Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Spain
Spain

General Madrid

1,428
Live Rate
3 (0.2%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 14:30:58
199 (12.21%)
Αλλαγή / 3 μήνες
45 (3.27%)
Αλλαγή / 6 μήνες
1,060 (42.60%)
Ετήσια διακύμανση

Spain

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Bankia Soy Asi Cauto FI 130.68 - 130.68 130.68 0.10 0.08% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Bankia Soy Asi Flexible FI 119.42 - 119.42 119.42 0.05 0.04% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan 145.51 - 145.51 145.51 0.09 0.06% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap 725.74 - 725.74 725.74 4.70 0.65% 2020/10/30 χρόνος 16:30
Bankia Cauto PP 116.353 - 116.353 116.353 0.08 0.06% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Bankia Moderado PP 75.983 - 75.983 75.983 0.09 0.12% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Santander Rendimiento B FI 88.9 - 88.9 88.9 0.01 0.01% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Equilibrio Plus FI 15.59 - 15.59 15.59 0.02 0.13% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Crecimiento Plus FI 13.48 - 13.48 13.48 0.01 0.07% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Eurovalor Renta Fija Corto FI 93.75 93.82 93.75 93.82 0.06 0.06% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Santander Select Moderado S FI 120.38 120.32 120.32 120.38 0.53 0.44% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Equilibrio Estandar FI 14.94 - 14.94 14.94 0.02 0.13% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Santander Rendimiento Cartera FI 93.988 - 93.988 93.988 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Santander Select Patrimonio S FI 108.03 107.99 107.99 108.03 0.26 0.24% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Crecimiento Estandar FI 13.11 - 13.11 13.11 0.02 0.15% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Santander Inversion Corto Plazo FI 103.17 103.15 103.15 103.17 0.12 0.12% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI 13.07 - 13.07 13.07 0.02 0.15% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI 7.78 - 7.78 7.78 0.00 0.01% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI 7.842 - 7.842 7.842 0.00 0.01% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI 12.36 - 12.36 12.36 0.01 0.08% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.906 - 7.906 7.906 0.00 0.01% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 7.71 - 7.71 7.71 0.00 0.01% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI 7.95 - 7.95 7.95 0.00 0.01% 2020/10/30 χρόνος 13:30
Santander Sostenible 1 A FI 99.483 - 99.483 99.483 0.61 0.62% 2020/10/30 χρόνος 10:30
Mi Plan Santander Moderado PP 1.248 - 1.248 1.248 0.00 0.08% 2020/10/30 χρόνος 10:30
Mi Plan Santander Prudente PP 1.069 - 1.069 1.069 0.00 0.09% 2020/10/30 χρόνος 10:30
Santander Select Moderado A FI 118.82 118.75 118.75 118.82 0.52 0.44% 2020/10/30 χρόνος 10:30
Santander Select Patrimonio A FI 106.22 106.18 106.18 106.22 0.26 0.24% 2020/10/30 χρόνος 10:30
Templeton Asian Growth A acc USD 42.66 - 42.66 42.66 0.62 1.47% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD 39.67 - 39.67 39.67 0.34 0.86% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum 203.977 - 203.977 203.977 0.88 0.43% 2020/10/30 χρόνος 8:01
Dynamic Power American Growth 22.834 - 22.834 22.834 0.05 0.23% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Cambridge Canadian Dividend Fund Class P 8.729 - 8.729 8.729 0.01 0.14% 2020/10/30 χρόνος 7:01
Bestinfond FI 171.86 - 171.86 171.86 6.38 3.71% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Pictet - Robotics HP EUR 188.56 - 188.56 188.56 2.22 1.19% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Bestinver Internacional FI 38.17 - 38.17 38.17 1.35 3.54% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Quality Inversion Moderada FI 11.81 - 11.81 11.81 0.06 0.51% 2020/10/30 χρόνος 1:30
