Ηλεκτρονικό Φόρουμ
France
France

18 Karat Gold

38
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
20 October 2020
χρόνος 09:01:40
1 (2.56%)
Αλλαγή / 3 μήνες
4,470 (99.16%)
Αλλαγή / 6 μήνες
3,807 (99.01%)
Ετήσια διακύμανση

CAC All-Tradable

6,068
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
26 October 2020
χρόνος 20:31:33
22 (0.36%)
Αλλαγή / 3 μήνες
535 (9.66%)
Αλλαγή / 6 μήνες
809 (11.77%)
Ετήσια διακύμανση

France

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
CAC 40 4816.12 - 4816.12 4891.54 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
SBF 120 3818.42 - 3818.42 3879.6 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
Next 150 2438.96 - 2438.96 2480.37 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
CAC Small 9705.78 - 9705.78 9854.11 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
CAC Mid 60 11620.58 - 11620.58 11850.28 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
CAC Next 20 10583.23 - 10583.23 10769.59 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
CAC Large 60 5341.65 - 5341.65 5425.79 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
EuroNext 100 964.16 - 964.16 977.23 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
CAC All Shares 6067.61 - 6067.61 6155.09 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
CAC Mid & Small 11352.29 - 11352.29 11568.45 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
CAC All-Tradable 3743.47 - 3743.47 3803.4 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:31
CAC 40 4816.12 - 4814.99 4895.98 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 20:07
Cac 40 4816.12 - 4814.99 4895.98 0.00 0.00% 2020/10/26 χρόνος 0:00