Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Portugal
Portugal

PSI 20

3,138
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 20:31:34
124 (3.80%)
Αλλαγή / 3 μήνες
261 (9.07%)
Αλλαγή / 6 μήνες
117 (3.59%)
Ετήσια διακύμανση

Portugal

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
NB Portugal Ações FIMAA 3.831 - 3.831 3.831 0.09 2.32% 2020/10/27 χρόνος 1:30
BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab 7.573 - 7.573 7.573 0.01 0.08% 2020/10/27 χρόνος 1:30
Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento 13.367 - 13.367 13.367 0.00 0.01% 2020/10/27 χρόνος 1:30
BPI Portugal - Fundo de Investimento Aberto de Açõ 11.624 - 11.624 11.624 0.06 0.54% 2020/10/27 χρόνος 1:30
NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 7.925 - 7.925 7.925 0.00 0.03% 2020/10/27 χρόνος 1:30
CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 18.13 - 18.13 18.13 0.01 0.03% 2020/10/27 χρόνος 1:30
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d 16.253 - 16.253 16.253 0.01 0.06% 2020/10/27 χρόνος 1:30
Property Core Real Estate Fund - Fundo de Investim 9.978 - 9.978 9.978 0.00 0.01% 2020/10/27 χρόνος 1:30
BPI Ações Mundiais Fundo de Investimento Aberto de 11.851 - 11.851 11.851 0.00 0.03% 2020/10/27 χρόνος 1:30
BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳ­ve 7.338 - 7.338 7.338 0.02 0.31% 2020/10/27 χρόνος 1:30
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Ab 6.959 - 6.959 6.959 0.04 0.63% 2020/10/27 χρόνος 1:30
NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil 27.487 - 27.487 27.487 0.09 0.34% 2020/10/27 χρόνος 1:30
NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab 30.104 - 30.104 30.104 0.00 0.01% 2020/10/27 χρόνος 1:30
Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliár 16.682 - 16.682 16.682 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:02
IMGA Ações Portugal - Fundo de Investimento Aberto 11.097 - 11.097 11.097 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili 94.427 - 94.427 94.427 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç 7.677 - 7.677 7.677 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
Montepio Euro Helathcare - Fundo de Investimento M 104.284 - 104.284 104.284 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
Montepio Euro Telcos - Fundo de Investimento Mobil 61.344 - 61.344 61.344 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mo 90.354 - 90.354 90.354 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
Montepio Multi Gestֳ£o Mercados Emergentes - Fundo 57.705 - 57.705 57.705 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
IMGA Ações América – Fundo de Investimento Aberto 6.698 - 6.698 6.698 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
Montepio Acֳ§ֳµes Europa A - Fundo de Investimento 44.558 - 44.558 44.558 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
Montepio Acֳ§ֳµes Internacionais - Fundo de Invest 3.496 - 3.496 3.496 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
IMGA Alocação Dinâmica – Fundo de Investimento Mob 10.245 - 10.245 10.245 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
IMGA European Equities ג€“ Fundo de Investimento A 12.233 - 12.233 12.233 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
Montepio Acֳ§ֳµes - Fundo de Investimento Mobiliֳ¡ 111.196 - 111.196 111.196 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM ג€“ Fundo de Investimen 7.584 - 7.584 7.584 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Conservadora ג€“ Fundo de Investim 9.225 - 9.225 9.225 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Moderada ג€“ Fundo de Investimento 9.059 - 9.059 9.059 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 13:30
Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 13.031 - 13.031 13.031 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:31
Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A 13.519 - 13.519 13.519 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:31
Caixagest Acções Portugal - Fundo de Investimento 8.851 - 8.851 8.851 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:31
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert 6.81 - 6.81 6.81 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:31
Caixa Seleção Global Moderado FIMA 7.644 - 7.644 7.644 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:31
PPR Vintage - Fundo de Pensֳµes Aberto 13.752 - 13.752 13.752 0.00 0.00% 2020/10/24 χρόνος 10:31
NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 10.062 - 10.062 10.062 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 22:30
Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi 9.665 - 9.665 9.665 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 10:31
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi 4.461 - 4.461 4.461 0.00 0.00% 2020/10/21 χρόνος 13:31
Popular Tesouraria - Fundo de Investimento Mobiliá 6.02 - 6.02 6.02 0.00 0.00% 2020/10/15 χρόνος 10:30
Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári 5.323 - 5.323 5.323 0.00 0.00% 2020/10/15 χρόνος 10:30