Ηλεκτρονικό Φόρουμ
South Africa
South Africa

zar/usd

0.0616
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
31 October 2020
χρόνος 00:17:04
0 (5.30%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (14.71%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (6.95%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

437
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
2 January 2019
χρόνος 14:01:34
0 (0.00%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.00%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (0.00%)
Ετήσια διακύμανση

South Africa

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
STANLIB Income Fund D 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
STANLIB Income Fund R 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
STANLIB Income Fund B1 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
STANLIB Income Fund B2 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
STANLIB Income Fund B4 1.363 - 1.363 1.363 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
STANLIB Income Fund B5 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
STANLIB Income Fund B6 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.15% 2020/10/31 χρόνος 1:30
STANLIB Income Fund B7 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
STANLIB Income Fund B8 1.363 - 1.363 1.363 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Discovery Balanced Fund 2.049 - 2.049 2.049 0.01 0.24% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund A 12 - 12 12 0.03 0.21% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund B 12.001 - 12.001 12.001 0.02 0.20% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund C 11.974 - 11.974 11.974 0.03 0.21% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund D 11.947 - 11.947 11.947 0.02 0.20% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund E 12.007 - 12.007 12.007 0.02 0.20% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund F 12.024 - 12.024 12.024 0.02 0.20% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund G 12 - 12 12 0.03 0.21% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund H 12.009 - 12.009 12.009 0.02 0.20% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund I 12.011 - 12.011 12.011 0.02 0.20% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund J 12.01 - 12.01 12.01 0.03 0.21% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund R 12.007 - 12.007 12.007 0.03 0.21% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Investec Opportunity Fund Z 12.03 - 12.03 12.03 0.02 0.20% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Balanced Plus Fund A 100.897 - 100.897 100.897 0.66 0.66% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Balanced Plus Fund B 100.678 - 100.678 100.678 0.67 0.66% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Balanced Plus Fund D 101.005 - 101.005 101.005 0.66 0.66% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Balanced Plus Fund P 100.965 - 100.965 100.965 0.66 0.66% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Prescient Income Provider Fund A1 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Prescient Income Provider Fund A2 1.386 - 1.386 1.386 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Prescient Income Provider Fund B1 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Prescient Income Provider Fund B4 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Prescient Income Provider Fund B7 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.07% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Strategic Income Fund A 15.176 - 15.176 15.176 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Strategic Income Fund B 15.155 - 15.155 15.155 0.00 0.02% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Strategic Income Fund D 15.188 - 15.188 15.188 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Strategic Income Fund P 15.179 - 15.179 15.179 0.00 0.01% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Balanced Defensive Fund A 1.833 - 1.833 1.833 0.01 0.33% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Balanced Defensive Fund B 1.83 - 1.83 1.83 0.01 0.33% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.825 - 1.825 1.825 0.01 0.33% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.834 - 1.834 1.834 0.01 0.33% 2020/10/31 χρόνος 1:30
Allan Gray Equity Fund A 331.848 - 331.848 331.848 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allan Gray Equity Fund C 332.326 - 332.326 332.326 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allan Gray Equity Fund X 333.2 - 333.2 333.2 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allan Gray Stable Fund A 34.222 - 34.222 34.222 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allan Gray Stable Fund C 34.227 - 34.227 34.227 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allan Gray Stable Fund X 34.234 - 34.234 34.234 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allan Gray Balanced Fund A 98.159 - 98.159 98.159 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allan Gray Balanced Fund C 98.218 - 98.218 98.218 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Allan Gray Balanced Fund X 98.307 - 98.307 98.307 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Nedgroup Investments Core Income Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 22:30
Foord Balanced Fund A 55.528 - 55.528 55.528 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Foord Balanced Fund B 55.694 - 55.694 55.694 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Foord Balanced Fund C 55.28 - 55.28 55.28 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 19:31
Prescient Income Provider Fund C 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:30
Prescient Income Provider Fund A3 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:30
Prescient Income Provider Fund B2 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:30
Prescient Income Provider Fund B3 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:30
Prescient Income Provider Fund B6 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:30
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 22:31
Nedgroup Investments Core Income Funds E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 22:31
Nedgroup Investments Core Income Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 22:31
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 22:31
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 22:31
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 22:31
Foord Balanced Fund B2 57.666 - 57.666 57.666 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 19:31
Foord Balanced Fund B1 57.595 - 57.141 57.595 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 22:30
Foord Balanced Fund B3 57.646 - 57.191 57.646 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 22:30
Foord Balanced Fund B4 57.683 - 57.683 57.683 0.00 0.00% 2020/10/14 χρόνος 22:31
Coronation Strategic Income Fund B2 15.205 - 15.205 15.205 0.00 0.00% 2020/08/01 χρόνος 2:31
Prudential Inflation Plus Fund X 3.42 - 3.42 3.42 0.00 0.00% 2020/05/06 χρόνος 2:30
Prudential Inflation Plus Fund A 3.422 - 3.408 3.422 0.00 0.00% 2020/05/05 χρόνος 23:31
Prudential Inflation Plus Fund B 3.432 - 3.417 3.432 0.00 0.00% 2020/05/05 χρόνος 23:31
Prudential Inflation Plus Fund C 3.406 - 3.391 3.406 0.00 0.00% 2020/05/05 χρόνος 23:31
Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund A 13.102 - 13.102 13.102 0.00 0.00% 2020/04/23 χρόνος 2:30
Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund B 13.113 - 13.113 13.113 0.00 0.00% 2020/04/23 χρόνος 2:30
STANLIB Institutional Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/11 χρόνος 7:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/11 χρόνος 7:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/11 χρόνος 7:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/11 χρόνος 7:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/11 χρόνος 7:00
STANLIB Institutional Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/11 χρόνος 7:00
Investec Corporate Money Market Fund E 1 - 1 1 0.01 0.80% 2020/04/04 χρόνος 7:00
Investec Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Investec Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Investec Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Investec Money Market Fund D 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Investec Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Investec Money Market Fund F 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Investec Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Investec Money Market Fund H 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Investec Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Investec Corporate Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Investec Corporate Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/04/02 χρόνος 2:01
Allan Gray Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/03/18 χρόνος 6:01
STANLIB Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/03/14 χρόνος 6:01
STANLIB Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/03/14 χρόνος 6:01
STANLIB Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/03/14 χρόνος 6:01
Prudential Inflation Plus Fund D 3.323 - 3.323 3.323 0.09 2.77% 2020/03/14 χρόνος 1:00
Prudential Inflation Plus Fund T 3.319 - 3.319 3.319 0.09 2.74% 2020/03/14 χρόνος 1:00
STANLIB Money Market Fund B14 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/03/12 χρόνος 6:01
STANLIB Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/03/11 χρόνος 6:00
STANLIB Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/03/11 χρόνος 6:00
STANLIB Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/03/11 χρόνος 6:00
Allan Gray Equity Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 18:41
Allan Gray Stable Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 18:41
Allan Gray Balanced Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 18:41
STANLIB Institutional Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/19 χρόνος 6:03
STANLIB Institutional Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/19 χρόνος 6:03
STANLIB Institutional Money Market Fund B9 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/01/19 χρόνος 6:03
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/03 χρόνος 7:02
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/03 χρόνος 7:02
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/03 χρόνος 7:02
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/03 χρόνος 7:02
STANLIB Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
ABSA Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% 2019/07/02 χρόνος 10:03