BBVA Multiactivo Conservador PP 10.803 - 10.803 10.803 0.05 0.48% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Deutsche Concept Kaldemorgen LC 142.29 - 142.29 142.29 0.54 0.38% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 133.56 - 133.56 133.56 0.50 0.38% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Fidelity India Focus A DIST EUR 50.16 - 50.16 50.16 0.21 0.42% 2020/10/30 χρόνος 1:30
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP 1.058 - 1.058 1.058 0.01 1.04% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Quality Inversion Conservadora FI 10.4 - 10.4 10.4 0.02 0.19% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR 14.74 - 14.74 14.74 0.02 0.14% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI 9.26 - 9.26 9.26 0.02 0.22% 2020/10/30 χρόνος 1:30
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 25.99 - 25.99 25.99 0.88 3.39% 2020/10/30 χρόνος 1:30
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 123.1 - 123.1 123.1 0.05 0.04% 2020/10/30 χρόνος 1:30
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac 12.96 - 12.96 12.96 0.05 0.39% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni 93.56 - 93.56 93.56 0.41 0.44% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 198.25 - 198.25 198.25 0.86 0.43% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 231.63 - 231.63 231.63 1.98 0.85% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Mutuafondo A FI 34.85 - 34.85 34.85 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Mutuafondo Corto Plazo A FI 136.87 - 136.87 136.89 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI 7.004 - 7.004 7.004 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Prudente Pyme FI 10.98 - 10.98 10.98 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Prudente Empresa FI 11.039 - 11.039 11.039 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Rendimiento Plus FI 9.281 - 9.281 9.281 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Rendimiento Pyme FI 9.27 - 9.27 9.27 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Interes Euro Base FI 9.32 - 9.32 9.33 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Interos Euro Plus FI 9.388 - 9.388 9.388 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Interos Euro Pyme FI 9.356 - 9.356 9.356 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Rendimiento Cartera FI 9.318 - 9.318 9.318 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Rendimiento Empresa FI 9.281 - 9.281 9.281 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Rendimiento Premier FI 9.315 - 9.315 9.315 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Interos Euro Cartera FI 9.441 - 9.441 9.441 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Interos Euro Empresa FI 9.388 - 9.388 9.388 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Interos Euro Premier FI 9.487 - 9.487 9.487 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Sabadell Rendimiento Canalizador FI 9.342 - 9.342 9.342 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR 208.27 - 208.27 208.27 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U 253.17 - 253.17 253.17 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 20:02
Mutuafondo D FI 32.69 - 32.69 32.74 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Ibercaja Plus C FI 8.74 - 8.74 8.74 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Ibercaja Plus D FI 8.55 - 8.55 8.55 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Sabadell Prudente Plus FI 10.993 - 10.993 10.993 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Mutuafondo Corto Plazo D FI 131.11 - 131.11 131.13 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Sabadell Prudente Premier FI 11.145 - 11.145 11.145 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI 6.64 - 6.64 6.68 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI 6.735 - 6.735 6.735 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI 7.325 - 7.325 7.325 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin 145.1 - 145.1 145.76 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
SPB RF Corto Plazo A FI 9.546 - 9.546 9.546 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 13:31
Santander Rendimiento A FI 84.15 - 84.15 84.15 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 13:31
