Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Malaysia
Malaysia

myr/usd

0.2409
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 23:29:06
0 (2.08%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (5.06%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (0.63%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

185
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
29 October 2020
χρόνος 16:01:36
14 (7.04%)
Αλλαγή / 3 μήνες
14 (8.19%)
Αλλαγή / 6 μήνες
36 (24.16%)
Ετήσια διακύμανση

Malaysia ACE

1,467
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 13:01:08
137 (8.53%)
Αλλαγή / 3 μήνες
59 (4.20%)
Αλλαγή / 6 μήνες
131 (8.20%)
Ετήσια διακύμανση

Malaysia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
RHB Capital Fund 1.242 - 1.242 1.242 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
RHB Islamic Bond Fund 1.328 - 1.328 1.328 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Public Growth 0.387 - 0.387 0.387 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Kenanga Growth 1.204 - 1.204 1.204 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PB Asia Equity 0.325 - 0.325 0.325 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PB Growth Fund 0.807 - 0.807 0.807 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PB Aiman Sukuk Fund 1.164 - 1.164 1.164 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Ittikal Fund 0.81 - 0.81 0.81 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Libra BondExtra Fund 0.572 - 0.572 0.572 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PB Fixed Income Fund 1.12 - 1.12 1.12 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PB Islamic Bond Fund 1.183 - 1.183 1.183 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Sector Select 0.268 - 0.268 0.268 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public SmallCap Fund 0.794 - 0.794 0.794 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Kenanga Malaysian Inc 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Libra AsnitaBond Fund 0.676 - 0.676 0.676 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Libra MoneyExtra Fund 0.571 - 0.571 0.571 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Areca EquityTRUST Fund 0.641 - 0.641 0.641 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PB Islamic Equity Fund 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Far-East Select 0.349 - 0.349 0.349 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Hong Leong Balanced Fund 0.467 - 0.467 0.467 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Asia Ittikal Fund 0.462 - 0.462 0.462 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public China Select Fund 0.393 - 0.393 0.393 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Islamic Bond Fund 1.05 - 1.05 1.05 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public China Ittikal Fund 0.4 - 0.4 0.4 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Global Select Fund 0.376 - 0.376 0.376 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
RHB-OSK Asian Income Fund 0.578 - 0.578 0.578 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PB China ASEAN Equity Fund 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PB Dynamic Allocation Fund 1.389 - 1.389 1.389 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Islamic Equity Fund 0.368 - 0.368 0.368 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Ittikal Sequel Fund 0.338 - 0.338 0.338 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Hong Leong Penny Stock Fund 0.071 - 0.071 0.071 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PB Islamic Asia Equity Fund 0.342 - 0.342 0.342 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Industry Growth Fund 0.579 - 0.579 0.579 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PB China Pacific Equity Fund 0.441 - 0.441 0.441 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.524 - 0.524 0.524 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Far-East Dividend Fund 0.284 - 0.284 0.284 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.018 - 1.018 1.018 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Tactical Allocation Fund 0.462 - 0.462 0.462 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Manulife Investment Pacific Fund 0.326 - 0.326 0.326 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Manulife Investment Dividend Fund 0.249 - 0.249 0.249 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Manulife Investment Progress Fund 0.321 - 0.321 0.321 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Islamic Opportunities Fund 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Eastspring Investments Growth Fund 0.748 - 0.748 0.748 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.686 - 0.686 0.686 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.768 - 0.768 0.768 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.688 - 0.688 0.688 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Eastspring Investments MY Focus Fund 1.008 - 1.008 1.008 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Islamic Select Treasures Fund 0.406 - 0.406 0.406 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.739 - 0.739 0.739 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Principal DALI Opportunities Fund MYR 0.284 - 0.284 0.284 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund 1.362 - 1.362 1.362 