Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Brazil
Brazil

brl/usd

0.173
Live Rate
0 (0.17%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 04:57:05
0 (10.87%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (2.20%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (31.08%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

256
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
29 October 2020
χρόνος 16:01:37
16 (6.67%)
Αλλαγή / 3 μήνες
39 (17.97%)
Αλλαγή / 6 μήνες
115 (81.56%)
Ετήσια διακύμανση

Tag Along

15,831
Live Rate
6 (0.04%)
Αλλαγή
30 October 2020
χρόνος 00:30:58
1,316 (7.68%)
Αλλαγή / 3 μήνες
2,786 (21.36%)
Αλλαγή / 6 μήνες
1,933 (10.88%)
Ετήσια διακύμανση

Brazil

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Bovespa 96582.16 - 96582.16 96582.16 47.51 0.05% 2020/10/30 χρόνος 0:30
Brazil 50 15831.42 - 15831.42 15831.42 6.17 0.04% 2020/10/30 χρόνος 0:30
Tag Along 21478.38 - 21478.38 21478.38 25.14 0.12% 2020/10/30 χρόνος 0:30
Brazil Index 41097.03 - 41097.03 41097.03 32.35 0.08% 2020/10/30 χρόνος 0:30
Small Cap Index 2311.72 - 2311.72 2311.72 4.87 0.21% 2020/10/30 χρόνος 0:30
Brazil broad-Based 3839.01 - 3839.01 3839.01 3.08 0.08% 2020/10/30 χρόνος 0:30
Mid-Large Cap Index 1857.78 - 1857.78 1857.78 1.06 0.06% 2020/10/30 χρόνος 0:30
Bovespa 96582.16 - 96582.16 96582.16 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 0:06