25.65 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.14 - 19.14 19.14 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.33 - 12.33 12.33 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.28 - 29.28 29.28 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.99 - 13.99 13.99 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 22.68 - 22.68 22.68 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.72 - 21.72 21.72 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.49 - 20.49 20.49 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.36 - 13.36 13.36 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.87 - 13.87 13.87 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.21 - 14.21 14.21 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 23.85 - 23.85 23.85 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.79 - 17.79 17.79 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.26 - 18.26 18.26 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.73 - 12.73 12.73 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.28 - 20.28 20.28 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.27 - 19.27 19.27 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.77 - 9.77 9.77 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg 19.31 - 19.31 19.31 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 27.508 - 27.508 27.508 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 16:31
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.318 - 23.318 23.318 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 16:31
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 18.61 - 18.61 18.61 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 16:31
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 26.678 - 26.678 26.678 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 16:31
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 16:30
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 29.481 - 29.481 29.481 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 16:30
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 22.324 - 22.324 22.324 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 16:30
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu 153.133 - 153.133 153.133 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 16:30
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 23954.783 - 23954.783 24151.901 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1653.38 - 1653.38 1653.38 0.00 0.00% 2020/09/03 χρόνος 14:31
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 30336 - 30336 30336 0.00 0.00% 2020/09/02 χρόνος 23:31
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11306.564 - 11306.564 11306.564 0.00 0.00% 2020/09/02 χρόνος 23:31
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10759.871 - 10759.871 10759.871 0.00 0.00% 2020/09/02 χρόνος 23:31
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 20140.437 - 20140.437 20140.437 0.00 0.00% 2020/09/02 χρόνος 23:31
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 2299.654 - 2299.654 2299.654 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1986.35 - 1986.35 1986.35 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 2066.56 - 2066.56 2066.56 0.00 0.00% 2020/09/01 χρόνος 23:31
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 200.333 - 200.333 200.333 0.00 0.00% 2020/07/28 χρόνος 23:31
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 196.887 - 196.887 196.887 0.00 0.00% 2020/07/28 χρόνος 23:31
Vanguard Global Bond Index Fund Investor EUR Hedge 110.213 - 110.213 110.213 0.00 0.00% 2020/06/20 χρόνος 8:30
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 137.83 - 137.83 137.83 0.00 0.00% 2020/05/12 χρόνος 17:31
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1918.44 - 1918.44 1918.44 0.00 0.00% 2020/05/09 χρόνος 7:00
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1322.87 - 1322.87 1322.87 0.00 0.00% 2020/05/09 χρόνος 7:00
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 952.61 - 952.61 952.61 0.00 0.00% 2020/03/11 χρόνος 19:31
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.19 - 7.14 7.19 0.00 0.00% 2020/03/11 χρόνος 19:31
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 984.13 - 984.13 984.13 0.00 0.00% 2020/03/11 χρόνος 19:31
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.04 - 7.99 8.04 0.00 0.00% 2020/03/11 χρόνος 19:31
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 30.208 - 30.208 30.208 0.00 0.00% 2020/02/14 χρόνος 6:01
Vanguard Global Stock Index Ins USD 32.924 - 32.924 32.924 0.00 0.00% 2020/02/14 χρόνος 6:01
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 212.872 - 211.303 212.872 0.00 0.00% 2020/02/13 χρόνος 10:03
Vanguard Global Stock Index Inv USD 32.136 - 32.136 32.136 0.00 0.00% 2020/02/08 χρόνος 6:01
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 167.548 - 167.548 167.548 0.00 0.00% 2020/02/08 χρόνος 6:01
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 16:27
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 28.542 - 28.542 28.542 0.00 0.00% 2020/01/15 χρόνος 6:04
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% 2019/02/01 χρόνος 10:04