Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Mexico
Mexico

mxn/usd

0.0475
Live Rate
0 (0.84%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 14:08:40
0 (5.79%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (18.45%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (9.52%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

944
Live Rate
2 (0.21%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 11:01:44
62 (6.16%)
Αλλαγή / 3 μήνες
81 (7.90%)
Αλλαγή / 6 μήνες
263 (38.62%)
Ετήσια διακύμανση

S&P/BMV INMEX

737
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
31 August 2019
χρόνος 00:00:00
0 (0.00%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.00%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (0.00%)
Ετήσια διακύμανση

Mexico

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 52.122 - 52.122 52.122 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 7:00
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 51.01 - 51.01 51.01 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 7:00
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 11.719 - 11.719 11.719 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 8:01
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 11.755 - 11.755 11.755 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 8:01
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC 15.125 - 15.125 15.125 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 8:01
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 3.026 - 3.026 3.026 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 8:01
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 31.552 - 31.552 31.552 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 8:01
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.943 - 28.943 28.943 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 8:01
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV S.I.I.D. B 44.106 - 44.106 44.106 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.413 - 11.413 11.413 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 11.413 - 11.413 11.413 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.413 - 11.413 11.413 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 11.95 - 11.95 11.95 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.513 - 12.513 12.513 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.95 - 11.95 11.95 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.95 - 11.95 11.95 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.513 - 12.513 12.513 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.513 - 12.513 12.513 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 2.542 - 2.542 2.542 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 12.37 - 12.37 12.37 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 12.37 - 12.37 12.37 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 30.584 - 30.584 30.584 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 25.869 - 25.869 25.869 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.334 - 29.334 29.334 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.495 - 27.495 27.495 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.194 - 28.194 28.194 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.215 - 29.215 29.215 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 34.526 - 34.526 34.526 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. A 46.737 - 46.737 46.737 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 47.538 - 47.538 47.538 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 43.088 - 43.088 43.088 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 46.686 - 46.686 46.686 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 52.77 - 52.764 52.77 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 44.021 - 44.021 44.021 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 45.881 - 45.881 45.881 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A 2.386 - 2.386 2.386 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 17.359 - 17.359 17.359 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 15.269 - 15.269 15.269 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 12.806 - 12.806 12.806 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 16.236 - 16.236 16.236 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TM 17.399 - 17.399 17.399 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 16.957 - 16.957 16.957 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.051 - 12.051 12.051 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.051 - 12.051 12.051 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.051 - 12.051 12.051 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 11.581 - 11.581 11.581 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 11.581 - 11.581 11.581 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.756 - 10.756 10.756 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.756 - 10.756 10.756 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.756 - 10.756 10.756 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 10.892 - 10.892 10.892 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 10.892 - 10.892 10.892 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 10.892 - 10.892 10.892 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.502 - 2.502 2.502 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.647 - 2.647 2.647 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 2.958 - 2.958 2.958 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 8:01
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 2.832 - 2.832 2.832 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 8:01
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 2.898 - 2.898 2.898 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 8:01
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 2.798 - 2.798 2.798 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 8:01
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 2.817 - 2.817 2.817 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 8:01
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 3.151 - 3.151 3.151 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 8:01
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 3.013 - 3.013 3.013 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 8:01
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.206 - 2.206 2.206 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 7:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 15.525 - 15.525 15.525 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 7:30
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 15.894 - 15.894 15.894 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 7:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 24.532 - 24.532 24.532 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 7:30
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.254 - 26.254 26.254 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.422 - 2.422 2.422 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 7:30
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.308 - 2.308 2.308 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.557 - 3.557 3.557 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 2.993 - 2.993 2.993 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 2.615 - 2.615 2.615 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 2.782 - 2.782 2.782 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.495 - 2.495 2.495 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.359 - 2.359 2.359 0.00 0.00% 2020/10/22 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 2.709 - 2.709 2.709 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.347 - 2.347 2.347 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.403 - 2.403 2.403 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 2.923 - 2.923 2.923 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 7:31
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 2.872 - 2.872 2.872 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 7:31
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6 2.621 - 2.621 2.621 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 7:31
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 2.906 - 2.906 2.906 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 7:31
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 2.462 - 2.462 2.462 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 2.705 - 2.705 2.705 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.384 - 2.384 2.384 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.314 - 2.314 2.314 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.416 - 2.416 2.416 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 7:30
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.438 - 2.438 2.438 0.00 0.00% 2020/10/20 χρόνος 7:30
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 44.077 - 44.072 44.077 0.00 0.00% 2020/10/17 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 2.703 - 2.703 2.703 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.329 - 2.329 2.329 0.00 0.00% 2020/10/13 χρόνος 7:30
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.275 - 2.275 2.275 0.00 0.00% 2020/09/29 χρόνος 10:31
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. I 43.316 - 43.316 43.316 0.00 0.00% 2020/09/19 χρόνος 8:30
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.601 - 9.601 9.601 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.893 - 12.893 12.893 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.893 - 12.893 12.893 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.893 - 12.893 12.893 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.601 - 9.601 9.601 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.601 - 9.601 9.601 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.956 - 12.956 12.956 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.956 - 12.956 12.956 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.956 - 12.956 12.956 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.704 - 2.704 2.704 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.704 - 2.704 2.704 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.704 - 2.704 2.704 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.956 - 10.956 10.956 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.956 - 10.956 10.956 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.956 - 10.956 10.956 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.904 - 10.904 10.904 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.904 - 10.904 10.904 0.00 0.00% 2020/07/21 χρόνος 7:31
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV S.I.I.D. G 42.159 - 42.159 42.159 0.00 0.00% 2020/07/17 χρόνος 7:01
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.479 - 9.479 9.479 0.00 0.00% 2020/02/22 χρόνος 6:01
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.479 - 9.479 9.479 0.00 0.00% 2020/02/22 χρόνος 6:01
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.479 - 9.479 9.479 0.00 0.00% 2020/02/22 χρόνος 6:01
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 2.57 - 2.57 2.57 0.00 0.00% 2020/02/18 χρόνος 6:01
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% 2020/01/14 χρόνος 6:04
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% 2020/01/14 χρόνος 6:04
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% 2020/01/14 χρόνος 6:04
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 11:03
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 11:03
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 11:03
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 11:03
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 11:03
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 11:03
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 11:03
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 11:03
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 11:03