Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Japan
Japan

jpy/usd

0.9579
Live Rate
0 (0.22%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 07:17:04
0 (0.42%)
Αλλαγή / 3 μήνες
1 (10,090.43%)
Αλλαγή / 6 μήνες
1 (10,311.96%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

4,638
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
29 October 2020
χρόνος 16:01:35
232 (4.76%)
Αλλαγή / 3 μήνες
292 (6.72%)
Αλλαγή / 6 μήνες
789 (20.50%)
Ετήσια διακύμανση

JASDAQ 20

171
Live Rate
1 (0.52%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 06:30:59
9 (5.61%)
Αλλαγή / 3 μήνες
25 (17.36%)
Αλλαγή / 6 μήνες
10 (6.55%)
Ετήσια διακύμανση

Japan

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
SMDS Global AI Fund 25317 - 25317 25317 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Nikko Global Prospective Fund 18385 - 18385 18385 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Nomura Fund Wrap Bond Premium 10031 - 10031 10031 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Nikko Global Fintech Equity Fund 28569 - 28569 28569 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Rakuten Whole US Equity Index Fund 12408 - 12408 12408 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 11728 - 11728 11728 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
JPA 4 Asset Balance Fund Stable Growth 11918 - 11918 11918 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
SMTAM Foreign Equity SMTB Selection SMA 11307 - 11307 11307 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Nikko Triple Trichotomy Fund Dividend 1 Year 12126 - 12126 12126 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
AMOne Risk Control World 8 Asset Balance Fund 10700 - 10700 10700 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Nikko Global Robotics Equity Fund Dividend 1 Year 18133 - 18133 18133 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Nikko Global Robotics Equity Fund Dividend 2 Year 10561 - 10561 10561 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Daiwa Robot Technology Related Equity Fund -Robote 15609 - 15609 15609 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
MUKAM eMAXIS Slim Developed Countries Equity Index 12563 - 12563 12563 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Nomura PIMCO World Income Strategy Fund A Hedged D 10738 - 10738 10738 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
AMOne Global High Quality Growth Equity Fund UnHed 24898 - 24898 24898 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Rheos Hifumi Fund 55820 - 55820 55820 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AMOne Shinko J-REIT Open 3680 - 3680 3680 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
SMTAM Australia Bond Fund 4178 - 4178 4178 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
SMDS Asia High Yield REIT Fund 6198 - 6198 6198 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura Fund Wrap Foreign Equity B 15329 - 15329 15329 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 24752 - 24752 24752 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nissay J-REIT Fund Dividend 1 Month 4072 - 4072 4072 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13148 - 13148 13148 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month 6351 - 6351 6351 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
SMTAM Domestic Equity SMTB Selection SMA 12562 - 12562 12562 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
MUKAM MUFJ Global Bond Open Dividend 1 Month 6234 - 6234 6234 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Dividend 10101 - 10101 10101 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nissay Australia High Income Equity Fund Dividend 2984 - 2984 2984 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month 6786 - 6786 6786 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Pictet Emerging Countries Income Equity Fund Divid 1441 - 1441 1441 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select J 9026 - 9026 9026 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Sawakami Fund 25631 - 25631 25631 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Rheos Hifumi Plus 45709 - 45709 45709 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa Topix Listed 1692.3 - 1691 1692.3 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura India Equity 22469 - 22469 22469 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nikko Index Fund 225 6448 - 6448 6448 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa J-REIT Open D1M 3262 - 3262 3262 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa Nikkei225 Listed 23978 - 23940 23978 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
DaiwaSB/SMBC Japan Bond 11633 - 11633 11633 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura My Balance 50 DC 21520 - 21520 21520 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AMOne Shinko US-REIT Open 1775 - 1775 1775 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AMOne Investment Sommelier 12219 - 12219 12219 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa DC Foreign Bond Index 19564 - 19564 19564 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Fidelity US High Yield Fund 2702 - 2702 2702 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nissay Nikkei 225 Index Fund 27138 - 27138 27138 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AMOne Nikkei 225 No Load Open 16597 - 16597 16597 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura Fund Wrap Japan Equity 12076 - 12076 12076 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura Fund Wrap Foreign Bond A 10747 - 10747 10747 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 9168 - 9168 9168 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AMOne MHAM Equity Index Fund 225 4373 - 4373 4373 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 2585 - 2585 2585 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
JPM Best Income Dividend 1 Month 8490 - 8490 8490 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select 9665 - 9665 9665 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select 11766 - 11766 11766 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Fidelity Japan Growth Equity Fund 26633 - 26633 26633 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nikko Smart Five Dividend 1 Month 9313 - 9313 9313 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
