Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Luxembourg
Luxembourg

Luxembourg

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 14687 - 14687 14687 192.00 1.32% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 10485 - 10485 10485 137.00 1.32% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation 17172 - 17172 17172 225.00 1.33% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 100.39 - 100.39 100.39 1.76 1.78% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit 167.52 - 167.52 167.52 2.21 1.34% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 12253 - 12253 12253 160.00 1.32% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 117.04 - 117.04 117.04 1.13 0.97% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 8606 - 8606 8606 113.00 1.33% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap 184.44 - 184.44 184.44 2.45 1.35% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 326082 - 326082 326082 4264.00 1.32% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H1 10.15 - 10.15 10.15 0.02 0.20% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1 119.23 - 119.23 119.23 1.75 1.49% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1 89.02 - 89.02 89.02 0.15 0.17% 2020/10/30 χρόνος 8:01
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 6.92 6.9 6.9 6.92 0.25 3.61% 2020/10/30 χρόνος 8:01
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc 38.18 38.26 38.18 38.26 1.41 3.83% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1 845.5 - 845.5 845.5 0.18 0.02% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H1 78.3 - 78.3 78.3 0.14 0.18% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 1104.9 - 1104.9 1104.9 1.28 0.12% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 1189.1 - 1189.1 1189.1 4.51 0.38% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 15722.48 - 15722.48 15722.48 143.04 0.92% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY 973.78 - 973.78 973.78 0.57 0.06% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY 864.29 - 864.29 864.29 0.44 0.05% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Templeton Global Bond Fund A acc HKD 12.66 - 12.66 12.66 0.02 0.16% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF 161.12 - 161.12 161.12 0.17 0.11% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF 200.18 - 200.18 200.18 3.51 1.78% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD 8.12 - 8.12 8.12 0.01 0.12% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1 12.94 - 12.94 12.94 0.03 0.23% 2020/10/30 χρόνος 7:30
AB FCP I - American Income Portfolio AK Inc 13.54 13.57 13.54 13.57 0.11 0.81% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF 165.76 - 165.76 165.76 0.16 0.10% 2020/10/30 χρόνος 7:30
AB FCP I American Income Portfolio AA CAD H Inc 12.09 12.12 12.09 12.12 0.16 1.32% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna 15249.61 - 15249.61 15249.61 161.15 1.07% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Pictet Short Term Money Market JPY I 100668.12 - 100668.12 100668.12 31.94 0.03% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Pictet Short Term Money Market JPY J 101158.72 - 101158.72 101158.72 29.63 0.03% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Pictet Short Term Money Market JPY P 10022.86 - 10022.86 10022.86 3.44 0.03% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Pictet Short Term Money Market JPY R 9956.41 - 9956.41 9956.41 4.08 0.04% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Pictet Short Term Money Market JPY Z 10201.38 - 10201.38 10201.38 2.23 0.02% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Pictet Short Term Money Market JPY P dy 9339.71 - 9339.71 9339.71 3.71 0.04% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK 133.723 - 133.723 133.723 1.29 0.98% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan L 149.88 - 149.88 149.88 3.80 2.60% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB C 1218 - 1218 1218 23.44 1.96% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB E 1642.01 - 1642.01 1642.01 54.64 3.44% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FB J 13735 - 13735 13735 76.00 0.56% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan QB E 1307.67 - 1307.67 1307.67 34.34 2.70% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1574.64 - 1574.64 1574.64 29.23 1.86% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1477.019 - 1477.019 1477.019 27.30 1.85% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1699.618 - 1699.618 1699.618 10.44 0.61% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1851.119 - 1851.119 1851.119 34.04 1.84% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1563.133 - 1563.133 1563.133 28.74 1.84% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 19.185 - 19.185 19.185 0.14 0.71% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 14.737 - 14.737 14.737 0.23 1.55% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 150.609 - 150.609 150.609 2.56 1.73% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 17.512 - 17.512 17.512 0.10 0.59% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.786 - 16.786 16.786 0.10 0.62% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR 95.1 - 95.1 95.1 1.37 1.46% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 118.22 - 118.22 118.22 0.03 0.03% 2020/10/30 χρόνος 1:30
