Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Poland
Poland

pln/usd

0.2531
Live Rate
0 (0.16%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 00:32:04
0 (5.31%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (5.68%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (3.25%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

176
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
29 October 2020
χρόνος 10:02:12
2 (1.15%)
Αλλαγή / 3 μήνες
11 (6.67%)
Αλλαγή / 6 μήνες
40 (29.41%)
Ετήσια διακύμανση

mWIG40

1,732
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 20:01:28
295 (14.54%)
Αλλαγή / 3 μήνες
169 (8.91%)
Αλλαγή / 6 μήνες
752 (30.28%)
Ετήσια διακύμανση

Poland

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Quercus Rosja 82.6 - 82.6 82.6 0.03 0.04% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Quercus Agresywny 150.29 - 150.29 150.29 0.28 0.19% 2020/10/31 χρόνος 1:30
QuercusBalkanyiTurcja 75.52 - 75.52 75.52 0.01 0.01% 2020/10/31 χρόνος 1:30
QuercusOchronyKapitalu 154.99 - 154.99 154.99 0.01 0.01% 2020/10/31 χρόνος 1:30
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 551.298 - 551.298 551.298 11.84 2.15% 2020/10/31 χρόνος 1:30
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 474.76 - 474.76 474.76 0.58 0.12% 2020/10/31 χρόνος 1:30
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 252.047 - 252.047 252.047 3.48 1.38% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 130.36 - 130.36 130.36 1.72 1.34% 2020/10/31 χρόνος 1:30
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 81.155 - 81.155 81.155 0.53 0.65% 2020/10/31 χρόνος 1:30
UniWIBID SFIO 1824.67 - 1824.67 1824.67 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Skarbiec Akcja 250.49 - 250.49 250.49 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allianz Lokacyjny 160.31 - 160.31 160.31 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Pieniezny 201.92 - 201.92 201.92 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allianz Selektywny 94.47 - 94.47 94.47 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Skarbiec III FILAR 212.74 - 212.74 212.74 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Skarbiec Obligacja 349.02 - 349.02 349.02 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
UniKorona Akcje Acc 166.83 - 166.83 166.83 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Zrównowazony 107.1 - 106.95 107.1 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allianz Obligacji Plus 173 - 173 173 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Akcji Polskich 16.75 - 16.69 16.75 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Obligacji Plus 64 - 64 64 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
UniKorona Dochodowy Acc 233.81 - 233.81 233.81 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
UniKorona Obligacje Acc 388.09 - 388.09 388.09 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allianz Aktywnej Alokacji 108.07 - 108.07 108.07 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allianz Stabilnego Wzrostu 136.81 - 136.81 136.81 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Akcji Europejskich 47.51 - 47.51 47.51 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Stabilnego Wzrostu 195.12 - 195.12 195.12 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Arka Platinum Konserwatywny 23.99 - 23.99 23.99 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Akcji Amerykanskich 141.77 - 140.61 141.77 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
UniKorona Zrównowazony Acc 318.26 - 318.26 318.26 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Arka BZ WBK Zrównowazony FIO A 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1131.18 - 1131.18 1131.18 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Obligacji Strategicznych 18.99 - 18.99 19.03 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 82.88 - 82.88 82.88 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Akcji Rynków Wschodzacych 7.23 - 7.23 7.23 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 177.8 - 177.8 177.8 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Obligacji Europejskich Plus 47.56 - 47.56 47.56 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO A 31.27 - 31.27 31.27 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Obligacji Dyn Alokacja FIO A 155.83 - 155.8 155.83 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc 31.48 - 31.48 31.48 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych SFIO 1529.48 - 1529.48 1529.48 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allianz Akcji Malych i Srednich Spólek 154.39 - 154.39 154.39 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Pioneer Zrównowazony Rynku Amerykanskiego 61.77 - 61.77 61.77 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 261.19 - 261.19 261.19 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK A 62.21 - 62.21 62.21 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK I 62.21 - 62.21 62.21 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A 186.29 - 186.29 186.29 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 195.17 - 195.17 195.17 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A 118.81 - 118.81 118.81 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I 136.45 - 136.45 136.45 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 20:01