MUKAM Global Healthcare & Biotechnology Fund 9548 - 9548 9548 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fund DC 37916 - 37916 37916 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AMOne DIAM World REIT Index Fund Dividend 1 Month 2234 - 2234 2234 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select 12836 - 12836 12836 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select 16218 - 16218 16218 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month UnHedged 2192 - 2192 2192 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa US-REIT Open Dividend 1 Month B UnHedged 1945 - 1945 1945 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Growth DC 20532 - 20532 20532 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI DC 27632 - 27632 27632 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura India Bond Fund Dividend 1 Month 6772 - 6772 6772 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Saison Vanguard Global Balance Fund 15767 - 15767 15767 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
SMTAM J-REIT Research Open Dividend 1 Month 6371 - 6371 6371 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon 10332 - 10332 10332 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 15516 - 15516 15516 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Shinkin J-REIT Open Dividend 1 Month 3639 - 3639 3639 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select 15783 - 15783 15783 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 18974 - 18974 18974 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Listed Index Fund JPX-Nikkei Index 400 1336.9 - 1333 1336.9 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
MUKAM World REIT Open Dividend 1 Month 1279 - 1279 1279 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura Japan Bond Index Managed Account 10334 - 10334 10334 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura Japan Equity Index Managed Account 13888 - 13888 13888 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura My Story Dividend Dividend 6 Year B 8932 - 8932 8932 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nomura Foreign Bond Index B Managed Account 9294 - 9294 9294 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month 4896 - 4896 4896 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg 32087 - 32087 32087 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nikko Lasalle Global REIT Fund Dividend 1 Month 1428 - 1428 1428 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AllianceBernstein US Growth Equity Fund C D1M Hdg 11318 - 11318 11318 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month 9138 - 9138 9138 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
LM Australia High Dividend Equity Fund Dividend 1 5230 - 5230 5230 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Pictet Global Income Equity Fund Dividend 1 Month 2557 - 2557 2557 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund S 11100 - 11100 11100 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
AllianceBernstein US Growth Equity Fund D D1M UnHd 10936 - 10936 10936 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select Emerging Plu 14532 - 14532 14532 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont 4746 - 4746 4746 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div 3680 - 3680 3680 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 16625 - 16625 16625 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Okasan Asia Oceania High Dividend Growth Equity Op 1620 - 1620 1620 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
SMDS Short Term Australian Dollar Bond Open Divide 3227 - 3227 3227 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Yea 10690 - 10690 10690 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
MUKAM Trend Allocation Open 10698 - 10698 10698 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 19:31
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12616 - 12616 12616 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 19:31
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection SMA 11045 - 11045 11045 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 19:31
MUKAM Fund Manager Domestic Bond 12213 - 12213 12213 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 19:31
Capital World Equity Fund 16019 - 16019 16019 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 19:31
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15973 - 15973 15973 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 19:31
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen 3350 - 3350 3350 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 19:31
Nikko High Yield Developed Countries Open Dividend 4295 - 4295 4295 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 19:31
Saison Asset Builder Expert Fund 23658 - 23658 23658 0.00 0.00% 2020/09/19 χρόνος 7:00
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 31410 - 31410 31410 0.00 0.00% 2020/09/12 χρόνος 7:01
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 16845 - 16845 16845 0.00 0.00% 2020/06/13 χρόνος 7:00
MUKAM MUFJ Index 225 Open 14754 - 14754 14754 54.00 0.37% 2020/06/04 χρόνος 20:31
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 12284 - 12284 12284 0.00 0.00% 2020/05/27 χρόνος 20:31
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 16297 - 16297 16297 0.00 0.00% 2020/05/08 χρόνος 20:30
AMOne Resona J-REIT Active Open 8578 - 8578 8578 0.00 0.00% 2020/05/08 χρόνος 20:30
GS US REIT Fund B Dividend 1 Month UnHedged 1584 - 1584 1584 0.00 0.00% 2020/05/08 χρόνος 20:30
AMOne MHAM J-REIT Index Fund Dividend 1 Month 8146 - 8146 8146 0.00 0.00% 2020/05/08 χρόνος 20:30
Nomura Deutsche High Dividend Infrastructure Relat 8090 - 8090 8090 0.00 0.00% 2020/05/08 χρόνος 20:30
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 32375 - 32375 32375 0.00 0.00% 2020/05/08 χρόνος 20:30
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12864 - 12864 12864 0.00 0.00% 2020/04/09 χρόνος 20:01
Nomura PIMCO World Income Strategy Fund C Hedged D 9105 - 9105 9105 0.00 0.00% 2020/04/08 χρόνος 20:01
Amundi Double Watch 9562 - 9562 9562 5.00 0.05% 2020/03/26 χρόνος 20:01
Daiwa US REIT Plus Dividend 1 Month UnHedged 5729 - 5729 5729 0.00 0.00% 2020/03/24 χρόνος 20:01
SMDS Japan Equity Alpha Quartet Dividend 1 Month 1873 - 1873 1873 0.00 0.00% 2019/12/25 χρόνος 19:03