Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Italy
Italy

FTSE IT Mid Cap

19,589
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 20:31:09
1,301 (6.23%)
Αλλαγή / 3 μήνες
243 (1.26%)
Αλλαγή / 6 μήνες
5,081 (20.60%)
Ετήσια διακύμανση

Italy

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 31.86 - 31.86 31.86 0.27 0.85% 2020/10/31 χρόνος 8:01
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 174.15 - 174.15 174.15 0.05 0.03% 2020/10/31 χρόνος 7:30
Pioneer Target Controllo A 5.371 - 5.371 5.371 0.00 0.04% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Anima Obbligazionario Emergente A 7.924 - 7.924 7.924 0.02 0.25% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 7.939 - 7.939 7.939 0.01 0.09% 2020/10/31 χρόνος 2:01
Anima America B 28.827 - 28.827 28.827 0.48 1.69% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Anima Magellano A 5.04 - 5.04 5.04 0.03 0.68% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Anima Vespucci AD 4.973 - 4.973 4.973 0.01 0.20% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Anima Risparmio AD 6.921 - 6.921 6.921 0.00 0.04% 2020/10/31 χρόνος 1:30
BancoPosta Mix 1 D 5.082 - 5.082 5.082 0.01 0.26% 2020/10/31 χρόνος 1:30
BancoPosta Mix 2 D 5.066 - 5.066 5.066 0.02 0.40% 2020/10/31 χρόνος 1:30
BancoPosta Mix 3 A 5.4 - 5.4 5.4 0.03 0.60% 2020/10/31 χρόνος 1:30
BancoPosta Mix 3 D 4.964 - 4.964 4.964 0.03 0.61% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Arca Bond Corporate 9.846 - 9.846 9.846 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Anima Fondo Trading A 15.577 - 15.577 15.577 0.05 0.34% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Anima Fondo Trading F 17.173 - 17.173 17.173 0.06 0.34% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Anima Valore Globale A 36.156 - 36.156 36.156 0.27 0.75% 2020/10/31 χρόνος 1:30
AcomeA Breve Termine A1 16.341 - 16.341 16.341 0.02 0.10% 2020/10/31 χρόνος 1:30
AcomeA Breve Termine A2 16.882 - 16.882 16.882 0.02 0.10% 2020/10/31 χρόνος 1:30
AcomeA Breve Termine Q2 16.641 - 16.641 16.641 0.02 0.10% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Arca Obbligazioni Europa 12.215 - 12.215 12.215 0.02 0.19% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Eurizon Riserva 2 anni A 4.983 - 4.983 4.983 0.00 0.04% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Eurizon Riserva 2 anni B 5.031 - 5.031 5.031 0.00 0.04% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Eurizon Riserva 2 anni C 5.062 - 5.062 5.062 0.00 0.04% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Pioneer Target Controllo B 5.386 - 5.386 5.386 0.00 0.06% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Eurizon Diversificato Etico 10.554 - 10.554 10.554 0.02 0.17% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Eurizon Azioni Internazionali 16.212 - 16.212 16.212 0.20 1.27% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum Flessibile Italia I 19.205 - 19.205 19.205 0.02 0.09% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Anima Obbligazionario Corporate F 10.38 - 10.38 10.38 0.00 0.04% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc 11.806 - 11.806 11.806 0.10 0.82% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Pioneer Obbl Più a distribuzione A 9.752 - 9.752 9.752 0.01 0.08% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 6.014 - 6.014 6.014 0.00 0.02% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L 8.139 - 8.139 8.139 0.01 0.10% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I 10.33 - 10.33 10.33 0.01 0.10% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione B 5.852 - 5.852 5.852 0.01 0.12% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 18.568 - 18.568 18.568 0.02 0.09% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 10.926 - 10.926 10.926 0.01 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.232 - 10.232 10.232 0.01 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 10.264 - 10.264 10.264 0.01 0.10% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 17.7 - 17.7 17.7 0.36 2.03% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.228 - 11.228 11.228 0.04 0.33% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 7.818 - 7.818 7.818 0.03 0.33% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 9.619 - 9.619 9.619 0.01 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.233 - 10.233 10.233 0.00 0.02% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.541 - 9.541 9.541 0.01 0.09% 2020/10/31 χρόνος 1:30
