Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Russia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλός Υψηλός Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
VTB BRIC 162.38 - 162.38 162.38 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
VTB Balanced 32 - 32 32 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
VTB Equities 34.71 - 34.71 34.71 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
VTB Treasury 71.75 - 71.75 71.75 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
VTB Eurobonds 17.51 - 17.51 17.51 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
VTB Oil & Gas 20.99 - 20.99 20.99 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Raiffeisen USA 55153.07 - 55153.07 55153.07 393.14 0.71% 2020/10/30 χρόνος 7:30
VTB Bonds Plus 32.76 - 32.76 32.76 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Raiffeisen Gold 17786.99 - 17786.99 17786.99 130.01 0.74% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Sberbank Europe 891.26 - 891.26 909.65 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 22:31
VTB MICEX Index 6642.03 - 6642.03 6642.03 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Raiffeisen Bonds 27126.68 - 27126.68 27126.68 37.14 0.14% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Sberbank America 2484.69 - 2484.69 2484.69 37.07 1.49% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Raiffeisen Equity 38347.47 - 38347.47 38347.47 449.82 1.17% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Raiffeisen Europe 15721.12 - 15721.12 15721.12 235.21 1.50% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Sberbank Balanced 93743.93 - 93743.93 93743.93 1362.68 1.45% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Sberbank Eurobonds 3280.19 - 3280.19 3280.19 59.60 1.85% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Raiffeisen Balanced 25234.36 - 25234.36 25234.36 730.00 2.89% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Raiffeisen Consumer 18930.73 - 18930.73 18930.73 205.31 1.08% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Raiffeisen Treasury 16877.3 - 16877.3 16877.3 22.55 0.13% 2020/10/30 χρόνος 7:30
VTB Metals & Mining 17.5 - 17.5 17.5 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% 2018/07/31 χρόνος 20:06
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 - 5277.98 5349.68 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 7:02
Allianz ROSNO Maximum 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 18:41
Arsagera - Mixed Fund 6441.53 - 6441.53 6441.53 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 22:31
Raiffeisen - Infotech 29457.96 - 29457.96 29457.96 611.78 2.08% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Raiffeisen Industrial 9937.04 - 9937.04 9937.04 255.32 2.57% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Allianz ROSNO Balanced 429.71 - 429.71 429.71 0.00 0.00% 2019/12/26 χρόνος 13:03
Arsagera - Equity Fund 9289.53 - 9289.53 9289.53 0.00 0.00% 2020/10/27 χρόνος 22:31
Energocapital-Balanced 1277.47 - 1277.47 1277.47 0.00 0.00% 2019/11/20 χρόνος 13:01
Raiffeisen Commodities 30066.9 - 30066.9 30066.9 678.36 2.26% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Raiffeisen Second Tier 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 18:41
VTB Electric Utilities 9.45 - 9.45 9.45 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% 2019/02/18 χρόνος 22:05
Allianz ROSNO Bonds Fund 154.15 - 154.15 154.99 0.00 0.00% 2019/11/05 χρόνος 1:32
Sberbank Consumer Sector 3225.1 - 3225.1 3225.1 48.66 1.51% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Sberbank Global Internet 4840.8 - 4840.8 4931.39 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 22:31
Allianz ROSNO Stocks Fund 701.89 - 701.89 701.89 0.00 0.00% 2019/12/26 χρόνος 13:03
Energocapital-MICEX Index 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/02/04 χρόνος 18:41
Sberbank Emerging Markets 1941.88 - 1941.88 1941.88 4.57 0.24% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Sberbank Financial Sector 1018.96 - 1018.96 1018.96 10.26 1.01% 2020/10/30 χρόνος 1:30
VTB Promising Investments 26.77 - 26.77 26.77 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Raiffeisen Precious Metals 21308.68 - 21308.68 21308.68 156.07 0.73% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Sberbank Natural Resources 1674.87 - 1674.87 1674.87 58.76 3.51% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Raiffeisen Emerging Markets 25095.35 - 25095.35 25095.35 131.65 0.52% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Raiffeisen MICEX Blue Chips 21537.13 - 21537.13 21537.13 615.23 2.86% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Sberbank Electric Utilities 1329.57 - 1329.57 1329.57 28.55 2.15% 2020/10/30 χρόνος 1:30
VTB State-owned Enterprises 29.13 - 29.13 29.13 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% 2018/07/31 χρόνος 20:06
Raiffeisen Active Management 31776.13 - 31776.13 31776.13 308.31 0.97% 2020/10/30 χρόνος 7:30
Raiffeisen Electric Utilities 5868.22 - 5868.22 5868.22 186.86 3.18% 2020/10/30 χρόνος 7:30
VTB Consumer Goods & Services 20.32 - 20.32 20.32 0.00 0.00% 2020/10/28 χρόνος 19:31
Allianz ROSNO Government bonds 107.97 - 107.97 107.97 0.00 0.00% 2019/12/26 χρόνος 13:03
Gazprombank - Russian Equities 2332.79 - 2332.79 2332.79 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Gazprombank - Russian Eurobonds 4154.92 - 4154.92 4154.92 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 230.03 - 230.03 230.03 0.00 0.00% 2019/12/27 χρόνος 6:03
Sberbank High Yield Fixed Income 4579.27 - 4579.27 4579.27 12.25 0.27% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 39606.17 - 39606.17 39606.17 88.93 0.23% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Gazprombank - Russian Growth Fund 519.97 - 519.97 519.97 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 12663.27 - 12663.27 12663.27 290.09 2.29% 2020/10/30 χρόνος 1:30
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 81.63 - 81.63 81.63 0.00 0.00% 2019/12/26 χρόνος 13:03
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 307.11 - 307.11 307.11 0.00 0.00% 2019/12/26 χρόνος 13:03
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 - 2210.79 2303.77 0.00 0.00% 2019/07/25 χρόνος 20:32
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 - 3503.55 3775.2 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 2:02
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1939.58 - 1939.58 1939.58 0.00 0.00% 2020/10/29 χρόνος 19:31
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 18225.91 18563.91 18225.91 18563.91 0.00 0.00% 2020/10/30 χρόνος 8:01
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 - 6032.25 6100.59 0.00 0.00% 2019/07/25 χρόνος 20:32
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 - 1616.95 1616.95 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 7:02