PKO Skarbowy 2196.68 - 2196.68 2196.68 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PKO Akcji Plus 65.9 - 65.9 65.9 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PKO Zrównowazony 118.72 - 118.72 118.72 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Akcji FIO A 354.35 - 354.35 354.35 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Aviva Investors Dluzny 1957.71 - 1957.71 1957.71 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PKO Stabilnego Wzrostu 149.31 - 149.31 149.31 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Aviva Investors Akcyjny 2046.56 - 2046.56 2046.56 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Gold Otwarty A 181.03 - 181.03 181.03 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Gold Otwarty I 201.13 - 201.13 201.13 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Gold Otwarty P 241.38 - 241.38 241.38 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Obligacji FIO A 369.43 - 369.43 369.43 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Obligacji FIO I 378.77 - 378.77 378.77 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Obligacji FIO P 406.01 - 406.01 406.01 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Aviva Investors Obligacji 250.76 - 250.76 250.76 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Aviva Investors Pieniezny 1563.17 - 1563.17 1563.17 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK B 62.4 - 62.4 62.4 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Zrównowazony FIO A 782.63 - 782.63 782.63 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PKO Papierów Dluznych Plus 178.01 - 178.01 178.01 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK IKE 62.43 - 62.43 62.43 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Aviva Investors Depozyt Plus 185.54 - 185.54 185.54 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Plynna Lokata FIO I 270.1 - 270.1 270.1 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Plynna Lokata FIO P 282.82 - 282.82 282.82 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Aviva Investors Malych Spólek 163.95 - 163.95 163.95 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Aviva Investors Polskich Akcji 415.22 - 415.22 415.22 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PKO Obligacji Dlugoterminowych 226.18 - 226.18 226.18 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Akcji Duzych Spólek FIO A 547.19 - 547.19 547.19 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Akcji Duzych Spólek FIO I 630.71 - 630.71 630.71 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Akcji Duzych Spólek FIO P 784.13 - 784.13 784.13 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO A 43.26 - 43.26 43.26 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO I 51.63 - 51.63 51.63 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO P 57.55 - 57.55 57.55 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych I 879.36 - 879.36 879.36 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych P 1094.5 - 1094.5 1094.5 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania A 66.9 - 66.9 66.9 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B 185.9 - 185.9 185.9 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 422.95 - 422.95 422.95 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B 118.85 - 118.85 118.85 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE 186.21 - 186.21 186.21 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE 118.9 - 118.9 118.9 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1672.62 - 1672.62 1672.62 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 265.9 - 265.9 265.9 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Investor Infrastruktury i Informatyki A 200.11 - 200.11 200.11 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 168.17 - 168.17 168.17 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Arka BZ WBK Akcji Polskich FIO 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 22:31
Pioneer Gotówkowy 12.93 - 12.93 12.93 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 22:31
Investor Plynna Lokata FIO A 263.67 - 263.67 263.67 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 22:31
PZU FIO Gotowkowy A 80.57 - 80.57 80.57 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
PZU FIO Gotowkowy I 85.56 - 85.56 85.56 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
PZU FIO Gotowkowy IKE 80.55 - 80.55 80.55 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania B 66.49 - 66.49 66.49 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Investor Top 25 Malych Spólek FIO A 302.41 - 302.41 303 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 22:30
Investor Top 25 Malych Spólek FIO I 352.66 - 352.66 356.11 0.00 0.00% 2020/10/12 χρόνος 22:30
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 229.03 - 229.03 229.31 0.00 0.00% 2020/06/19 χρόνος 23:31
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 137.945 - 137.945 137.945 0.00 0.00% 2020/06/13 χρόνος 7:30
Pioneer Strategii Globalnej 17.59 - 17.59 17.59 3.11 17.68% 2020/04/04 χρόνος 7:00
Pioneer Malych i Srednich Spólek Rynku Polskiego 7.11 - 7.11 7.11 2.00 28.13% 2020/04/04 χρόνος 7:00
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 77.965 - 77.965 77.965 0.00 0.00% 2020/02/18 χρόνος 6:01
Skarbiec Kasa 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 18:41
Amplico FIO Pieniezny A 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 18:41
Amplico FIO Pieniezny I 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 18:41
Skarbiec Depozytowy 36.94 - 36.94 36.94 0.00 0.00% 2019/07/24 χρόνος 7:02
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% 2018/03/11 χρόνος 0:00
Parvest Equity Russia Classic-Distribution 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% 2017/11/05 χρόνος 0:00
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% 2017/11/01 χρόνος 0:00