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.402 - 0.402 0.402 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.509 - 0.509 0.509 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.723 - 0.723 0.723 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.743 - 0.743 0.743 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.406 - 0.406 0.406 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.478 - 0.478 0.478 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.725 - 0.725 0.725 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Affin Hwang Select Cash Fund 1.054 - 1.054 1.054 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Affin Hwang Select Income Fund 0.729 - 0.729 0.729 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.704 - 0.704 0.704 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.171 - 1.171 1.171 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.482 - 1.482 1.482 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.984 - 0.984 0.984 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.976 - 1.976 1.976 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.884 - 0.884 0.884 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Dana Makmur Pheim 1.149 - 1.149 1.149 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Singular Value Fund 3.978 - 3.978 3.978 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
CIMB Islamic DALI Eq 1.172 - 1.172 1.172 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
CIMB Islamic Balanced 0.498 - 0.498 0.498 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.675 - 0.675 0.675 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund 0.985 - 0.985 0.985 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 0.405 - 0.405 0.405 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund 1.076 - 1.076 1.076 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
CIMB-Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equi 1.182 - 1.182 1.182 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
AIA PAM-Growth Fund 1.335 - 1.335 1.335 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 10:30
PMB Shariah Growth Fund 1.751 - 1.751 1.751 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 10:30
PMB Shariah Aggressive Fund 0.584 - 0.584 0.584 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 10:30
KAF Bond Fund 218.4 - 218.4 218.4 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 7:30
AMB Dividend Trust 0.213 - 0.213 0.213 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Principal Islamic Money Market Fund 1.083 - 1.083 1.083 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 10:31
Libra Liquidity Fund 0.538 - 0.538 0.538 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 19:31
Public Far-East Balanced Fund 0.344 - 0.344 0.344 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 19:31
Public Bond Fund 0.977 - 0.977 0.977 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:31
PB ASEAN Dividend 0.233 - 0.233 0.233 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 19:31
Eastspring Investments Bond Fund 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 16:31
Public Equity Fund 0.215 - 0.215 0.215 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 16:31
Pacific Cash Fund 0.523 - 0.523 0.523 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 13:31
AmDynamic Bond 0.716 - 0.716 0.716 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 19:31
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.437 - 1.437 1.437 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 16:31
Libra Dana Safa Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 19:31
Principal Islamic Deposit Fund 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% 2020/10/12 χρόνος 19:31
Affin Hwang Aiiman Money Market Fund 0.535 - 0.535 0.535 0.00 0.00% 2020/09/29 χρόνος 16:31
AmChina A-Shares 4.24 - 4.24 4.24 0.00 0.00% 2020/09/23 χρόνος 16:31
RHB-OSK Bond Fund 0.976 - 0.976 0.976 0.00 0.00% 2020/09/11 χρόνος 20:31
Eastspring Investments Islamic Income Fund 0.519 - 0.519 0.519 0.00 0.00% 2020/09/07 χρόνος 17:31
Hong Leong Dividend Fund 0.522 - 0.522 0.522 0.00 0.00% 2020/08/19 χρόνος 17:33
PMB Shariah Premier Fund 0.412 - 0.412 0.412 0.00 0.00% 2020/08/14 χρόνος 17:31
TA South East Asia Equity Fund 0.289 - 0.289 0.289 0.00 0.00% 2020/08/08 χρόνος 7:02
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.728 - 0.728 0.728 0.00 0.00% 2020/07/06 χρόνος 23:31
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.539 - 0.539 0.539 0.00 0.00% 2020/07/06 χρόνος 20:31
AIA PAM-Moderate Fund 1.22 - 1.22 1.22 0.00 0.00% 2020/07/06 χρόνος 14:31
RHB Smart Balanced Fund 0.766 - 0.766 0.766 0.00 0.00% 2020/07/04 χρόνος 7:30
RHB Smart Income Fund 0.533 - 0.533 0.533 0.00 0.00% 2020/07/03 χρόνος 23:31
Affin Hwang PRS Moderate Fund 0.637 - 0.637 0.637 0.00 0.00% 2020/05/15 χρόνος 14:31
AMB Income Trust 1.111 - 1.111 1.111 0.00 0.00% 2020/05/09 χρόνος 20:30
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.757 - 0.757 0.757 0.00 0.00% 2020/05/09 χρόνος 7:00
KAF Sukuk Fund 138.244 - 138.244 138.244 0.00 0.00% 2020/04/17 χρόνος 11:00
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/12/26 χρόνος 19:03
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% 2017/09/07 χρόνος 0:00
RHB-OSK Islamic Cash Management Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2017/09/07 χρόνος 0:00