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 181.39 - 181.39 181.39 0.94 0.52% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 155.15 - 155.15 155.15 0.30 0.19% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 4.717 - 4.717 4.717 0.04 0.92% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.233 - 9.233 9.233 0.02 0.23% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 8.868 - 8.868 8.868 0.02 0.25% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.288 - 9.288 9.288 0.01 0.15% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.203 - 5.203 5.203 0.00 0.08% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Arca BB 43.217 - 43.217 43.24 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Valore Globale B 35.639 - 35.374 35.639 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Valore Globale F 38.611 - 38.611 38.611 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Fix Obbligazionario MLT A 7.683 - 7.666 7.683 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Obbligazionario Emergente F 8.262 - 8.262 8.283 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Star Europa Alto Potenziale Y 3.419 - 3.419 3.419 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima America A 29.315 - 28.821 29.315 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima America F 31.511 - 31.511 31.511 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Pianeta A 12.106 - 12.076 12.106 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Pianeta F 12.642 - 12.642 12.642 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Risparmio A 7.589 - 7.589 7.593 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Risparmio F 7.745 - 7.745 7.745 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Risparmio H 7.607 - 7.607 7.607 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Sforzesco A 13.014 - 13.002 13.014 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Sforzesco F 13.663 - 13.663 13.663 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Visconteo A 45.801 - 45.778 45.801 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Visconteo F 48.018 - 47.992 48.018 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Sforzesco AD 12.126 - 12.126 12.126 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Visconteo AD 42.04 - 42.04 42.04 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
BancoPosta Mix 1 A 7.625 - 7.625 7.625 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
BancoPosta Mix 2 A 8.214 - 8.214 8.214 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Etica Bilanciato I 13.314 - 13.314 13.314 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Etica Bilanciato R 12.314 - 12.314 12.314 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Fix High Yield A 12.086 - 12.086 12.114 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Fix High Yield Y 13.656 - 13.656 13.656 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Sforzesco Plus A 5.154 - 5.154 5.154 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Sforzesco Plus F 5.323 - 5.323 5.323 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Sforzesco Plus AD 4.874 - 4.874 4.874 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Arca TE - Titoli Esteri 24.449 - 24.371 24.449 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Arca RR Diversified Bond 11.703 - 11.703 11.708 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Alleanza Obbligazionario A 5.571 - 5.571 5.571 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Arca Bond Paesi Emergenti P 18.369 - 18.369 18.403 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Fondaco Multi Asset Income B 108.256 - 108.256 108.65 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Etica Obbligazionario Misto I 8.656 - 8.656 8.656 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Etica Obbligazionario Misto R 8.217 - 8.217 8.217 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Gestielle Cedola Multi Target V 4.847 - 4.847 4.847 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Gestielle Cedola MultiAsset III 4.426 - 4.426 4.426 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Obbligazionario Corporate A 9.97 - 9.97 9.974 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Obbligazionario Corporate AD 8.987 - 8.987 8.99 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Anima Obbligazionario Emergente AD 6.425 - 6.425 6.441 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ 270.16 - 270.16 270.16 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.358 - 11.358 11.358 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 106.04 - 106.04 106.04 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 114.19 - 114.19 114.19 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 128.82 - 128.82 128.82 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class 161.94 - 161.94 161.94 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Arca Strategia Globale Crescita P 6.202 - 6.202 6.202 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 2:01