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 15.44 - 15.44 15.44 0.01 0.06% 2020/10/30 χρόνος 1:30
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 148.21 - 148.21 148.21 0.12 0.08% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 5661 - 5661 5661 17.00 0.30% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 15.901 - 15.901 15.901 0.27 1.75% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 16.845 - 16.845 16.845 0.29 1.75% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 13.234 - 13.234 13.234 0.23 1.75% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 16.536 - 16.536 16.536 0.28 1.75% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 69.27 - 69.27 69.27 0.02 0.03% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.248 - 16.248 16.248 0.11 0.71% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.942 - 15.942 15.942 0.11 0.72% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 17.469 - 17.469 17.469 0.13 0.72% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.191 - 16.191 16.191 0.12 0.72% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.285 - 15.285 15.285 0.11 0.71% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 1646.382 - 1646.382 1646.382 7.42 0.45% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY 12269.88 - 12269.88 12269.88 145.71 1.20% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY 11599.77 - 11599.77 11599.77 137.52 1.20% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Pictet-Japanese Equity Opportunities P dy JPY 10383.64 - 10383.64 10383.64 122.90 1.20% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Pictet-Japanese Equity Opportunities PJPY 10512.75 - 10512.75 10512.75 124.44 1.20% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Pictet-Japanese Equity Opportunities R JPY 9613.73 - 9613.73 9613.73 113.66 1.20% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR 86.13 - 86.13 86.13 1.24 1.46% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR 78.79 - 78.79 78.79 1.13 1.46% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP 88.27 - 88.27 88.27 1.05 1.20% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 9.585 - 9.585 9.585 0.04 0.43% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Pictet Japan Index Z 19381.83 - 19381.83 19381.83 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 22:31
BL-Equities Japan A JPY Inc 24921 - 24921 24921 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
BL-Equities Japan B JPY Acc 22059 - 22059 22059 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD 17.55 - 17.55 17.55 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD 14.98 - 14.98 14.98 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY 2125.04 - 2125.04 2125.04 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY 14803.74 - 14803.74 14803.74 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY 1702.42 - 1702.42 1702.42 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base 14906.46 - 14906.46 14906.46 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 21.83 - 21.83 21.83 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 18.47 - 18.47 18.47 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 15.18 - 15.18 15.18 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 17664.17 - 17664.17 17664.17 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac 18.03 - 18.03 18.03 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac 17069.81 - 17069.81 17069.81 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In 16.74 - 16.74 16.74 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 15528.83 - 15528.83 15528.83 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 14.81 - 14.81 14.81 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 15.13 - 15.13 15.13 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna 13.7 - 13.7 13.7 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo 1421.99 - 1421.99 1421.99 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed 18.53 - 18.53 18.53 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 24.75 - 24.75 24.75 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 8:01
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed 13.35 - 13.35 13.35 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed 18.18 - 18.18 18.18 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 163.08 - 163.08 163.08 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 16.77 - 16.77 16.77 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 21.64 - 21.64 21.64 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna 18341.82 - 18341.82 18341.82 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed 17.27 - 17.27 17.27 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna 18018.55 - 18018.55 18018.55 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna 2679.31 - 2679.31 2679.31 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna 25.01 - 25.01 25.01 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna 2591.82 - 2591.82 2591.82 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 7:30
