Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Norway
Norway

nok/usd

0.1052
Live Rate
0 (0.38%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 16:14:13
0 (4.45%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (9.36%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (3.40%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

424
Live Rate
3 (0.71%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 11:01:46
1 (0.24%)
Αλλαγή / 3 μήνες
4 (0.95%)
Αλλαγή / 6 μήνες
97 (29.66%)
Ετήσια διακύμανση

Oslo OBX

809
Live Rate
2 (0.19%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 16:01:18
11 (1.37%)
Αλλαγή / 3 μήνες
33 (4.31%)
Αλλαγή / 6 μήνες
98 (10.81%)
Ετήσια διακύμανση

Norway

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 105.791 - 105.791 105.791 0.07 0.07% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 104.89 - 104.89 104.89 0.07 0.07% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Nordea Global II 2287.89 - 2287.89 2287.89 1.91 0.08% 2020/10/30 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 233.22 - 233.22 233.22 0.12 0.05% 2020/10/30 χρόνος 7:30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 221.76 - 221.76 221.76 0.11 0.05% 2020/10/30 χρόνος 7:30
SKAGEN Kon-Tiki A 97.152 - 97.152 97.152 3.41 3.51% 2020/10/30 χρόνος 7:01
SKAGEN Kon-Tiki E 77.327 - 77.327 77.327 2.04 2.64% 2020/10/30 χρόνος 7:01
ODIN Norden A 163.8 - 163.8 163.8 3.91 2.45% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden A 14.661 - 14.661 14.661 0.09 0.62% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden A 152.88 - 152.88 152.88 1.50 0.99% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden B 162.13 - 162.13 162.13 3.87 2.45% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden B 151.33 - 151.33 151.33 1.49 0.99% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden B 14.512 - 14.512 14.512 0.09 0.62% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden C 311.316 - 311.316 311.316 1.93 0.63% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden C 3246.36 - 3246.36 3246.36 31.95 0.99% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden C 3478.15 - 3478.15 3478.15 83.09 2.45% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden D 14.515 - 14.515 14.515 0.09 0.62% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden D 151.36 - 151.36 151.36 1.48 0.99% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden D 162.17 - 162.17 162.17 3.87 2.44% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige A 217.79 - 217.79 217.79 4.38 2.05% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige A 203.28 - 203.28 203.28 1.22 0.60% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige A 19.494 - 19.494 19.494 0.05 0.24% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige B 215.09 - 215.09 215.09 4.33 2.05% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige B 200.76 - 200.76 200.76 1.21 0.61% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige B 19.252 - 19.252 19.252 0.05 0.24% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige C 6897.42 - 6897.42 6897.42 41.45 0.60% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige C 661.442 - 661.442 661.442 1.57 0.24% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige C 7389.89 - 7389.89 7389.89 148.62 2.05% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige D 202.85 - 202.85 202.85 1.22 0.61% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige D 19.452 - 19.452 19.452 0.05 0.24% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Sverige D 217.33 - 217.33 217.33 4.37 2.05% 2020/10/30 χρόνος 1:30
ODIN Norden UL. 7.902 - 7.902 7.902 0.25 3.19% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global A 221.563 - 221.563 221.563 1.58 0.72% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global A 2158.263 - 2158.263 2158.263 19.55 0.91% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global A 2304.869 - 2304.869 2304.869 45.29 2.00% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global A 207.291 - 207.291 207.291 1.38 0.67% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global A 1543.427 - 1543.427 1543.427 10.51 0.69% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global A 242.146 - 242.146 242.146 0.55 0.23% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global A 187.339 - 187.339 187.339 1.24 0.67% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global B 209.17 - 209.17 209.17 1.40 0.67% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global B 189.038 - 189.038 189.038 1.25 0.67% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global B 2325.763 - 2325.763 2325.763 45.71 2.00% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global C 2350.878 - 2350.878 2350.878 46.21 2.00% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global C 1574.236 - 1574.236 1574.236 10.73 0.69% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global C 2201.345 - 2201.345 2201.345 19.95 0.91% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global C 191.079 - 191.079 191.079 1.27 0.67% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global C 211.429 - 211.429 211.429 1.41 0.67% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global C 225.986 - 225.986 225.986 1.62 0.72% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global D 212.323 - 212.323 212.323 1.42 0.67% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global D 191.886 - 191.886 191.886 1.27 0.67% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global D 2360.814 - 2360.814 2360.814 46.40 2.00% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global D 1580.89 - 1580.89 1580.89 10.77 0.69% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global D 226.941 - 226.941 226.941 1.62 0.72% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Global D 2210.649 - 2210.649 2210.649 20.04 0.91% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki A 619.239 - 619.239 619.239 0.99 0.16% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki A 75.163 - 75.163 75.163 0.13 0.18% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki A 865.918 - 865.918 865.918 0.59 0.07% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki A 88.894 - 88.894 