Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Canada
Canada

cad/usd

0.7584
Live Rate
0 (0.11%)
Αλλαγή
27 October 2020
χρόνος 06:02:06
0 (1.36%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (6.44%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (1.01%)
Ετήσια διακύμανση

S&P/TSX MidCap

960
Live Rate
2 (0.24%)
Αλλαγή
27 October 2020
χρόνος 00:30:57
7 (0.69%)
Αλλαγή / 3 μήνες
80 (9.09%)
Αλλαγή / 6 μήνες
22 (2.20%)
Ετήσια διακύμανση

Canada

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
S&P/TSX 16079.55 - 16079.55 16079.55 21.30 0.13% 2020/10/27 χρόνος 0:30
S&P/TSX 60 959.91 - 959.91 959.91 2.33 0.24% 2020/10/27 χρόνος 0:30
S&P/TSX MidCap 977.5 - 977.5 977.5 0.82 0.08% 2020/10/27 χρόνος 0:30
S&P/TSX Venture 701.28 - 701.28 701.28 0.58 0.08% 2020/10/27 χρόνος 0:30
S&P/TSX Small Cap 546.44 - 546.44 546.44 0.16 0.03% 2020/10/27 χρόνος 0:30
S&P/TSX 16079.55 - 16079.55 16079.55 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 0:08
S&P/TSX Equity 16914.22 - 0.02 16914.22 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 18:05