SEB Asset Selection Fund C H-JPY 10510.7 - 10510.7 10510.7 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 1:30
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged) 3912 - 3912 3912 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 1:30
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A 3555 - 3555 3555 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 1:30
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac 5921 - 5921 5921 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 1:30
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU 5522 - 5522 5522 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 1:30
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-Acc-HUF 4563 - 4563 4563 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 1:30
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per 11066 - 11066 11066 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 1:30
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu 27540.55 - 27540.55 27540.55 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 22:31
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ 74166.74 - 74166.74 74166.74 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 22:31
NN (L) Global High Yield X Cap HUF 103315.59 - 102934.2 103315.59 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:31
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution 10843.96 - 10840.36 10843.96 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:31
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he 10137 - 10128 10137 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:31
AB FCP I American Growth Portfolio AD ZAR H Inc 231.81 - 229.84 231.81 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
AB FCP I American Growth Portfolio BD ZAR H Inc 228.09 - 226.16 228.09 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc 83.74 - 83.65 83.74 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc 80.04 - 79.96 80.04 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc 8582 - 8573 8582 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In 67.44 - 67.35 67.44 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In 81.27 - 81.16 81.27 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In 77.62 - 77.52 77.62 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C 2667.15 - 2667.15 2667.15 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K 95273715.02 - 95273715.02 95273715.02 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 2486.24 - 2486.24 2486.24 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Pictet Digital I JPY 58471 - 58471 58471 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Pictet TR Agora HI JPY 18460 - 18460 18460 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY 1596 - 1596 1596 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Global Divid 656.366 - 656.366 656.366 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc 26871.69 - 26871.69 26871.69 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF 5281 - 5281 5281 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 3508 - 3508 3508 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 1118 - 1118 1118 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 11.2 - 11.2 11.2 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 12.2 - 12.2 12.2 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 8.11 - 8.11 8.11 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h 1516 - 1516 1516 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h 4813 - 4813 4813 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed 3656 - 3656 3656 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid 31935.07 - 31935.07 31935.07 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 9.01 - 9.01 9.01 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni 609.51 - 609.51 609.51 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1797 - 1797 1797 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1931 - 1931 1931 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 5116 - 5116 5116 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 4528 - 4528 4528 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 12219.53 - 12219.53 12219.53 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 7228.78 - 7228.78 7228.78 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Schroder International Selection Fund Global Diver 20991.471 - 20991.471 20991.471 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share 5152 - 5152 5152 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 16:31
Pictet EUR Bonds HI JPY 92014 - 92014 92014 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:01
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK 162.9 - 162.9 162.9 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:01
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK 184.83 - 184.83 184.83 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:01
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 8.13 - 8.13 8.13 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:01