Santander Rendimiento C FI 88.21 - 88.21 88.21 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 13:31
Santander Rendimiento S FI 93.39 - 93.39 93.39 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 13:31
Santander Renta Fija Corto Plazo A FI 7.126 - 7.126 7.126 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 13:31
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI 7.844 - 7.844 7.844 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 13:31
Sabadell Prudente Base FI 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 1:30
BBVA Proteccion 2025 PP 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.00% 2020/10/25 χρόνος 7:00
CABK Equilibrio PP 8.145 - 8.145 8.145 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 23:01
Plancaixa Ambición Global PP 22.501 - 22.501 22.501 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 23:01
CABK Destino 2022 PP 11.722 - 11.722 11.722 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 22:30
CABK Destino 2030 PP 12.037 - 12.037 12.037 0.00 0.00% 2020/10/23 χρόνος 22:30
Ibercaja Plus A FI 8.98 - 8.98 8.98 0.00 0.00% 2020/10/19 χρόνος 19:31
Quality Mejores Ideas FI 11.74 - 11.6 11.74 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed 1.122 - 1.122 1.122 0.00 0.00% 2020/10/16 χρόνος 22:30
Bankia Evolucion Prudente FI 126.572 - 126.572 126.572 0.00 0.00% 2020/10/15 χρόνος 13:31
SPB RF Corto Plazo I FI 9.69 - 9.68 9.69 0.00 0.00% 2020/10/14 χρόνος 23:01
Ibercaja BP Renta Fija A FI 7.04 - 7.03 7.04 0.00 0.00% 2020/10/08 χρόνος 22:30
Ibercaja BP Renta Fija B FI 7.08 - 7.07 7.08 0.00 0.00% 2020/10/07 χρόνος 22:31
Santander Renta Fija Corto Plazo I FI 7.14 - 7.13 7.14 0.00 0.00% 2020/10/07 χρόνος 22:31
Kutxabank RF Carteras FI 6.28 - 6.27 6.28 0.00 0.00% 2020/10/05 χρόνος 22:31
Sabadell Rendimiento Base FI 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% 2020/10/05 χρόνος 22:31
BBVA Solidaridad FI 876.29 - 876.29 876.29 0.00 0.00% 2020/09/24 χρόνος 1:30
Caixabank Destino 2022 Plus FI 6.777 - 6.777 6.777 0.00 0.00% 2020/09/24 χρόνος 1:30
Caixabank Destino 2022 Esto¡ndar FI 6.655 - 6.655 6.655 0.00 0.00% 2020/09/24 χρόνος 1:30
AXA World Funds - Framlington Robotech A Capitalis 142.74 - 142.74 142.74 0.00 0.00% 2020/09/20 χρόνος 7:00
Santander Generacion 1 A FI 101.984 - 101.984 101.984 0.00 0.00% 2020/09/18 χρόνος 14:30
Santander Generacion 1 B FI 102.881 - 102.881 102.881 0.00 0.00% 2020/09/18 χρόνος 14:30
Santander Generacion 1 R FI 102.881 - 102.881 102.881 0.00 0.00% 2020/09/18 χρόνος 14:30
Trea Cajamar Renta Fija FI 10.919 - 10.919 10.919 0.00 0.00% 2020/09/17 χρόνος 20:31
Robeco Global FinTech Equities D EUR 141.89 - 141.89 143.45 0.00 0.00% 2020/07/17 χρόνος 17:31
Cartera Optima Prudente A FI 113.742 - 113.739 113.742 0.00 0.00% 2020/07/17 χρόνος 11:31
Cartera Optima Prudente B FI 108.79 - 108.79 108.79 0.00 0.00% 2020/07/17 χρόνος 7:01
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI 13.31 - 13.31 13.31 0.00 0.00% 2020/07/17 χρόνος 7:01
Dynamic Power American Growth 27.392 - 27.392 27.392 0.00 0.00% 2020/06/20 χρόνος 14:01
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investo 209.899 - 209.899 209.899 0.00 0.00% 2020/06/20 χρόνος 8:30
Albus Extra FI 7.35 - 7.35 7.35 0.00 0.00% 2020/05/06 χρόνος 14:31
Albus Platinum FI 8.32 - 8.32 8.32 0.00 0.00% 2020/05/06 χρόνος 14:31
Altair Patrimonio II FI 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% 2020/01/11 χρόνος 6:02
Altair Inversiones II FI 1.042 - 1.042 1.042 0.00 0.00% 2020/01/11 χρόνος 6:02
Altair European Opportunities FI 14.189 - 14.189 14.189 0.00 0.00% 2020/01/11 χρόνος 6:02
Cartera Optima Moderada A FI 135.121 - 135.015 135.121 0.00 0.00% 2020/01/09 χρόνος 19:03
Cartera Optima Moderada B FI 129.32 - 129.24 129.32 0.00 0.00% 2020/01/09 χρόνος 19:03
Santander Acciones Espanolas A FI 21.22 - 21.22 21.32 0.00 0.00% 2020/01/02 χρόνος 13:02
Santander Acciones Espanolas B FI 23.66 - 23.66 23.78 0.00 0.00% 2020/01/02 χρόνος 13:02
Santander Acciones Espanolas C FI 23.09 - 23.09 23.2 0.00 0.00% 2020/01/02 χρόνος 13:02
Quality Inversion Decidida FI 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% 2020/01/02 χρόνος 6:02