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 33.22 - 33.22 33.22 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 13:31
Anima Geo Europa Y 21.274 - 21.274 21.274 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Etica Rendita Bilanciata I 5.882 - 5.882 5.882 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Etica Rendita Bilanciata R 5.672 - 5.672 5.672 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Etica Rendita Bilanciata RD 5.229 - 5.229 5.229 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Anima Fix Obbligazionario MLT Y 8.164 - 8.164 8.164 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Anima Star Europa Alto Potenziale A 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.284 - 10.284 10.284 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.071 - 9.071 9.071 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 9.857 - 9.857 9.857 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Arca Previdenza - Rendita 23.273 - 23.273 23.273 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Crescita 23.904 - 23.904 23.904 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Rendita C 23.829 - 23.829 23.829 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Rendita R 24.996 - 24.996 24.996 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Crescita C 24.473 - 24.473 24.473 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Crescita R 25.677 - 25.677 25.677 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Alta Crescita 27.662 - 27.662 27.662 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.376 - 12.376 12.376 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Alta Crescita C 28.55 - 28.55 28.55 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Alta Crescita R 29.968 - 29.968 29.968 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.667 - 12.667 12.667 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.285 - 13.285 13.285 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:00
Cometa Reddito 19.034 - 19.034 19.034 0.00 0.00% 2020/08/11 χρόνος 2:31
Alifond Bilanciato 18.352 - 18.352 18.352 0.00 0.00% 2020/08/11 χρόνος 2:31
Cometa Monetario Plus 14.483 - 14.483 14.483 0.00 0.00% 2020/08/11 χρόνος 2:31
Gommaplastica bilanciato 19.787 - 19.787 19.787 0.00 0.00% 2020/06/20 χρόνος 7:01
Cometa Sicurezza 18.119 - 18.119 18.119 0.00 0.00% 2020/06/19 χρόνος 2:30
Telemaco Prudente 20.739 - 20.739 20.739 1.30 6.68% 2020/06/19 χρόνος 2:30
Foncer - Garantito 12.005 - 12.005 12.005 0.00 0.00% 2020/06/19 χρόνος 2:30
Previmoda Smeraldo 20.253 - 20.253 20.253 0.00 0.00% 2020/06/19 χρόνος 2:30
Foncer - Bilanciato 21.618 - 21.618 21.618 0.00 0.00% 2020/06/19 χρόνος 2:30
Laborfonds Bilanciata 16.741 - 16.741 16.741 3.49 20.85% 2020/06/19 χρόνος 2:30
Fondenergia Bilanciato 20.916 - 20.916 20.916 0.69 3.41% 2020/06/19 χρόνος 2:30
Anima Geo America Y 13.86 - 13.86 13.86 0.00 0.00% 2020/05/08 χρόνος 7:01
Fondoposte Bilanciato 16.228 - 16.228 16.228 0.00 0.00% 2020/05/07 χρόνος 7:00
Anima Fix Obbligazionario Globale A 11.735 - 11.735 11.735 0.00 0.00% 2020/04/24 χρόνος 23:30
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 12.554 - 12.554 12.554 0.00 0.00% 2020/04/24 χρόνος 23:30
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% 2020/04/11 χρόνος 7:00
Anima Geo Europa A 14.838 - 14.748 14.838 0.00 0.00% 2020/04/03 χρόνος 23:01
Anima Geo America A 12.291 - 12.291 12.291 0.00 0.00% 2020/03/06 χρόνος 1:00
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.268 - 8.268 8.268 0.00 0.00% 2020/02/15 χρόνος 1:01
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.715 - 8.715 8.715 0.00 0.00% 2020/02/15 χρόνος 1:01
Gestielle Cedola Corporate 5.187 - 5.187 5.187 0.00 0.00% 2020/02/14 χρόνος 6:01
Gestielle Hedge Low Volatility 593815.188 - 593815.188 593815.188 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 19:32
Anima Alto Potenziale Globale A 15.898 - 15.898 15.898 0.00 0.00% 2020/01/10 χρόνος 22:03
Anima Liquidità Euro A 6.762 - 6.762 6.762 0.00 0.00% 2019/04/13 χρόνος 7:01
Anima Liquidità Euro I 6.848 - 6.848 6.848 0.00 0.00% 2019/04/13 χρόνος 2:01
Anima Liquidità Euro F 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% 2019/04/05 χρόνος 23:01