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU 3626 - 3626 3626 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:00
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 2890.51 - 2890.51 2890.51 0.00 0.00% 2020/10/09 χρόνος 22:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR 14.27 - 14.27 14.34 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD 20 - 20 20.07 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR 189.86 - 189.86 190.8 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD 25.4 - 25.4 25.48 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR 10.74 - 10.74 10.79 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD 15.28 - 15.28 15.34 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD 240.06 - 240.06 240.89 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD 27.66 - 27.66 27.75 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD 50.04 - 50.04 50.21 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD 269.16 - 269.16 270.09 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD 26.63 - 26.63 26.73 0.00 0.00% 2020/10/03 χρόνος 7:30
LGT (Lux) II ILO Fund B2 JPY 9282 - 9282 9282 0.00 0.00% 2020/09/08 χρόνος 2:30
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag 11774 - 11774 11774 0.00 0.00% 2020/09/03 χρόνος 2:30
Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch JPY 2999 - 2993 2999 0.00 0.00% 2020/09/02 χρόνος 11:31
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP 13157 - 13121 13157 0.00 0.00% 2020/09/02 χρόνος 11:31
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP 6474 - 6352 6474 0.00 0.00% 2020/09/02 χρόνος 11:31
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 101.563 - 101.563 101.563 0.00 0.00% 2020/09/02 χρόνος 7:01
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 12385.682 - 12385.682 12385.682 0.00 0.00% 2020/09/02 χρόνος 7:01
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR 23422 - 23422 23422 0.00 0.00% 2020/08/26 χρόνος 17:33
AB FCP I American Income Portfolio I2 SGD H Acc 18.96 - 18.96 18.97 0.00 0.00% 2020/08/20 χρόνος 8:31
AB FCP I American Income Portfolio IT NZD H Inc 14.72 - 14.72 14.73 0.00 0.00% 2020/08/20 χρόνος 8:31
AB FCP I American Income Portfolio N2 USD Acc 18.6 - 18.6 18.6 0.00 0.00% 2020/08/20 χρόνος 7:02
AB FCP I American Income Portfolio NT USD Inc 13.29 - 13.29 13.29 0.00 0.00% 2020/08/20 χρόνος 7:02
AB FCP I American Income Portfolio AA AUD H Inc 12.38 - 12.38 12.38 0.00 0.00% 2020/08/20 χρόνος 7:02
AB FCP I American Income Portfolio IT AUD H Inc 12.77 - 12.77 12.77 0.00 0.00% 2020/08/20 χρόνος 7:02
AB FCP I American Income Portfolio IT CAD H Inc 14.78 - 14.78 14.78 0.00 0.00% 2020/08/20 χρόνος 7:02
AB FCP I American Income Portfolio BA AUD H Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% 2020/08/20 χρόνος 7:02
AB FCP I American Income Portfolio IA AUD H Inc 14.15 - 14.15 14.15 0.00 0.00% 2020/08/20 χρόνος 7:02
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc 503.548 - 503.548 503.548 0.00 0.00% 2020/07/29 χρόνος 1:01
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund I-2 JPY Acc 114814.906 - 114814.906 114814.906 0.00 0.00% 2020/07/29 χρόνος 1:01
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ 1173 - 1173 1173 0.00 0.00% 2020/07/11 χρόνος 7:01
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 4845.754 - 4845.754 4845.777 0.00 0.00% 2020/07/08 χρόνος 23:31
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 1163.026 - 1163.026 1163.031 0.00 0.00% 2020/07/08 χρόνος 23:31
AB FCP I American Income Portfolio A2 SGD H Acc 20.93 - 20.91 20.93 0.00 0.00% 2020/07/08 χρόνος 8:31
AB FCP I American Income Portfolio AT AUD H Inc 13.47 - 13.46 13.47 0.00 0.00% 2020/07/08 χρόνος 8:31
AB FCP I American Income Portfolio BT NZD H Inc 12.85 - 12.84 12.85 0.00 0.00% 2020/07/08 χρόνος 8:31
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 19272.59 - 19272.59 19272.59 0.00 0.00% 2020/07/03 χρόνος 2:30
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 14.97 - 12.992 14.97 0.00 0.00% 2020/05/31 χρόνος 16:30
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK 176.53 - 176.53 176.53 0.00 0.00% 2020/05/30 χρόνος 7:01
Pictet - Global Defensive Equities I JPY 19704 - 19704 19704 0.00 0.00% 2020/05/30 χρόνος 7:01
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR 205122 - 205122 205122 0.00 0.00% 2020/05/20 χρόνος 23:31
Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager 1081.588 - 1081.588 1081.588 0.00 0.00% 2020/05/12 χρόνος 20:31
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 1352.44 - 1352.44 1352.44 0.00 0.00% 2020/05/12 χρόνος 17:31
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 1278.46 - 1278.46 1278.46 0.00 0.00% 2020/05/10 χρόνος 7:00
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund 5828.71 - 5828.71 5828.71 0.00 0.00% 2020/05/08 χρόνος 23:30
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY 15989 - 15989 15989 0.00 0.00% 2020/05/06 χρόνος 2:30
Pictet EUR High Yield I JPY 29538 - 29538 29538 0.00 0.00% 2020/04/22 χρόνος 7:01
Pictet EUR High Yield HI JPY 30551 - 30551 30551 0.00 0.00% 2020/04/22 χρόνος 7:01