88.894 0.11 0.12% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki A 83.167 - 83.167 83.167 0.14 0.17% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki A 924.738 - 924.738 924.738 10.51 1.15% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki B 952.59 - 952.59 952.59 10.82 1.15% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki B 77.426 - 77.426 77.426 0.14 0.18% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki B 85.672 - 85.672 85.672 0.15 0.17% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki C 626.545 - 626.545 626.545 0.99 0.16% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki C 876.134 - 876.134 876.134 0.61 0.07% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki C 84.149 - 84.149 84.149 0.14 0.17% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki C 76.049 - 76.049 76.049 0.14 0.18% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki C 935.648 - 935.648 935.648 10.64 1.15% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki C 89.942 - 89.942 89.942 0.11 0.12% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki D 84.962 - 84.962 84.962 0.22 0.26% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki D 884.605 - 884.605 884.605 0.17 0.02% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki D 76.785 - 76.785 76.785 0.20 0.27% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki D 944.695 - 944.695 944.695 9.92 1.06% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki D 632.603 - 632.603 632.603 1.56 0.25% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki D 90.812 - 90.812 90.812 0.19 0.21% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki E 85.563 - 85.563 85.563 0.22 0.26% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki E 890.855 - 890.855 890.855 0.15 0.02% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki E 637.073 - 637.073 637.073 1.55 0.24% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki E 91.454 - 91.454 91.454 0.19 0.21% 2020/10/30 χρόνος 1:30
SKAGEN Kon-Tiki E 951.369 - 951.369 951.369 10.02 1.06% 2020/10/30 χρόνος 1:30
DNB High Yield 1022.327 - 1022.327 1024.22 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 22:31
DNB High Yield 967.752 - 967.752 975.693 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 22:31
KLP Obligasjon Global I 1269.046 - 1269.046 1269.046 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
KLP AksjeGlobal Indeks II 2648.039 - 2648.039 2648.039 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 4133.138 - 4133.138 4133.138 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Pensjonsprofil 50 198.805 - 198.805 198.805 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Pensjonsprofil 80 235.085 - 235.085 235.085 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2162.33 - 2162.33 2162.33 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
DNB Global IV 421.4 - 421.4 421.4 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
DNB Global Credit 10406.951 - 10406.951 10406.951 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
DNB Teknologi 2141.779 - 2141.779 2141.779 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
DNB Obligasjon III 10668.725 - 10668.725 10668.725 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
DNB Global Indeks 369.983 - 369.983 369.983 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
DNB AM Kort Obligasjon 1011.675 - 1011.675 1011.675 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
DNB AM Lang Obligasjon 1057.123 - 1057.123 1057.123 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
Storebrand Likviditet B 10156.525 - 10156.525 10156.525 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
DNB AM Kort Obligasjon 2 1010.812 - 1010.812 1010.812 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
Storebrand Offensiv Pensjon 295.499 - 295.499 295.499 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
Storebrand Balansert Pensjon 258.197 - 258.197 258.197 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
Storebrand Global Kreditt IG 1106.974 - 1106.974 1106.974 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1088.93 - 1088.93 1088.93 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
Storebrand Balansert Pensjon P 1552.672 - 1552.672 1552.672 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 16:31
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP NOK 1550.04 - 1550.04 1550.04 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP NOK 231.52 - 231.52 231.52 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 251.85 - 251.85 251.85 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP NOK 376.47 - 376.47 376.47 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 149.76 - 149.76 149.76 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 7:01
Kombinert Forvaltning Aksjer 2865.327 - 2865.327 2885.277 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Storebrand Offensiv Pensjon P 1807.7 - 1807.7 1807.7 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 13:30
KLP AksjeNorge Indeks 2716.71 - 2716.71 2716.71 0.00 0.00% 2020/10/07 χρόνος 19:31
Alfred Berg Likviditet Pluss 103.904 - 103.904 103.904 0.00 0.00% 2020/10/02 χρόνος 16:31
Nordea Kreditt 1052.86 - 1052.759 1052.86 0.00 0.00% 2020/07/01 χρόνος 23:31
Storebrand Global Multifaktor 2306.855 - 2306.855 2306.855 0.00 0.00% 2020/06/05 χρόνος 14:31
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 3729.02 - 3729.02 3729.02 0.00 0.00% 2020/05/27 χρόνος 2:30
Aktiva Bedrift 50 199.305 - 199.305 199.305 0.00 0.00% 2020/05/26 χρόνος 8:30
Nordea Stabile Aksjer Global 2568.96 - 2560.948 2568.96 0.00 0.00% 2020/05/20 χρόνος 23:31
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 2088.02 - 2088.02 2088.02 0.00 0.00% 2020/05/15 χρόνος 17:30
Pensjonsprofil 30 165.147 - 164.465 165.147 0.00 0.00% 2020/05/08 χρόνος 20:30
Storebrand Forsiktig Pensjon P 1246.522 - 1244.07 1246.522 0.00 0.00% 2020/04/08 χρόνος 20:01
DNB Norge (IV) 5750.602 - 5750.602 5750.602 0.00 0.00% 2020/04/07 χρόνος 17:01
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1055.854 - 1055.854 1055.854 0.00 0.00% 2020/03/27 χρόνος 17:01
ODIN Sverige Skandia Link 6283.751 - 6283.751 6283.751 0.00 0.00% 2019/12/31 χρόνος 6:02