Pictet EUR Bonds I JPY 73099 - 73099 73099 0.00 0.00% 2020/04/19 χρόνος 7:00
Pictet Europe Index I JPY 19849 - 19849 19849 470.00 2.37% 2020/04/04 χρόνος 7:00
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac 18204 - 18204 18204 0.00 0.00% 2020/03/24 χρόνος 23:01
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F 1937 - 1937 1937 0.00 0.00% 2020/03/24 χρόνος 7:01
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc - 5977 - 5977 5977 0.00 0.00% 2020/03/22 χρόνος 7:00
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d 116.8 - 116.8 116.8 0.00 0.00% 2020/03/22 χρόνος 7:00
Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ 1042 - 1042 1042 0.00 0.00% 2020/03/21 χρόνος 7:00
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac 9784.16 - 9784.16 9784.16 0.00 0.00% 2020/03/01 χρόνος 6:00
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc 22.19 - 22.19 22.22 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc 24.15 - 24.15 24.17 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I - American Income Portfolio S1D Inc 15.26 - 15.26 15.28 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio A2 CHF H Acc 17.05 - 17.05 17.06 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio AA SGD H Inc 13.13 - 13.13 13.14 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio AT CAD H Inc 14.19 - 14.19 14.2 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio BT AUD H Inc 14.49 - 14.49 14.5 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio BT CAD H Inc 14.07 - 14.07 14.08 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio I2 CHF H Acc 17.74 - 17.74 17.75 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio IT SGD H Inc 14.38 - 14.38 14.39 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio A2 USD PH Acc 18.37 - 18.37 18.39 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio AA USD PH Inc 12.5 - 12.5 12.52 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio AT USD PH Inc 13.68 - 13.68 13.7 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
AB FCP I American Income Portfolio I2 USD PH Acc 18.83 - 18.83 18.86 0.00 0.00% 2020/02/27 χρόνος 10:00
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 74.62 - 74.62 74.62 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 75.45 - 75.45 75.45 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 94.63 - 94.63 94.63 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a 203.55 - 203.55 203.55 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m 136.74 - 136.74 136.74 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M 92.16 - 92.16 92.16 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a 212.74 - 212.74 212.74 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 147.27 - 147.27 147.27 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 159.34 - 159.34 159.34 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m 144.53 - 144.53 144.53 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a 198.15 - 198.15 198.15 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d 144.29 - 144.29 144.29 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m 134.65 - 134.65 134.65 0.00 0.00% 2020/02/20 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 67.76 - 67.76 67.76 0.00 0.00% 2020/02/19 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A ( 146.37 - 146.37 146.37 0.00 0.00% 2020/02/19 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D 136.41 - 136.41 136.41 0.00 0.00% 2020/02/19 χρόνος 6:01
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D ( 118.53 - 118.53 118.53 0.00 0.00% 2020/02/19 χρόνος 6:01
Wellington Global Opportunities Equity Fund JPY T 36146 - 36146 36146 0.00 0.00% 2020/02/09 χρόνος 6:01
Eastspring Investments Japan Equity Fund Class D 1490 - 1490 1490 0.00 0.00% 2020/01/08 χρόνος 1:03
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 9450 - 9450 9450 0.00 0.00% 2019/11/30 χρόνος 6:02
Pictet EUR Short Term Corporate Bonds HI dy JPY 13079 - 13079 13079 0.00 0.00% 2019/05/12 χρόνος 7:02
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/05/05 χρόνος 7:03
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/05/05 χρόνος 7:03
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/05/05 χρόνος 7:03
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% 2018/11/16 χρόνος 6:04
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% 2018/11/16 χρόνος 6:04
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/10/19 χρόνος 6:03
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/10/19 χρόνος 6:03
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 58.2 - 58.2 58.2 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 1760.22 - 1760.22 1760.22 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 67.9 - 67.9 67.9 0.00 0.00% 2018/03/24 χρόνος 0:00
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 87.43 - 87.43 87.43 0.00 0.00% 2018/03/21 χρόνος 0:00
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 60.98 - 60.98 60.98 0.00 0.00% 2018/03/21 χρόνος 0:00
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 1959.56 - 1959.56 1959.56 0.00 0.00% 2018/03/21 χρόνος 0:00